Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thác Lô Ba

Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái thác Lô Ba được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thác Lô Ba

  • Mã SP:DA KDLST
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................... 3

I.1.           Giới thiệu chủ đầu tư....................................................................................................................................................... 3

I.2.           Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình............................................................................................. 3

I.3.           Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................................................................ 3

I.4.           Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới........................................................................................................................ 3

I.5.           Thời hạn đầu tư:.............................................................................................................................................................. 4

I.6.           Cơ sở pháp lý triển khai dự án........................................................................................................................................ 4

CHƯƠNG II:       THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM................................... 7

II.1.         TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM................................................................................................................ 7

1.1         Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016.................................................. 7

1.2         Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016........................................................... 7

II.2.         Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum ................................................................................................... 8

II.3.         Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển du lịch.................................................................................... 15

CHƯƠNG III:     SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG................................... 24

III.1.        Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án...................................................................................................... 24

III.2.        Mục tiêu đầu tư Khu du lịch sinh thái thác Lô Ba ........................................................................................................ 25

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG............................................................... 26

IV.1.        Mô tả địa điểm xây dựng.............................................................................................................................................. 26

IV.2.        Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng:....................................................................................................................... 28

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.......................................................................... 28

IV.4.1. Đường giao thông..................................................................................... 28

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng........................................................................ 30

CHƯƠNG V:       QUI MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG..................................................... 31

V.1.         Phạm vi dự án............................................................................................................................................................... 31

V.2.         Lựa chọn mô hình đầu tư.............................................................................................................................................. 31

CHƯƠNG VI:     GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ.................................. 32

VI.1.        Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng................................................................................................................................. 39

VI.2.        Quy hoạch sử dụng đất:................................................................................................................................................ 39

VI.3.        Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:..................................................................................................................... 39

VII.2. Giải pháp thiết kế công trình........................................................................ 40

VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án........................................................ 40

VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:................................................................................ 40

VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:................................................................................ 40

VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật.................................................................................. 40

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 42

VII.1.       Phương án hoạt động và sử dụng người lao động........................................................................................................ 50

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH....................................... 52

VIII.1.     Tiến độ thực hiện - Tiến độ của dự án:......................................................................................................................... 52

2/- Dự trù tiến độ kinh doanh:...................................................................................................................................................... 52

VIII.2.      Giải pháp thi công xây dựng - Phương án thi công...................................................................................................... 53

VIII.3.     Sơ đồ tổ chức thi công................................................................................................................................................... 53

VIII.4.     Hình thức quản lý dự án............................................................................................................................................... 53

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................... 54

IX.1.        Đánh giá tác động môi trường...................................................................................................................................... 54

IX.1.1.                    Giới thiệu chung........................................................................................................................................ 54

IX.1.2.                    Các quy định và các hướng dẫn về môi trường.................................................................................. 54

IX.1.3.                    Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng......................................................................................... 58

IX.1.4.                    Mức độ ảnh hưởng tới môi trường....................................................................................................... 59

IX.1.5.                    Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường............................................ 60

IX.1.6.                    Kết luận....................................................................................................................................................... 61

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN....................................................... 62

X.1.         Cơ sở lập Tổng mức đầu tư........................................................................................................................................... 62

X.2.         Nội dung Tổng mức đầu tư........................................................................................................................................... 62

VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN................................................................................ 66

X.3.         Nguồn vốn đầu tư của dự án......................................................................................................................................... 67

CHƯƠNG XI:     HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................. 68

XI.1.        Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội.................................................................................................................................. 68

XI.2.        Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán......................................................................................................................... 68

XI.3.        Tính toán chi phí............................................................................................................................................................ 69

XI.4.        Các chỉ tiêu kinh tế của dự án....................................................................................................................................... 75

XI.5.        Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội........................................................................................................................... 76

CHƯƠNG XII:   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 77

XII.1.       Kết luận......................................................................................................................................................................... 77

XII.2.       Kiến nghị........................................................................................................................................................................ 77

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái thác Lô Ba được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái 

CHƯƠNG I:                         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

-      Tên công ty :  Công ty TNHH Huỳnh Mai Kon Tum

-      Địa chỉ:    Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

-      Điện thoại         :    84 – 0606288449.;    Fax:  84 – 0606288449

-       Đại diện          :   Bà Mai Thị Kim Dung     ;   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình

-      Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-      Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-      Điện thoại       : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

-      Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

-    Tên dự án:     Khu du lịch sinh thái thác Lô Ba

-    Địa điểm: Xã Đắk Long,  huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

-    Dự án đầu tư trên khu đất dự kiến 50 Ha bao gồm các hạng mục sau :

 

I

 Phần xây dựng chính

 ĐVT

 K.Lượng

1

Xây dựng đường bậc thang leo núi

 m 

       2,500

2

Xây dựng hệ thống ròng dọc, cáp trượt lên đỉnh núi cao

 m

       1,500

3

Xây dựng khu trung tâm đón tiếp khách du lịch

 m2

       1,500

4

Xây dựng nhà chòi vọng cảnh diện tích

 m2

          250

5

Xây dựng khu bảo tồn động vật hoang dã

 m

     15,000

6

Xây dựng nhà điều hành diện tích

 m2

          200

7

Xây dựng khu nhà sàn dân tộc 50 căn

 m2

       5,000

8

Xây dựng nhà hàng ăn uống diện tích

 m2

          500

9

Xây dựng nhà dịch vụ, lưu niệm diện tích

 m2

          250

10

Sân, đường bê tông

 m2

       8,000

11

- Kè bê tông + kè đá

 HT

              1

12

Khu vệ sinh, nhà tắm

 m2

          250

13

Khu nhà ở cho nhân viên

 m2

          120

14

Khu hồ bơi thiên nhiên

 m2

1200

15

Bể chứa nước sinh hoạt, PCCC + Trạm bơm

 m2

          150

16

Nhà bảo vệ 1, 2 (cổng chính, có WC)

 m2

            40

17

Tường rào

 m

       1,000

18

Cổng

 m

           20

19

Cây xanh, vườn hoa, vườn lan, sinh vật cảnh…

 m2

     12,500

20

San gạt phẳng nền để đạt cao độ yêu cầu chung xây dựng khu trung tâm

 m3

     10,000

I.4.       Hình thức đầu tư:      Đầu tư xây dựng mới.

-    Khu du lịch sinh thái thác Lô Ba được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái - văn hóa với các loại hình khai thác như: leo núi, cắm trại, trèo thuyền, vượt thác, săn gà rừng, lợn rừng, nghỉ dưỡng, khu vui chơi du lịch sinh thái, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng. Dự án cũng đưa ra phương án bảo tồn rừng đặc dụng và rừng đầu nguồn, cùng với việc bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Kon Tum.

-    Dự án được thực hiện theo hình thức : chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

-    Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

I.5.       Thời hạn đầu tư:

-    Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm trong tương lai.

I.6.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thác lô ba

Xem tin tiếp theo

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha