DỊCH VỤ KHOAN NGẦM

Khoan ngầm định hướng, còn được gọi là khoan định hướng ngang (HDD), là một phương pháp không có tác động tối thiểu để lắp đặt các tiện ích ngầm như đường ống, ống dẫn hoặc dây cáp