MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là một thực tế của việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên mức độ cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ, vì lợi ích của cả hai môi trường và con người

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là xác định các tác động môi trường, kinh tế, xã hội của một dự án trước khi xây dựng; nhằm mục đích dự đoán tác động môi trường ở giai đoạn đầu trong việc lập kế hoạch và thiết kế dự án, tìm mọi biện pháp để giảm thiểu tác động bất lợi, giảm thiểu chi phí, để xây dựng dự án cho phù hợp với môi trường địa phương.

  50 Tin tức 122,137 lượt xem

 • TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  Lập Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, lập đề án bảo vệ môi trường,lập báo cáo giám sát môi trường, thiết kế lập dự toán các hạng mục xử lý chất thải, đưa ra các biện pháp khăc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất cho các doanh nghiệp.

  15 Tin tức 64,888 lượt xem

 • DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

  DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

  Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, trong những năm qua hầu hết các dự án phát triển kinh tế đã quan tâm và thực hiện các trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như Lập cam kết bảo vệ môi trường nói riêng. Các ĐTM và Bản cam kết Bảo vệ Môi trường (CKBVMT) được tiến hành và vận dụngtheo các văn bản hướng dẫn của Luật Bảo Vệ Môi trường 2005,

  6 Tin tức 43,912 lượt xem

 • TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

  TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

  các biện pháp bảo vệ môi trường làm công cụ chính sách là các bộ phận của hành động bao gồm việc sử dụng: đánh giá môi trường tác động, thuế đối với ô nhiễm cho các ngành công nghiệp và các sản phẩm cụ thể. Hiệu quả của hành động này sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn do quan ngại về việc thực hiện trở nên rõ ràng dựa trên thực tế rằng, trong lịch sử, đã có một sự thiếu năng lực để thực thi luật môi trường và thiếu các công cụ làm việc để mang lại từ các biện pháp bảo vệ môi trường mục tiêu vào thực tế.

  14 Tin tức 36,651 lượt xem

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  Nói cách khác, báo cáo giám sát môi trường là một quá trình nghiên cứu nhằm nhận dạng, dự báo và phân tích những tác động môi trường có ý nghĩa quan trọng của dự án và cung cấp thông tin cần thiết để nâng cao chất lượng của việc ra quyết định.

  12 Tin tức 34,114 lượt xem

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Đối tượng của đề án bảo vệ môi trường là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP

  9 Tin tức 25,003 lượt xem

 • XIN PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  XIN PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  Mục đích của xử lý nước thải là để xin phép xả nước thải vào nguồn nước Xử lý nước thải để xả nước thải vào nguồn nước mà không làm nguy hiểm tới sức khỏe con người và các dạng sống khác của môi trường

  7 Tin tức 15,428 lượt xem

 • ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

  Vì tính chất độc hại của chúng nên việc đăng ký sổ chủ nguồn thải là hết sức quan trọng giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp,

  10 Tin tức 25,803 lượt xem

 • QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Báo cáo quan trắc môi trường được sử dụng trong việc chuẩn bị của các đánh giá tác động môi trường, cũng như trong nhiều trường hợp trong đó các hoạt động của con người mang một nguy cơ tác hại đến môi trường tự nhiên.

  8 Tin tức 23,589 lượt xem

 • THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Do đó lượng nước thải xả ra môi trường là một con số tương đối lớn. Vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe cho người dân. Việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải là rất cần thiết và cấp bách.

  2 Tin tức 7,990 lượt xem

 • TIN TỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  TIN TỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Kể từ khi bắt đầu quan trắc môi trường, bảo vệ môi trường là kiểm soát một số chỉ số chất lượng được đưa ra để giúp phân loại và làm rõ ý nghĩa của số lượng đáng kể các dữ liệu liên quan.

  12 Tin tức 126,623 lượt xem

 • CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Việc chọn các giải pháp bảo vệ môi trường để đánh giá tác động môi trường nhằm mang lại hiệu quả và cách nhìn toàn diện hơn cho dự án để dựa vào đó có thể lựa chọn hành động và đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả

  12 Tin tức 35,172 lượt xem

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường như một sự ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo tương lai phát triển bền vững.

  8 Tin tức 22,152 lượt xem