TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

VIDEO

TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ GÌ ?

  16-08-2016 // 2,972 lượt xem

  Một dự án là quá trình kháo sát, tính toán một cách khoa học để đạt được kết quả xác định và kết thúc trong thời gian, và do đó xác định phạm vi và nguồn lực.

  Chi tiết →

 • BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

  04-08-2016 // 2,360 lượt xem

  Báo cáo quan trắc môi trường không khí là kiểm tra sự ra đời của các loại hạt, các phân tử sinh học, hoặc các vật liệu có hại khác vào bầu khí quyển của Trái đất, gây bệnh, dị ứng, cái chết cho con người, thiệt hại cho các sinh vật sống khác

  Chi tiết →

 • THỎA THUẬN LIÊN DANH

  29-07-2016 // 2,666 lượt xem

  Căn cứ theo thỏa thuận liên danh các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này.

  Chi tiết →

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG