THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Do đó lượng nước thải xả ra môi trường là một con số tương đối lớn. Vấn đề đặt ra là phải có một hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe cho người dân. Việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải là rất cần thiết và cấp bách.