MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Hồ sơ mời thầu này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm