DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ

Dự án phát triển hệ thống quản lý an toàn, môi trường lao động và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí do chính phủ Nauy tài trợ đã thực hiện tốt trong ngành dầu khí Việt Nam.

Ngày đăng: 01-08-2016

1,731 lượt xem

Dự án"Trợ giúp phát triển hệ thống quản lý an toàn ,môi trường lao động và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí"do chính phủ Nauy tài trợ.

Viết về lịch sử hình thành và phát triển công tác an toàn và bảo vệ môi trường dầu khí thì không thể không đề cập tới dự án quản lý phát triền hệ thống quản lý an toàn, môi trường dầu khí.Dự án được chia thành ba giai đoạn:
  - Giai đoạn I - Từ năm 1996-1999 với kinh phí  25 360 000 NOK.
  - Giai đoạn II - Từ năm 2001-2005 với kinh phí  20 000 000 NOK.
  - Giai đoạn III (đang thực hiện)- Từ năm 2007-2010(?) với kinh phí 7 625 000 NOK.(Riêng phần kinh phí đối ứng của PetroVietnam bỏ ra cho giai đoạn III của dự án là 787 151 USD).
  - Giữa giai đoạn I và giai đoạn II của dự án có giai đoạn trung gian thực hiện vào năm 2000 nhằm duy trì việc thu thập dữ liệu môi trường ở các trạm quan trắc đã được thiết lập ở giai đoạn I. Kinh phí cho giai đoạn trung gian này là 2 000 000 NOK.
Mục tiêu của dự án:Thiết lập một qui trình liên tục cho một sự phát triển xa hơn về sức khỏe,an toàn và môi trường cho nghành công nghiệp dầu khí Việt nam đến mức có thể tránh được các tai nạn và các tổn thất môi trường lớn.
Các nội dung hoạt động chính của dự án:
  - Phát triển và ban hành các qui chế về sức khỏe, an toàn và môi trường và các hướng dẫn chuyên môn sâu về sức khỏe,về rủi ro an toàn, rủi ro môi trường cũng như các rủi ro kỷ thuật khác cho PetroVietnam.
  - Phát triển hệ thống quản lý sức khỏe,an toàn và môi trường cho PetroVietnam.
  - Hợp tác tổ chức và phát triển việc xây dựng các đạo luật cấp chính phủ cũng như chức năng kiểm toán an toàn và môi trường ở Việt nam.
  - Xây dựng khả năng và năng lực giám sát về sức khỏe,an toàn và môi trường cho PetroVietnam.
  - Đào tạo toàn diện  về sức khỏe, an toàn, môi trường và chuyển giao công nghệ, có khoảng 35 khóa đào tạo với 450 lượt người tham gia (chỉ cho giai đoạn I và II).


  - Phát triển kế hoạch ứng phó dầu tràn cho PetroVietnam trong dự án quản lý phát triển hệ thống an toàn, môi trường dầu khí.
Sản phẩm chính của dự án ở giai đoạn I :
  - Phát triển qui chế quản lý an toàn và các hướng dẫn về môi trường cho ngành công nghiệp dầu khí Việt nam ở trên đất liền và ngoài biển, cùng với việc xây dựng một loạt các tài liệu hướng dẫn liên quan tới kỷ thuật môi trường,các hướng dẫn về môi trường lao động...nhằm hổ trợ cho viêc phát triển các luật lệ liên quan; đồng thời  với việc thiết lập kế hoạch khẩn cấp, hệ thống dữ liệu môi trường, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đã được thực hiện.
Sản phẩm chính của dự án ở giai đoạn II.
  - Tập trung phát triển các hướng dẫn kỷ thuật khác, kéo dài chương trình đào tạo về quản lý sức khỏe,an toàn và môi trường cũng như chương trình đào tạo kỷ năng  và kiểm toán nhà nước để có thể kiểm soát rủi ro.Một trong những sản phẩm chinh khác của giai đoạn II là đã xây dựng và ban hành hệ thống 'Quản lý súc khỏe-an toàn và môi trường" cho PetroVietnam. Hệ thống này đang áp dụng ở trụ sở chính của PVN và cho tất cả các đơn vị thành viên.
Muc tiêu chính của dự án ở giai đoạn III (đang thực hiên dự án quản lý phát triển hệ thống an toàn, môi trường dầu khí):
Tiếp tục hổ trợ cho PetroVietnam trong việc vận hành hệ thống quản lý sức khỏe ,an toàn và môi trường một cách ổn định và bền vững và đạt kết quả tốt nhất so với hai giai đoạn đầu của dự án. Giai đoạn III của dự án sẽ hổ trợ cho sự vận hánh hóa việc quản lý  sức khỏe,an toàn và môi trường thông qua việc phát triển các hệ thống, các công cụ và các thực tiễn ở PetroVietnam. Dự án ở giai đoạn III  củng sẽ cũng cố thêm khả năng của PetroVietnam trong việc phát triển các chiến lược, các mục tiêu và các kế hoạch để cho việc quản lý các rủi ro một cách bền vững.
- Đây là dự án hợp tác với nước ngoài lớn nhất về sức khỏe,an toàn và môi trường của Petrovietnam cho đến thời điểm này, lớn về kinh phí, về thời gian (hơn 10 năm) và qui mô thực hiện.
- Dự án quản lý phát triển hệ thống an toàn, môi trường dầu khí đã hổ trợ có hiệu quả cho PetroVietnam xây dựng được một hệ thống pháp lý có liên quan tới việc quản lý và chuyên môn của công tác sức khỏe,an toàn và bảo vệ môi trường của PetroVietnam.
- Dự án đã thực hiện rất tốt công tác đào tạo các chuyên môn  liên quan sức khỏe,an toàn và môi trường.Đặc biệt thông qua dự án, hàng loạt công nghệ và kỷ thuật mới đã được chuyển giao cho PetroVietnam, trong đo có nhiều công nghệ và kỷ thuật mới lần đầu tiên có mặt ở Việt nam như:Phần cứng và phần mềm phục vụ cho công việc phân tích nguy hiểm và đánh giá rủi ro, Kỷ thuật phân tích nhận dạng dầu ô nhiễm Biomaker,kỷ thuật thử độ độc lâu dài cho các hóa chất,chương trình quản lý hóa chất độc hại "CHARM" hay kỷ thuật kiểm toán an toàn và môi trường...
Với tất cả những gì đã đạt được, dự án"Trợ giúp phát triển hệ thống quản lý an toàn, môi trường lao động và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí" đã hổ trợ hiệu quả, thiết thực công tác quản lý sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường và đã đưa hệ thống quản lý sức khỏe,an toàn và bảo vệ môi trường của PetroVietnam thành hệ thống quản lý tiên tiến nhất hiện nay ở Việt nam .
 

XEM TIN TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha