TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

  29-07-2016 // 825 lượt xem

  Tên đơn vị đăng ký thông báo trong phiếu đăng ký kế hoạch đấu thầu lả Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết →

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường nhà hàng

  30-12-2016 // 1,083 lượt xem

  Kế hoạch bảo vệ môi trường nhà hàng hiện nay luật bảo vệ môi trường được siết chặt các nhà hàng cần phải có công tác bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các thủ tục bảo vệ môi trường.

  Chi tiết →

 • Quan trắc môi trường và giám sát môi trường

  31-07-2017 // 732 lượt xem

  Quan trắc môi trường và giám sát môi trường điều tra theo dõi chất lượng môi trường cần được giám sát định kỳ tại các nhà máy, khác khu sản xuất công nghiệp tập trung...

  Chi tiết →

 • Biện pháp bảo vệ môi trường

  31-08-2016 // 914 lượt xem

  Biện pháp bảo vệ môi trường Ở các nước công nghiệp, các hiệp định môi trường tình nguyện thường cung cấp một nền tảng cho các công ty để được công nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Chi tiết →