BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT

Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong ngành chế biến thực phẩm từ động vật sau khi cân nhắc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã trở nên quan trọng hơn, những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này

Ngày đăng: 25-07-2016

3,155 lượt xem

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
1.1. Giới thiệu báo cáo đánh giá tác động môi trường từ chế biến thực phẩm
Mối quan hệ giữa việc sản xuất các chất thải trong công nghiệp chế biến sản phẩm động vật và ngăn ngừa và xử lý các chất thải trên. Các ngành công nghiệp là các lò giết mổ, thuộc da và các ngành công nghiệp sữa. Tóm tắt các kiến thức về sản xuất, phòng chống và xử lý chất thải trong các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm động vật.
1.2. Tác động môi trường chung
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường trong sản xuất các sản phẩm động vật cho con người (thịt và các sản phẩm sữa) hoặc cho các nhu cầu khác của con người (da), chắc chắn cho việc sinh các chất thải. Trong điều kiện hiện nay, số lượng sản phẩm được chế biến trong một khu vực nhất định được sử dụng là nhỏ và các sản phẩm đã được sử dụng tốt hơn. Điều này dẫn đến việc sản xuất số lượng nhỏ của chất thải so với hiện nay.
Thiên nhiên là khả năng đối phó với số lượng nhất định các chất thải thông qua một loạt các cơ chế làm sạch tự nhiên. Tuy nhiên, nếu nồng độ các chất thải tăng lên, cơ chế tự nhiên trở nên quá tải và vấn đề ô nhiễm môi trường bắt đầu xảy ra. Thông thường, hoạt động chế biến quy mô sản xuất số lượng tương đối nhỏ cũng đủ sinh ra các chất thải và nước thải. Tuy nhiên, như một hệ quả của sự nhấn mạnh ngày càng tăng về quy mô sản xuất lớn (ví dụ vì lý do hiệu quả, tăng quy mô sản xuất và vệ sinh) đáng kể một lượng lớn các chất thải sẽ được sản xuất và các bước sẽ phải được thực hiện để giữ cho sản xuất này ở mức chấp nhận được.
Mối quan hệ giữa quy mô sản xuất và sản xuất các chất thải là các sản xuất pho mát cứng. Trước khi sản xuất quy mô lớn các pho mát ra đời, được coi là một giá trị của sản phẩm mà có thể được sử dụng làm thức ăn gia súc. Tại Hà Lan, khoảng 50% của tất cả các sữa sản xuất được sử dụng để sản xuất pho mát. Các sữa được sản xuất trong quá trình này có thể dẫn đến các vấn đề môi trường rất lớn một phần do chi phí vận chuyển sữa này đến trang trại để làm thức ăn gia súc là một chuyện tốn kém.
Chỉ sau khi cân nhắc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã trở nên quan trọng hơn, những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng điều này đã dẫn đến việc thành lập một dây chuyền sản xuất sữa bột được coi là một sản phẩm có giá trị.
-    Trong các lò giết mổ: những con vật nuôi, vỗ béo và vận chuyển đến các lò giết mổ. Sau khi chế biến, thịt được lưu trữ trước khi được vận chuyển đến các đại lý bán lẻ. Các hoạt động sản xuất phân bón trong khi cho lưu trữ và vận chuyển (theo hoạt động- thiết bị làm mát là cần thiết).
-     Trong các xưởng thuộc da: da sản xuất tại các lò giết mổ phải được lưu trữ. Để ngăn chặn sự hư hỏng, họ phải được ngâm và chất bảo quản nên được bổ sung. Các phương pháp được sử dụng để xử lý da sẽ cho một số phạm vi xác định độ bền của sản phẩm thuộc da. Việc sản xuất da dẫn đến số lượng nhỏ của chất thải da. Chrome da rám nắng và các sản phẩm da chứa khoảng 2-3% của crom trọng lượng khô. Các sản phẩm da, chẳng hạn như giày dép và áo jacket, thường được đổ vào những nơi bán phá giá của thành phố.
-     Trước khi thu thập và vận chuyển nó đến một nhà máy chế biến, sữa được sản xuất và lưu trữ tại trang trại. Điều này đòi hỏi năng lượng và dẫn đến sự hư hỏng của sữa và sản xuất của nước thải (làm sạch bể chứa). Sau khi xử lý tại các nhà máy, các sản phẩm sữa được đóng gói và lưu trữ và vận chuyển đến các nhà bán lẻ, vật liệu đóng gói ở dạng chất thải rắn. Việc sử dụng lặp đi lặp lại của chai sữa tạo ra nước thải (sau khi rửa). Nó đã được ước tính 2-10% của tất cả các sản phẩm sữa đang bị lãng phí bởi người tiêu dùng như là kết quả của sự hư hỏng.
Nói chung, các sản phẩm chất thải có thể xảy ra như nước thải, vật liệu rắn, các hợp chất dễ bay hơi hoặc khí được thải vào không khí.


