PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tư vấn xin giấy phép xây dựng, xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. Thuyết minh, Thiết kế, thi công, hoàn công các hệ thống PCCC, thiết kế hệ thống PCCC, thẩm duyệt công trình xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC.

 • Hồ sơ xin phép thẩm duyệt thiết kế pccc

  30-08-2016 // 4,516 lượt xem

  Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương chuyên tư vấn xin giấy phép xây dựng, xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. giấy phép thẩm duyệt thiết kế pccc.

  Chi tiết →

 • Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy

  07-09-2016 // 8,285 lượt xem

  Bên B giao cho Bên A thực hiện Hợp đồng dịch vụ lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy thực hiện xin giấy phép thẩm duyệt bản vẽ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và giấy phép xây dựng được duyệt từ cơ quan chức năng

  Chi tiết →

 • Dịch vụ xin giấy phép pccc cho khách hàng

  07-09-2016 // 2,403 lượt xem

  Giấy phép pccc từ Công ty Cp Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương chuyên nhận tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

  Chi tiết →

 • THUYẾN MINH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  07-09-2016 // 9,734 lượt xem

  Công tác phòng cháy chữa cháy là công tác vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động của bất kỳ một cơ quan, đoàn thể hoặc bất kỳ một công ty doanh nghiệp nào.

  Chi tiết →

 • Quy trình quản lý chất lượng công trình

  07-09-2016 // 51,493 lượt xem

  Quy trình quản lý chất lượng công trình nhằm đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật công trình, đơn vị thi công phải thực hiện đúng các chỉ dẫn, yêu cầu của thiết kế cũng như các quy định của quy trình thi công và nghiệm thu được sử dụng để thi công các hạng mục công trình.

  Chi tiết →

 • xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

  07-09-2016 // 2,625 lượt xem

  Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy phải bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy; phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng.

  Chi tiết →