Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao nhà đầu tư sẽ liên kết với người dân vùng xung quanh dự án thuê đất để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao và cây dược liệu quý

Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

  • Mã SP:DA NNNCC
  • Giá gốc:65,000,000 vnđ
  • Giá bán:62,000,000 vnđ Đặt mua

Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao nhà đầu tư sẽ liên kết với người dân vùng xung quanh dự án thuê đất để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao và cây dược liệu quý - dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 5

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 5

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 6

CHƯƠNG II: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 8

II.1. Mục tiêu của dự án trồng cây ăn trái công nghiệp công nghệ cao 8

II.2. Mục tiêu đầu tư dự án theo tiêu chuẩn VietGap 9

II.3. Sự cần thiết đầu tư 10

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 11

III.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 11

III.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 11

III.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 12

III.4. Hiện trạng sử dụng đất 12

III.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 12

III.6. Nhận xét chung về hiện trạng 12

CHƯƠNG IV: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 15

IV.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 15

IV.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 15

IV.1.2. Hạ tầng kỹ thuật 17

IV.2. Kỹ thuật canh tác cây ăn trái nông nghiệp 21

IV.2.1. Kỹ thuật trồng chuối 21

IV.2.2. Kỹ thuật trồng bưởi da xanh 28

IV.2.3. Kỹ thuật trồng cam 32

IV.2.4. Trồng Cây mít giống - Hướng dẫn kỹ thuật trồng mít giống các loại 36

IV.2.5. Kĩ thuật trồng và chăm sóc mít dài : 44

IV.3. Kỹ thuật trồng rau sạch 46

IV.3.1. Công nghệ nhà màng áp dụng trong dự án. 46

IV.3.2. Công nghệ trồng rau trong nhà màng. 52

IV.4. Hệ thống tưới nước tự động 54

IV.5. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ cây ăn trái 65

IV.5.1. Kế hoạch kinh doanh 65

IV.5.2. Bán buôn: 65

IV.5.3. Hoạt động xuất khẩu: 66

IV.6. Kết quả sản xuất kinh doanh từ trang trại trồng cây ăn trái 66

IV.6.1. Kế hoạch trồng và chăn sóc cây cây ăn trái theo tiêu chuẩn GAP 67

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THI CÔNG 69

V.1. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 69

V.1.1. Sơ đồ tổ chức công ty 69

V.1.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 69

V.1.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 69

V.2. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 71

V.2.1. Giải pháp thi công xây dựng 71

V.2.2. Hình thức quản lý dự án 71

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 72

VI.1. Đánh giá tác động môi trường 72

VI.1.1. Giới thiệu chung 72

VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 72

VI.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 74

VI.1.4. Kết luận 76

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 77

VII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 77

VII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 77

VII.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 77

VII.2.2. Chi phí thiết bị 77

VII.2.3. Chi phí quản lý dự án 78

VII.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 78

VII.2.5. Chi phí khác 79

VII.2.6. Dự phòng chi 79

VII.2.7. Lãi vay của dự án 79

VII.3. Tổng mức đầu tư 79

CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 84

VIII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 84

VIII.1. Tiến độ sử dụng vốn 84

VIII.2. Phương án hoàn trả vốn vay 85

CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 87

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 87

IX.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 87

IX.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 92

IX.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 92

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94

X.1. Kết luận 94

X.2. Kiến nghị 94

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao nhà đầu tư sẽ liên kết với người dân vùng xung quanh dự án thuê đất để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển dự án

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cây Nông Nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 14502033903 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20 tháng 02 năm 2017. Đăng ký sửa đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 02 năm 2019, chuyển đổi từ Công ty TNHH XNK Nông sản Xanh Việt sang Công ty Cổ phần XNK Xanh Việt.

- Trụ sở công ty: ...., huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Nguyễn Tấn Anh  -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:     0903378656 – Fax: 0763.871230

- Vốn điều lệ đăng ký: 82.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ đồng)

- Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, bao gồm:

STT

Tên ngành

 ngành

01

Trồng lúa 

0111

Lúa ứng dụng cong nghệ cao, sạch, VIETGAP và chất

lượng cao

02

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

0112

03

Trồng cây lấy củ có chất bột

0113

04

Trồng cây hàng năm khác (chuối là chính)

0119

05

Trồng cây ăn quả

0121

06

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

0128

07

Trồng cây lâu năm khác

0129

08

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

0150

09

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0161

10

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

0162

11

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

0163

12

Xử lý hạt giống để nhân giống

0164

Hoạt động sản xuất và nhân giống chuối cấy mô là chính

13

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

0210

14

Khai khác gỗ

0220

15

Khai khác lâm sản khác trừ gỗ

0231

16

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

0232

17

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

0240

Hoạt động dịch vụ môi trường rừng kết hợp khai thác làm

du lịch sinh thái

18

Nuôi trồng thủy sản nội địa

0322

19

Chế biến và bảo quản rau quả (Chuối là chính)