1.2.1. Xử lý nước thải
Theo một báo cáo đánh giá tác động môi trường quan trọng kết quả ngành công nghiệp chế biến động vật từ việc xả nước thải. Hầu hết các quá trình trong cơ sở giết mổ, thuộc da và các nhà máy sữa yêu cầu sử dụng nước. Nước này là nước sử dụng cho mục đích vệ sinh chung sẽ tạo ra nước thải. Sức mạnh và thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải rõ ràng phụ thuộc vào bản chất của các quá trình liên quan. Xả nước thải vào nguồn nước mặt ảnh hưởng đến chất lượng nước theo ba cách:
• Việc xả của các hợp chất hữu cơ (BOC) phân hủy sinh học có thể gây ra sự giảm mạnh của lượng oxy hòa tan, do đó có thể dẫn đến giảm mức độ hoạt động hoặc thậm chí tử vong đời sống thủy sinh.
•  Chất dinh dưỡng (N, P) có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng của các cơ quan nước tiếp nhận. Quá tảo phát triển và sau đó chết đi và khoáng của những loại tảo, có thể dẫn đến cái chết của sinh vật thuỷ sinh vì thiếu ôxy.
• Nước thải nông nghiệp có thể chứa những hợp chất rất độc hại trực tiếp đến đời sống thủy sinh (ví dụ tannin và crôm trong nước thải thuộc da; amoniac un-ion).
Hợp chất hữu cơ phân hủy sinh học
Các thông số cho số tiền của BOC là nhu cầu oxy sinh học (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD) và nồng độ các chất rắn lơ lửng (SS). Các BOD và COD là các thông số tổng thể mà đưa ra một dấu hiệu cho thấy nồng độ của các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Nồng độ chất rắn lơ lửng đại diện cho số lượng của các hạt hữu cơ và vô cơ không hòa tan trong nước thải.
-  Nhu cầu oxy sinh (BOD): nước thải công nông nghiệp nói chung có chứa chất béo, dầu ăn, thịt, protein, carbohydrate,… mà thường được gọi là các hợp chất hữu cơ phân hủy sinh học (BOC). Thuật ngữ này là một mẫu cho tất cả các chất hữu cơ được sử dụng và phân hủy bởi vi sinh vật. Đối với sinh vật phổ biến nhất hiện nay trong môi trường nước, suy thoái đòi hỏi oxy. Các BOD là lượng oxy cần thiết bởi các loại vi sinh vật để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải.
-   Oxy hóa Demand (COD): đại diện cho tiêu thụ oxy cho quá trình oxy hóa hóa học của các chất hữu cơ trong điều kiện axit mạnh. Lợi suất kiểm tra COD kết quả trong một khoảng thời gian một vài giờ và do đó cung cấp trực tiếp. Trong phân hủy sinh học thử nghiệm này cũng như các hợp chất không phân hủy được oxy hóa. COD do đó chỉ cung cấp một dấu hiệu gián tiếp của sự suy giảm oxy tiềm năng có thể xảy ra từ việc xả các chất hữu cơ trong nước mặt. Tuy nhiên, COD vẫn là một tham số được sử dụng rộng rãi đối với nước thải nói chung vì những khoảng thời gian ngắn mà trong đó nó có thể được xác định.
-   Chất rắn lơ lửng (SS): là các hạt hữu cơ và vô cơ không hòa tan có trong nước thải. SS chủ yếu là vật liệu đó là quá nhỏ để có thể thu thập được là chất thải rắn. Nó không giải quyết trong một lắng hoặc xả SS làm tăng độ đục của nước và gây ra một nhu cầu dài hạn cho oxy vì tốc độ thủy phân chậm của phân hữu cơ của vật liệu, vật liệu hữu cơ này có thể bao gồm chất béo, protein và carbohydrate. Các phân hủy sinh học tự nhiên của protein (từ thịt dụ và sữa), cuối cùng sẽ dẫn đến việc xả amoni. Amoni oxy hóa thành nitrit và nitrat của vi khuẩn nitrat, dẫn đến tiêu thụ thêm oxy.
Vấn đề phát sinh từ việc thực hiện các hợp chất hữu cơ phân hủy sinh học có thể được giải quyết bằng các phương tiện của hệ thống xử lý nước thải sinh học, một trong các hiếu khí hoặc kỵ khí các loại.
Trong các hệ thống hiếu khí các hợp chất hữu cơ bị oxy hóa bởi hiếu khí vi sinh vật (oxy cần thiết) thành CO2, H2O và sinh khối vi khuẩn mới. Hệ thống kỵ khí được dựa vào khả năng của vi khuẩn kỵ khí (không cần oxy) để phân hủy các chất hữu cơ thành CO2, CH4 và một lượng nhỏ sinh khối.
Hiện tượng phú dưỡng
-  Nitơ (N): Trong nước thải Nitơ thường hiện diện như là cố định trong các chất hữu cơ hoặc amoni. Thỉnh thoảng nitrat có thể có mặt (điều này có thể là trường hợp trong ngành công nghiệp sữa nơi HNO3 được sử dụng để làm sạch các hoạt động).
-  Phốt pho (P): Sự hiện diện của Phốt pho (P) được xác định photometrically. Nó liên quan phosphate vô cơ (chủ yếu là ortho-phosphat) và phosphate hữu cơ cố định.
Nitơ và phospho có thể đạt được thông qua hệ thống lọc nước thải đặc biệt, mà là dựa trên một trong hai quá trình sinh học hay vật lý-hóa học.
Các hợp chất độc hại
Amoniac nhất là mô hình un-ion hóa là độc hại trực tiếp cho cá và các loài thủy sinh khác (NH3 là độc hơn 300-400 lần so với NH4 +).. Chromium và tannin là những hợp chất độc hại. Ở pH trung tính chỉ 0,4% của tổng số tiền của amoniac và amoni là hiện nay như amoniac.
Giải độc của nước thải có thể đạt được bằng việc sử dụng hệ thống lọc nước thải đặc biệt.


