TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • Bảo vệ môi trường sinh thái góp phấn bảo vệ môi trường

  01-09-2016 // 850 lượt xem

  Bảo vệ môi trường sinh thái của một số lượng lớn hơn hoặc nhiều loài hoặc sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái có thể góp phần vào khả năng phục hồi lớn hơn về hệ sinh thái

  Chi tiết →

 • Đề án đánh giá rủi ro môi trường

  24-08-2016 // 1,339 lượt xem

  Đánh giá rủi ro thực hiện theo quy định của luật bảo vệ môi trường được tiến hành theo phương pháp chi tiết trong tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro cho mới và chất hiện có.

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO GIẢ ĐỊNH

  15-07-2016 // 1,147 lượt xem

  Hiện nay có nhiều phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trên thế giới. Trong báo cáo này sử dụng một số phương pháp giả định đánh giá các tác động môi trường của Dự án đến môi trường.

  Chi tiết →

 • BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  28-07-2016 // 1,263 lượt xem

  Thông qua báo cáo quan trắc môi trường thực hiện công tác đo đạc, phân tích chất lượng các nguồn nước thải, khí thải để so sánh, đánh giá thực trạng môi trường một cách chính xác nhất

  Chi tiết →