1030

20

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre,

1629

nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ gỗ và cây trồng

khác có liên quan

21

Tái chế phế liệu

3830

Tái chế các phụ phẩm từ sản xuất nông, lâm thủy sản

22

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

4631

Hoạt động kinh doanh bán buôn các sản phẩm thô và qua

chế biến từ sản xuất và chế biến nông, lâm thủy sản (sản

phẩm chuối là chính)

23

Bán buôn thực phẩm

4632

Hoạt động kinh doanh bán buôn các sản phẩm thô và qua

chế biến từ sản xuất và chế biến nông, lâm thủy sản

24

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

Vận chuyển nguyên liệu đầu vào và đầu ra của sản xuất

nông nghiệp

25

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

5022

Vận chuyển nguyên liệu đầu vào và đầu ra của sản xuất

nông nghiệp

26

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

Hoạt động cho kho, bải tồn trữ nguyên liệu đầu vào và đầu

ra của sản xuất nông nghiệp

27

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

Hoạt động vận chuyển hàng hóa sản xuất từ nông, lâm thủy

sản và du lịch kết hợp

28

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh

7214

vực khoa học nông nghiệp

Nghiên cứu các công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia

tăng từ nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, giống chuối

cấy mô, và giống cây, con khác.

29

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

9102

Hoạt động bảo tồn rừng sinh thái, rừng phòng hộ, …vv

30

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn

9103

tự nhiên

Hoạt động sản xuất nông lâm kết hợp du lịch sinh thái, bảo

tồn

31

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo

9321

chủ đề:

Hoạt động phục vụ và khái thác du lịch sinh thái, kết hợp

tham quan, vui chơi, giải trí, ăn nghỉ tại chỗ

 

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126   ;  Fax: (028) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

- Địa điểm:   Tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- Quỹ đất của dự án: 912,46 Ha thuộc quyền quản lý của nhà nước.

- Mục tiêu đầu tư:

+ San lấp mặt bằng hạ độ cao tạo khu đất bằng phẳng, cải tạo đất để trồng cây ăn trái có múi như cam, bưởi và cây ăn trái chất lượng cao như mít cao sản, chuối giá Nam Mỹ để chế biến xuất khẩu…

+ Đầu tư hệ thống trang trại trồng cây ăn trái quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để chế biến các sản phẩm từ cây trái bán tại thị trường tiềm năng Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á và thế giới.

+ Đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính trồng rau sạch phục vụ tiêu thụ trong nước và cung cấp cho hệ thống các siêu thị rau sạch.

+ Phát triển thành điểm trung chuyển sản phẩm nông nghiệp sạch được bảo quản sau chế biến... tập trung tại điểm giao thương vùng Sóc Trăng.

+ Dự án trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng cây ăn trái tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

- Quy mô trang trại: sau 2 năm trang trại trồng đạt 912,46 Ha bao gồm các hạng mục sau:

+ Xây dựng khu nhà máy chế biến và sơ chế trái cây các loại 3 Ha.

+ Khu trồng bưởi da xanh với diện tích 100 Ha.

+ Khu trồng cây cam sảnh với diện tích 50 Ha

+ Khu trồng cây mít cao sản và mít không hạt với diện tích 100 Ha

+ Khu trồng chuối già Nam Mỹ theo công nghệ cấy mô với diện tích 250 Ha.

+ Khu trồng lúa và nuôi tôm càng xanh kết hợp với diện tích 200 Ha.

+ Khu nuôi trồng thủy sản và kênh mương nội đồng diện tích 150 Ha.

+ Khu trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Vietgap 50 Ha…

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 650.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xanh Việt là 195.000.000.000 đồng. Vốn vay thương mại  455.0000.000.000 đồng.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian đầu tư và xây dựng dự án  đến tháng 6 năm 2020.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 12 năm 2021.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 12 năm 2022

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xanh Việt. trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây cây ăn trái công nghiệp qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu …

I.1. Mục tiêu của dự án trồng cây ăn trái công nghiệp công nghệ cao

Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tư dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGap tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Châu Thành trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của chính quyền, Các tổ chức xã hội chính trị và nhân dân với sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của nhà đầu tư. Để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Trang trại trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap. Chủ đầu tư đã hoàn thiện phương án đầu tư dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Sóc Trăng, cùng Các Sở, Ban ngành để xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng cây ăn trái có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và Sóc Trăng nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa trồng cây ăn trái công nghiệp trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người trồng cây ăn trái, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Hợp tác với đối tác nước ngoài để được chuyển giao cây giống tốt, công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nghệ gây và giữ giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh Sóc Trăng cũng như các vùng phụ cận của khu vực để phát triển chăn trồng cây ăn trái. Là trung tâm cung cấp giống, các dịch vụ nông nghiệp hiện đại cho các hợp tác xã, các hộ nông nghiệp gia đình trong khu vực. Cung cấp cho xã hội một khối lượng cây ăn trái xuất khẩu có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng cây ăn trái công nghiệp công nghệ cao của vùng. 

Dự án trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng cây ăn trái tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

I.2.  Mục tiêu đầu tư dự án theo tiêu chuẩn VietGap 

Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:

- Đầu tư xây dựng đồng bộ: Hệ thống nhân giống, trồng trọt thành hệ thống kép kín.

