Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chiến lược ĐTM CL

Việc đánh giá tác động môi trường Chiến lược (được gọi là ĐTMCL) nên được điều chỉnh để phản ánh những kinh nghiệm có được cũng như những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường phủ hợp với yêu cầu hiện nay.

Ngày đăng: 19-08-2016

1,166 lượt xem

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chiến lược
Theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực ngày 01/04/2015quy định về đánh giá môi trường chiến lược, việc đánh giá tác động môi trường Chiến lược (được gọi là ĐTMCL) nên được điều chỉnh để phản ánh những kinh nghiệm có được cũng như những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường. ĐTM chiến lược đã được xác định là một công cụ tiềm năng cho một bài tập đơn giản hóa tương lai. Báo cáo này vạch ra những điểm mạnh của ĐTM chiến lược, nêu bật những lĩnh vực chính mà cải tiến là cần thiết và cung cấp các khuyến nghị, nơi có liên quan.
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, Ủy ban đưa ra một ý kiến công chúng rộng. Việc tham vấn bao gồm một loạt rộng rãi các vấn đề (ví dụ chất lượng của quá trình thực hiện ĐTM, hài hoà các yêu cầu giám định giữa các thành viên, đánh giá dự án, dự án cấp quốc gia, vai trò của các cơ quan môi trường và phát triển của sự phối hợp với các chính sách khác của nhà nước). Thông tin thêm về các tham vấn cộng đồng. Những phát hiện của tham vấn công chúng và các kết luận của Hội nghị đã đưa vào quá trình đánh giá của cục thẩm định ĐTM chiến lược.
Như một kết quả của quá trình xem xét, Cục thẩm định môi trường đã thông qua một đề xuất cho một Chỉ thị mới sẽ sửa đổi. Đề xuất này được dự định để làm tăng gánh nặng hành chính không cần thiết và làm cho nó dễ dàng hơn để đánh giá những tác động tiềm năng, mà không làm suy yếu biện pháp bảo vệ môi trường hiện tại. Chất lượng của các quá trình ra quyết định sẽ được tăng cường, trình độ hiện tại của bảo vệ môi trường sẽ được cải thiện, và các doanh nghiệp nên tận hưởng một khung pháp lý hài hòa hơn. Những thay đổi cũng đang nhìn về phía trước, và những thách thức quan trọng đối với nhà nước như một toàn thể trong các lĩnh vực như hiệu quả tài nguyên, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai sẽ được phản ánh trong quá trình đánh giá mới nổi.

Hình ảnh Họp Bảo vệ báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy thép


Đánh giá tác động môi trường, Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường chiến lược
Vị thế của bộ Tài nguyên và môi trường bao gồm sửa đổi nhằm ngăn ngừa thiếu sót theo đúng chế độ hiện hành, phản ánh trên sẽ thay đổi môi trường và kinh tế - xã hội và những thách thức trong pháp luật và phù hợp với các nguyên tắc điều chỉnh thông minh. yếu tố mới sẽ được giới thiệu trong các thủ tục của ĐTM bao gồm một cửa để đánh giá phát sinh từ ĐTM và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, cơ chế kiểm soát chất lượng, đánh giá bắt buộc lựa chọn thay thế hợp lý, giám sát, phạm vi rộng lớn hơn của ĐTM bao gồm những vấn đề mới (thay đổi khí hậu, đa dạng sinh học, rủi ro phòng ngừa), cũng như biện minh của sàng lọc / quyết định ĐTM. Các đánh giá tác động môi trường mới được sửa đổi (ĐTM) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực vào tháng năm 2015 để đơn giản hóa các quy tắc để đánh giá những tác động tiềm năng của dự án đối với môi trường. Nó cũng phù hợp với các quy định thông minh hơn, vì vậy nó làm giảm gánh nặng hành chính. Nó cũng giúp cải thiện mức độ bảo vệ môi trường, nhằm đưa ra quyết định kinh doanh về đầu tư công và tư âm thanh hơn, dễ dự đoán hơn và bền vững trong dài hạn. Cách tiếp cận mới quan tâm nhiều hơn đến các mối đe dọa và thách thức mà đã xuất hiện từ những luật lệ đầu có hiệu lực từ trước đây. Điều này có nghĩa là chú ý nhiều hơn đến các lĩnh vực như hiệu quả tài nguyên, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, mà bây giờ được phản ánh tốt hơn trong quá trình đánh giá. Việc sửa đổi chính như sau:
Khung thời gian được giới thiệu cho các giai đoạn khác nhau của đánh giá môi trường chiến lược: quyết định sàng lọc cần được thực hiện trong vòng 90 ngày (mặc dù phần mở rộng là có thể) và tham vấn công chúng nên kéo dài ít nhất 30 ngày. Cơ quan quản lý cũng cần phải đảm bảo rằng các quyết định cuối cùng được phê duyệt trong vòng một "thời gian hợp lý".
Các thủ tục kiểm tra, xác định liệu một ĐTM là cần thiết, được đơn giản hóa. Các quyết định phải được thúc đẩy hợp lệ trong ánh sáng của các tiêu chí sàng lọc được cập nhật. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM sẽ được thực hiện dễ hiểu hơn đối với công chúng, đặc biệt là khi liên quan đánh giá về hiện trạng môi trường và các giải pháp để thực hiện. Chất lượng và nội dung của báo cáo này sẽ được cải thiện. cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ cần phải chứng minh khách quan của họ để tránh xung đột lợi ích.
Các căn cứ để quyết định đồng ý phát triển phải rõ ràng và minh bạch hơn đối với công chúng. Các cơ quan quản lý cũng có thể thiết lập khung thời gian có hiệu lực của bất kỳ kết luận luận hoặc ý kiến phát hành như là một phần của thủ tục ĐTM. Nếu các dự án làm kéo theo những tác động bất lợi đối với môi trường, các nhà phát triển dự án (chủ đầu tư) sẽ có nghĩa vụ phải làm việc cần thiết để tránh, ngăn ngừa hoặc làm giảm hiệu ứng như vậy. Các dự án này sẽ cần phải được theo dõi bằng các thủ tục xác định bởi các đơn vị có chuyên môn. sắp xếp theo dõi hiện tại có thể được sử dụng để tránh trùng lặp của các giám sát và các chi phí không cần thiết.
 

XEM TIN TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha