DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Lập dự án đầu tư

  12-07-2016 // 2,897 lượt xem

  Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được kết quả

  Chi tiết →

 • Trình tự thực hiện dự án đầu tư

  12-07-2016 // 2,680 lượt xem

  Trình tự thực hiện dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc

  Chi tiết →

 • QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  30-08-2016 // 2,846 lượt xem

  Quy trình lập dự án đầu tư của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư thực hiện.

  Chi tiết →

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ GÌ VÀ KHÁI NIỆM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

  16-08-2016 // 2,036 lượt xem

  Một dự án là một nỗ lực khảo sát, phân tích thị trường, tính toán hiệu quả kinh tế, tổng mức đầu tư được nhà tư vấn thực hiện để tạo ra một sản phẩm độc đáo, dịch vụ, hoặc công trình cụ thể.

  Chi tiết →

 • dự án trang trại chăn nuôi

  25-12-2016 // 1,690 lượt xem

  Dự án trang trại chăn nuôi súc vật khí sinh học hệ thống là một hệ thống với một số thành phần làm việc có liên quan

  Chi tiết →

 • Đề cương chi tiết lập dự án đầu tư tổng kho xăng dâu

  29-08-2016 // 4,843 lượt xem

  Đề cương chi tiết lập dự án đầu tư xây dựng công trình tổng kho xăng dầu và khái toán tổng mức đầu tư cho công trình xây dựng “Nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc tổng kho xăng dầu Phước Khánh”.

  Chi tiết →

 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  14-07-2016 // 4,451 lượt xem

  Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giúp nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo đúng các quy định hiện hành

  Chi tiết →

 • Các bước tiến hành lập dự án

  12-07-2016 // 2,242 lượt xem

  lập dự án đầu tư xây dựng công trình là đề xuất tập hợp các phương án bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,

  Chi tiết →