QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Hồ sơ Quản lý xây dựng là việc trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động xây dựng và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

 • TẦM NHÌN CỦA NHÀ THIẾT KẾ XƯA

  23-07-2016 // 2,434 lượt xem

  Mẫu thiết kế cổ được ưa chuộng nhất với tầm nhìn thiết kế vượt thời gian từ nhận thức của nhà thiết kế xưa. Mộ phần của người kiến trúc sư đó sớm đã trở nên hoang tàn, nhưng trách nhiệm của người kiến trúc sư đó vẫn chưa hề kết thúc.

  Chi tiết →

 • BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  07-09-2016 // 79,714 lượt xem

  Nhà thầu thi công sẽ đưa ra biện pháp thi công hợp lý và cố gắng tập chung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhanh chóng đưa dự án vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

  Chi tiết →

 • QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

  13-10-2016 // 5,807 lượt xem

  Hoạt động quản lý bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách, kế hoạch bán hàng, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là một quá trình có quan hệ qua lại trong quản lý tiền bạc của doanh nghiệp.

  Chi tiết →

 • HỌC CÁCH KINH DOANH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

  12-10-2016 // 2,229 lượt xem

  Học cánh kinh doanh và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự;

  Chi tiết →

 • TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

  25-10-2018 // 3,385 lượt xem

  Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận vị trí những lô đất được thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

  Chi tiết →