1.2.2. Chất thải rắn
Các sản phẩm không được sử dụng trong bất kỳ cách nào sẽ được gọi như chất thải rắn.Các chất thải rắn có thể được phân biệt:
-   Hợp chất độc hại.
-   Hợp chất hữu cơ. Các hợp chất này có thể đòi hỏi sự chú ý trong điều kiện nhất định vì lý do vệ sinh hay vì trong phân hủy ốm mùi hoặc lọc các vấn đề có thể phát sinh.
-   Hợp chất không phân hủy.


1.2.3. Ô nhiễm không khí phân tích trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
Ô nhiễm không khí có thể gây ra vấn đề:
- Sự nóng lên toàn cầu, như là kết quả của lượng khí thải CO2;
- Thay đổi trong ôzôn-lớp, như là kết quả của lượng khí thải NOx, CH4, N2O và CFC
- Mưa axit, như một kết quả của sự phát thải SO2 và NH3;
- Điều kiện sức khỏe
- Bụi và mùi hôi, như là kết quả của lượng khí thải VOC;
Việc sử dụng năng lượng dẫn đến việc xả khí như CO2, CO, NOx và SO2. hoạt động (CFC và NH3) làm lạnh và đông lạnh, hút thuốc lá của các sản phẩm thịt và ca hát / thiêu đốt của lợn cũng dẫn đến lượng khí thải vào không khí.
Việc xả của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có thể xảy ra trong nhà máy sữa khi các đại lý làm sạch được sử dụng và trong ngành công nghiệp da khi chất da hoàn thành được sử dụng. Bụi có thể được sản xuất trong các ngành công nghiệp cắt xương và chế biến xương.

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha