Mục đích nghiên cứu và phương pháp đánh giá tác động môi trường (ĐTM

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là bảo vệ môi trường bằng cách đảm bảo rằng cơ quan quản lý môi trường của địa phương chấp thuận trước khi quyết định cấp giấy phép đầu tư.

Ngày đăng: 19-08-2016

2,667 lượt xem

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Environmental Impact Assessment (EIA)
1. Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường là gì?
Mục đích của đánh giá tác động môi trường là bảo vệ môi trường bằng cách đảm bảo rằng cơ quan quản lý môi trường của địa phương chấp thuận trước khi quyết định cấp giấy phép quy hoạch hoặc giấy phép đầu tư cho một dự án, trong đó có thể có tác động đáng kể đến môi trường, làm như vậy trong sự hiểu biết đầy đủ về khả năng đáng kể hiệu ứng, và mất này vào tài khoản trong quá trình ra quyết định. Các quy định đặt ra một thủ tục để xác định những dự án mà cần phải chịu một đánh giá tác động môi trường, và để đánh giá, tư vấn và đi đến quyết định về những dự án mà có thể có những tác động môi trường đáng kể.
Mục đích của đánh giá tác động môi trường cũng là để đảm bảo rằng công chúng được cho sớm và có hiệu quả các cơ hội để tham gia vào quy trình ra quyết định. Xem Trước khi nộp hồ sơ và tham vấn và trước khi quyết định vấn đề này. Đánh giá tác động môi trường không phải là một rào cản đối với tăng trưởng và sẽ chỉ áp dụng cho một phần nhỏ của dự án xem xét trong chế độ phố và quốc gia kế hoạch. cơ quan quy hoạch địa phương có trách nhiệm nói chung cũng được thành lập để xem xét các tác động môi trường của sự phát triển đó có thể kiểm soát quy hoạch. Quy định báo vệ môi trường tích hợp các thủ tục đánh giá tác động môi trường vào các khuôn khổ này và chỉ nên áp dụng cho những dự án mà có thể có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. chính quyền địa phương lập kế hoạch và phát triển nên xem xét cẩn thận nếu một dự án nên phải chịu một đánh giá tác động môi trường. Nếu cần thiết, họ sẽ giới hạn phạm vi đánh giá những khía cạnh của môi trường có khả năng bị ảnh hưởng đáng kể. Cơ quan quản lý cũng có thể đóng một vai trò trong việc xác định khi một đề nghị nên kiểm tra giám sát kết quả đánh giá tác động môi trường.


2. Các căn cứ để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
a) Các Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác ĐTM  theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và thực hiện như Phụ lục I kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực ngày 01/04/2015quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải được lập đồng thời với báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Chủ dự án (nhà đầu tư) tự mình hoặc thuê đơn vị dịch vụ tư vấn có chức năng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá.
c) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


2. Trình tự nộp hồ sơ và nhận kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên & Môi Trường. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình phê duyệt theo thẩm quyền.
b) Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
c) Thời gian Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ báo cáo đánh giá ĐTM không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình.
d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết để cử cán bộ đến nhận kết quả và thực hiện trả kết quả cho nhà đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

XEM TIN TIẾP THEO ĐTM

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha