TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

  15-02-2017 // 1,355 lượt xem

  Quản lý chất thải nguy hại là một lớp học đặc biệt của chất thải rắn phải được quản lý đúng cách để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG

  08-08-2016 // 1,447 lượt xem

  Đánh giá tác động môi trường với chất thải rắn ở đây là do hoạt sinh hoạt hàng ngày của công nhân trong khu vực. Rác thải ở đây chủ yếu là rác thải vô cơ và hữu cơ, như lá cây, thức ăn thừa, bọc nilon, giấy, lon, chai lọ, bóng đèn …..

  Chi tiết →

 • MẪU TỜ TRÌNH XIN CHỈ ĐỊNH MUA SẮM HÀNG HÓA

  29-07-2016 // 3,680 lượt xem

  Tờ trình mua sắm hàng hóa tổ công tác mua sắm đề nghị Giám đốc Công ty mua sắm trực tiếp từ nhà sản xuất máy móc, khuôn làm dây lắc chế tác, bao gồm các máy sau

  Chi tiết →

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG