TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

 • TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT CỦA HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

  17-08-2016 // 2,201 lượt xem

  Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách tương đối hoàn chỉnh và logic:

  Chi tiết →

 • TẦM NHÌN CỦA NHÀ THIẾT KẾ XƯA

  23-07-2016 // 1,262 lượt xem

  Mẫu thiết kế cổ được ưa chuộng nhất với tầm nhìn thiết kế vượt thời gian từ nhận thức của nhà thiết kế xưa. Mộ phần của người kiến trúc sư đó sớm đã trở nên hoang tàn, nhưng trách nhiệm của người kiến trúc sư đó vẫn chưa hề kết thúc.

  Chi tiết →

 • MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

  11-08-2016 // 1,891 lượt xem

  Môi trường là khái niệm có nội hàm vô cùng rộng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, môi trường là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con người hay sinh vật ấy;

  Chi tiết →

 • HỌC CÁCH KINH DOANH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

  12-10-2016 // 1,129 lượt xem

  Học cánh kinh doanh và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự;

  Chi tiết →