Biện pháp bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU và các nước G7

Biện pháp bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU và các nước G7 đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với các tổ chức của Cộng đồng châu Âu sau khi Hiệp ước Maastricht cho việc phê chuẩn Liên minh châu Âu của tất cả các nước thành viên.

Ngày đăng: 28-07-2016

4,443 lượt xem

biện pháp bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU và các nước G7
Biện pháp bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với các tổ chức của Cộng đồng châu Âu sau khi Hiệp ước Maastricht cho việc phê chuẩn Liên minh châu Âu của tất cả các nước thành viên. EU là đã rất tích cực trong lĩnh vực chính sách môi trường với chỉ thị quan trọng như những đánh giá tác động môi trường và về việc tiếp cận thông tin môi trường cho người dân ở các nước thành viên.
Brazil có số lượng lớn nhất của khu rừng nhiệt đới trên thế giới, 4.105.401 km2 (48,1% của Brazil), tập trung ở khu vực Amazon. Brazil là nơi có sự đa dạng sinh học rộng lớn, lần đầu tiên trong số các nước megadiverse của thế giới, có từ 15% -20% của 1,5 triệu loài được mô tả trên toàn cầu.
- Một chính sách quốc gia về môi trường và tài nguyên nước;
- Một chính sách cho việc bảo quản, bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và rừng;
- Đề xuất các chiến lược, cơ chế, công cụ kinh tế và xã hội để cải thiện chất lượng môi trường và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
- Chính sách cho việc tích hợp sản xuất và môi trường;
- Chính sách môi trường và các chương trình cho Amazon phạm pháp luật;
- Quy hoạch lãnh thổ sinh thái và kinh tế.
Trong năm 2011, Biện pháp bảo vệ môi trường các khu vực bảo vệ của Amazon phủ 2.197.485 km2 (diện tích lớn hơn Greenland), với đơn vị bảo tồn, như công viên quốc gia, chiếm hơn một nửa (50,6%), và vùng lãnh thổ bản địa đại diện còn lại 49,4%.
Trong năm 1972 là phản ứng trực tiếp đầu tiên từ chính phủ liên bang để giải quyết ảnh hưởng sức khỏe nổi tiếng từ các vấn đề môi trường. Nó được thành lập tổ chức hành chính của Ban Thư ký cho Cải thiện Môi trường (Subsecretaría para el del Mejoramiento Ambiente) tại Bộ Y tế và Phúc lợi.

 

Ban Thư ký Môi trường và Tài nguyên (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) là Bộ Môi trường. Các Bộ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề sau:
- Đẩy mạnh công tác bảo vệ, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa và dịch vụ môi trường, và để tạo điều kiện sử dụng và phát triển bền vững.
- Xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia về tài nguyên thiên nhiên
- Tăng cường quản lý môi trường trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, phối hợp với các cấp chính phủ và khu vực tư nhân.
- Đánh giá và cung cấp xác minh báo cáo tác động môi trường cho dự án phát triển và phòng ngừa thiệt hại sinh thái
- Thực hiện chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ozone.
- Chỉ đạo công việc và nghiên cứu về khí tượng quốc gia, khí hậu, thủy văn, và các hệ thống geohydrological, và tham gia các công ước quốc tế về các đối tượng này.
- Quy định và giám sát việc bảo tồn các tuyến đường thủy
Ở cấp quốc gia, Luật Bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của năm 1999 là pháp luật bảo vệ môi trường chính cho Liên bang Úc. Nó liên quan đến những vấn đề có ý nghĩa môi trường quốc gia và quốc tế về hệ thực vật, động vật, cộng đồng sinh thái và di sản văn hóa. Nó cũng có thẩm quyền đối với bất kỳ hoạt động được tiến hành bởi các bang, hoặc ảnh hưởng đến nó, mà có tác động môi trường đáng kể. Các hành động bao gồm tám lĩnh vực chính:
Biện pháp bảo vệ môi trường Ở cấp độ nhà nước, phần lớn các vấn đề bảo vệ môi trường là trái với trách nhiệm của nước hoặc vùng lãnh thổ. Mỗi tiểu bang tại Úc có luật bảo vệ môi trường riêng của mình và các cơ quan tương ứng. Chẳng hạn như từ ngành công nghiệp hoặc các hoạt động thương mại, sử dụng đất / nước và quản lý chất thải. Vùng đất được bảo vệ nhất được quản lý bởi các quốc gia và vùng lãnh thổ với hành vi lập pháp nhà nước tạo độ và định nghĩa các khu bảo tồn như hoang vu, đất đai quốc gia và khu bảo tồn biển, rừng nhà nước, và các khu vực bảo tồn khác nhau. Quy định để hạn chế và cung cấp bảo vệ nói chung từ không khí, nước và ô nhiễm âm thanh.
Biện pháp bảo vệ môi trường Ở cấp địa phương, mỗi thành phố hoặc hội đồng khu vực có trách nhiệm về các vấn đề không thuộc nhà nước hay luật pháp quốc gia. Điều này bao gồm nguồn không điểm, hoặc ô nhiễm lan tỏa, như ô nhiễm trầm tích từ các trang web xây dựng.

XEM TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha