PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Lựa chọn các phương pháp đánh giá tác động môi trường nhằm mang lại hiệu quả và cách nhìn toàn diện hơn cho dự án để dựa vào đó có thể lựa chọn hành động bảo vệ môi trường hợp lý nhất.

Ngày đăng: 12-07-2016

3,391 lượt xem

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Đánh giá tác động môi trường là một công cụ được thiết kế để xác định và dự báo tác động của dự án đến môi trường sinh học địa vật lý và sức khoẻ của con người và hạnh phúc, để giải thích và truyền đạt thông tin về tác động, để phân tích môi trường, lựa chọn thay thế và cung cấp các giải pháp đề ra, hoặc giảm thiểu những hậu quả tiêu cực đối với con người và môi trường.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG luôn luôn là cần thiết cho một dự án bột giấy và giấy, nhà máy thép, nhà máy sản xuất cao su, chế biến thủy sản… (cho dù đó là một nhà máy mới hoặc mở rộng một cơ sở hiện có), như đối với bất kỳ dự án công nghiệp quan trọng. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG là một phương tiện tránh rối loạn môi trường mà luôn luôn đắt hơn nhiều để sửa chữa sau khi xảy ra sự kiện hơn trước. Nó cũng quan trọng để nhấn mạnh rằng rất ít các dự án đã được coi là không khả thi chỉ vì những chi phí kiểm soát ô nhiễm và kiểm soát môi trường hiện đại, trong một nhà máy mới, ít hơn 3% của khoản đầu tư ban đầu.

Hôm nay, có bằng chứng trên toàn thế giới mà con người không thể bỏ qua chất lượng của môi trường. Như vậy vấn đề môi trường phải được giải quyết càng sớm càng tốt trong việc lập kế hoạch dự án. Không nên có bất kỳ do dự từ bỏ một dự án hoặc một quá trình ở giai đoạn sớm, hoặc đề xuất các giải pháp thay thế cho bất kỳ dự án trong đó sẽ có tác động rất xấu đến môi trường, như là trường hợp cho các dự án mà không phải là kinh tế hay khả thi về tài chính. Trong cùng một cách như phân tích kinh tế, tài chính, thể chế, hoặc kỹ thuật, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG là một phần không thể tách rời của dự án. Nhận thức được sự cần thiết này, nhiều quốc gia đã thực hiện các quy định ĐTM. các cơ quan quốc tế nói chung cũng cho vay hỗ trợ của họ cho bất kỳ dự án công nghiệp có tầm quan trọng thực hiện ĐTM.
Tạo thuận lợi cho quản lý và kiểm soát các hoạt động môi trường,
Đánh giá sự phù hợp với chính sách của công ty, trong đó sẽ bao gồm đáp ứng yêu cầu quy định ".
UNEP / IEO thêm, trong bản tóm tắt, "EA nên cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi sau đây đưa ra bởi các nhà quản lý công ty: chúng tôi đang làm gì? Đặc biệt, chúng tôi là phù hợp với quy định của chính phủ, các hướng dẫn, quy phạm thực hành, điều kiện giấy phép?
Chúng ta có thể làm tốt hơn? Đặc biệt, ở đó không khu vực quy định nơi các hoạt động có thể được cải thiện để giảm thiểu tác động đến môi trường?
Chúng ta có thể làm điều đó với giá rẻ hơn? chúng ta nên làm gì hơn? "
Nó cũng quan trọng cần lưu ý rằng một EA không thể đứng một mình và phải được tích hợp trong một hệ thống quản lý tổng thể và phải bao gồm đối thoại giữa người quản lý nhà máy và những người sống ở các vùng lân cận.