- Đầu tư mua phân bón, cây giống, chất lượng cao.

- Phát triển mô hình trang trại sinh thái chất lượng cao thành một chuỗi các trang trại với hình thức tương tự trên phạm vi toàn quốc.

- Phát triển các nhà hàng kinh doanh sản phẩm từ trang trại cung cấp cho thị trường khu vực và các vùng lân cận.

- Đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Vietgap để xin cấp chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng nhăn cung cấp sản phẩm vào hệ thống các siêu thị và nhà hàng.

Tận dụng những lợi thế của địa điểm xây dựng một dư án trang trại có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội. Xây dựng trang trại sản xuất chất lượng cao nhằm cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng; Khai thác và sử dụng một Cách hiệu quả tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp. Áp dụng qui trình kỹ thuật trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm tạo ra Các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh.

I.2.1. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu:

Việt Nam là nước nhiệt đới và cũng là một trong những xứ sở của cây ăn trái có múi với nhiều giống rất quý…Các giống cây ăn trái có múi như bưởi, cam, chanh của Việt Nam không chỉ phong phú về kích cỡ, hương vị mà còn có những giá trị sử dụng rất khác nhau. cũng là loại trái cây có diện tích và sản lượng cao.

Tuy nhiên diện tích trồng cây ăn trái của ta lại không tập trung với quy mô công nghiệp. Người dân chủ yếu trồng với diện tích nhỏ, manh mún, chưa có quy hoạch vùng tập trung. Một số công ty thu mua xuất khẩu từ các hộ nông dân rải rác nên chi phí thu mua và vận chuyển cao. Không chỉ vây, trong quá trình vận chuyển hoa quả từ các vườn đến nơi tiêu thu do thiếu sự cẩn trọng nên không thể giữ nguyên được hình thức và cũng chưa có biện pháp bảo quản thích hợp nên xuất khẩu cũng giảm giá trị, khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua nghiên cứu cho thấy, cây có múi là loại cây ăn quả rất dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc lại thu hoạch thường xuyên trong năm. Cây có múi là loại cây quả ở vùng nhiệt đới. Theo nghiên cứu và đánh giá nhận định trồng cây tạo được mảng xanh có lợi cho môi trường, cũng nhằm chống biến đổi khí hậu, trồng cây ăn trái tích tụ được lượng nước đáng kể trên mặt đất và giữ được nguồn nước, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn phục vụ tưới tiêu, giữ độ ẩm cho đất, không bị khô hạn trên mặt đất và bảo vệ được các loại cây thực vật trên đất. Cũng do biến đổi khí hậu ngày một tăng, làm cho cường độ nống mặt đất tăng cao, làm cho trầm tích nước xuống độ sâu, dẫn đến khô hạn trên diện rộng, cụ thể là vùng đất huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, nhằm tăng diện tích rừng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho nhân dân trong vùng.

I.3.  Sự cần thiết đầu tư

 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Sóc Trăng có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án trồng cây ăn trái công nghiệp công nghệ cao..

Điều kiện khí hậu, thời tiết của Sóc Trăng tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển cây cây ăn trái theo mô hình công nghiệp.

Sóc Trăng có hệ thống mạng lưới kênh mương thủy lợi khá dày, đảm bảo cung cấp nguồn nước mặt cho các dự án nông nghiệp và trồng trọt.

Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án trồng cây ăn trái công nghiệp công nghệ cao. Qua phân tích về nhu cầu thị trường, về khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu và thực trạng nghề trồng cây ăn trái tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, việc Công ty quyết định đầu tư trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao là cần thiết và có tính khả thi.

Trong kế hoạch, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xanh Việt. sẽ xây dựng theo mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu quy mô 912,46 Ha đất trồng cây ăn trái đáp ứng nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh Sóc Trăng vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

II.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng với các điều kiện không bị ngập nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san  lấp mặt bằng, thuế đất và gần nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ tầng sẵn có.

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường.

- Được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước, của chính quyền địa phương. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xanh Việt. quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn địa điểm xây dựng của Dự án là tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. Tỉnh Sóc Trăng.

II.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

- Hiện trạng đất đầu tư: Công ty dự kiến đầu tư khoảng 912,46 Ha đất tại địa bàn xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, khu đất này được nhà nước cho giao cho dân thuê trồng rừng. Đây là khu vực thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp tập trung. Chủ đầu tư sẽ tiến hành liên doanh, liên kết với người dân vùng xung quanh dự án thuê đất để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển dự án.

Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:

ü Phía Đông giáp đất bờ bao kênh lâm trường;

ü Phía  Nam giáp đất xã Long Hưng;

ü Phía Tây giáp đất mương thủy lợi;

ü Phía Bắc giáp bờ bao kênh lâm trường;

Lập dự án đầu tư trang trại trồng cây nông nghiệp công nghệ cao nhà đầu tư sẽ liên kết với người dân vùng xung quanh dự án thuê đất để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao và cây dược liệu quý

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha