TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư một dự án là đề xuất tập hợp các phương án bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định để thực hiện dự án