Nội dung của PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Phương pháp đánh giá cho phép bất cứ ai (chuyên hoặc không) để hiểu những ảnh hưởng khác nhau của dự án (đối với môi trường, sức khỏe con người và an toàn) và để được thông báo về các lựa chọn thay thế được lựa chọn và các biện pháp giảm nhẹ mà phải được thực hiện.
Mô tả dự án, và khuôn khổ pháp lý và hành chính:
Một mô tả ngắn gọn về dự án là cần thiết với tất cả các phần mở rộng off-site và tương tác của chúng với các thành phần tự nhiên và xã hội. Tất cả các quy định thực hiện trong ĐTM phải được ghi chi tiết ở đây.
Xác định phạm vi và sàng lọc: Điều quan trọng là người chịu trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường (Bộ, vay, nhà tài trợ, các tổ chức NGO, các hiệp hội, dân cư ...) có thể phác thảo cho nhà đầu tư những giới hạn của PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG , trong thời gian, không gian và các loại tác động để được giải quyết (cũng như cách đánh giá họ), và xác định các giải pháp thay thế.

Mô tả về môi trường hiện tại: dữ liệu chính xác liên quan đến trang web được yêu cầu, mô tả: mục đích sử dụng, chất lượng, vật lý, sinh học, xã hội, và điều kiện kinh tế. Mô tả này phải bao gồm sự phát triển hiện tại hoặc đề xuất khác. Việc sử dụng các bản đồ, biểu đồ, bản vẽ ... là rất quan trọng cho một sự hiểu biết tốt hơn về tình hình. khoảng trống dữ liệu quan trọng và không chắc chắn phải được xác định ở đây.
Phân tích các lựa chọn thay thế và cơ sở cho việc lựa chọn các phương án đề xuất:
Mô tả dự án được hoàn thành bởi một mô tả chính xác những sự lựa chọn khác nhau liên quan đến quy trình, trang web và tất cả các lựa chọn thay thế mà các nhà đầu tư đã kiểm tra cho một bảo vệ môi trường tốt hơn và các quần thể có liên quan. Một so sánh các lựa chọn thay thế khác nhau, trong nhiệm kỳ của các tác động tiềm năng của họ và phân tích chi phí / lợi ích, được yêu cầu. Các cơ sở mà trên đó từng phương án được chọn phải được công bố.
Vấn đề môi trường của dự án:
Một khi dự án được xác định và tất cả các lựa chọn thay thế nghiên cứu kỹ lưỡng, phần này trình bày các vấn đề môi trường xung quanh các dự án cuối cùng. Mỗi khu vực tác động tích cực hay tiêu cực phải được xác định theo độ lớn của nó, sự đảo ngược, thời gian xảy ra và thiên nhiên (tiểu học, trung học ...). Ở giai đoạn này, điều quan trọng là để phác thảo chi tiết các giai đoạn khác nhau của dự án và giải quyết tất cả các tác động môi trường liên quan với từng giai đoạn. Tất cả những ảnh hưởng đáng kể tiêu cực mà không thể được loại bỏ phải được xác định và các biện pháp giảm nhẹ phải được đề xuất trong các chương tiếp theo.
Giảm nhẹ các biện pháp:
Đối với tất cả những hậu quả tiêu cực còn lại, các biện pháp giảm nhẹ phải được đề xuất (và phải được thực hiện ngay sau khi dự án bắt đầu). Những biện pháp này phải được thực tế cả về kỹ thuật và kinh tế. Hiệu quả của từng biện pháp trong việc giảm tác động tiêu cực đáng kể đến một mức độ chấp nhận được phải được đánh giá. Một ước tính cần phải đầu tư là cần thiết trong giai đoạn này để xác minh tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG trong quản lý môi trường và đào tạo và kế hoạch giám sát môi trường:
Để thử và ngăn ngừa sự cố môi trường, nó là cần thiết để chuẩn bị một tài liệu để xác định vai trò của từng người hoặc nhóm trong đội ngũ quản lý môi trường của công ty trong tương lai và các thủ tục giám sát và đào tạo thực hiện để tăng cường khả năng của các nhân viên và người lao động . Những tài liệu tự nhiên sẽ được cập nhật một khi nhà máy được xây dựng.
Tất cả các tài liệu cần thiết cho sự hiểu biết các phương pháp được lựa chọn, các tài liệu tham khảo, các cuộc họp với các Bộ, các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhóm bị ảnh hưởng, các tên và trình độ của các tác giả của nghiên cứu, cần phải xuất hiện dưới tiêu đề này.


XEM TIN TỨC TIẾP THEO VỀ MÔI TRƯỜNG

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha