TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • Đánh giá dự án đầu tư

  02-01-2017 // 1,420 lượt xem

  Đánh giá dự án đầu tư với mục tiêu chính là nhằm xem xét các kết quả đạt được của Dự án sau khi hoàn thành so với các mục tiêu đã đề ra

  Chi tiết →

 • MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

  11-08-2016 // 2,464 lượt xem

  Môi trường là khái niệm có nội hàm vô cùng rộng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, môi trường là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con người hay sinh vật ấy;

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO GIẢ ĐỊNH

  15-07-2016 // 1,742 lượt xem

  Hiện nay có nhiều phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trên thế giới. Trong báo cáo này sử dụng một số phương pháp giả định đánh giá các tác động môi trường của Dự án đến môi trường.

  Chi tiết →

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường

  16-02-2017 // 2,247 lượt xem

  Kế hoạch bảo vệ môi trường - Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Mai Lệ Văn có tổng diện tích 1.000m2 đặt tại 1/31 Quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân.

  Chi tiết →