Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Hoa Lan

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Hoa Lan quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Hoa Lan

  • Mã SP:DA HLan
  • Giá gốc:50,000,000 vnđ
  • Giá bán:48,000,000 vnđ Đặt mua

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Hoa Lan quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Phân tích thị trường 7

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2019 7

II.1.2. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 7

II.1.3. Kết cấu dân số 8

II.1.4. Tập tính tiêu dùng 8

II.1.5. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Nam Định. 9

II.2. Tình hình sản xuất, nuôi trồng hoa lan trên thế giới 10

II.3. Tình hình sản xuất, nuôi trồng hoa lan ở Việt Nam 14

II.4. Tiềm năng ngành sản xuất hoa lan ở Việt Nam 18

II.4.1. Sự tăng trưởng của nền kinh tế 19

II.4.2. Thu nhập từ trồng hoa lan 19

II.4.3. Điều kiện khí hậu, lao động, đất đai 19

II.5. Các nhân tố ảnh hưởng chính đến sự phát triển công nghiệp hoa lan Việt Nam 20

II.5.1. Giống Hoa Lan 20

II.5.2. Công nghệ sinh học 20

II.5.3. Công nghệ canh tác, sản xuất hoa lan 20

II.5.4. Công nghệ sau thu hoạch 21

II.5.5. Thị trường và các biện pháp xúc tiến thương mại 21

II.5.6. Các thách thức trong quá trình phát triển 21

II.5.7. Một số các biện pháp chiến lược phát triển ngành hoa lan Việt Nam 22

CHƯƠNG III: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 25

III.1.1. Mục tiêu của dự án Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan 25

III.1.2. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu: 25

III.1.3. Sự cần thiết đầu tư 26

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI 27

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 27

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 27

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 28

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 28

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 29

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng 29

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 30

V.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 30

V.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 30

V.1.2. Cân bằng đất đai: 30

V.1.3. Hạ tầng kỹ thuật 30

V.2. Kỹ thuật trồng Hoa Lan 32

V.3. Kỹ thuật trồng hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc 37

V.4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan 42

V.5. Hệ thống tưới nước tự động 46

V.6. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ Hoa Lan 56

V.6.1. Kế hoạch kinh doanh 56

V.6.2. Bán buôn: 56

V.6.3. Hoạt động xuất khẩu: 57

V.6.4. Kế hoạch chung về Marketing và quảng bá thương hiệu 57

V.7. Kết quả sản xuất kinh doanh từ trang trại trồng Hoa Lan 58

V.7.1. Kế hoạch trồng và chăn sóc cây Hoa Lan theo tiêu chuẩn GAP 58

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THI CÔNG 60

VI.1. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 60

VI.1.1. Sơ đồ tổ chức công ty 60

VI.1.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 60

VI.1.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 60

VI.2. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 62

VI.2.1. Giải pháp thi công xây dựng 62

VI.2.2. Hình thức quản lý dự án 62

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 63

VII.1. Đánh giá tác động môi trường 63

VII.1.1. Giới thiệu chung 63

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 63

VII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 65

VII.1.4. Kết luận 67

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 68

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 68

VIII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 68

VIII.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 68

VIII.2.2. Chi phí thiết bị 68

VIII.2.3. Chi phí quản lý dự án 69

VIII.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 69

VIII.2.5. Chi phí khác 70

VIII.2.6. Dự phòng chi 70

VIII.2.7. Lãi vay của dự án 70

VIII.3. Tổng mức đầu tư 70

CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 73

IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 73

IX.1. Tiến độ sử dụng vốn 73

IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay 74

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 76

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 76

X.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 76

X.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 81

X.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 81

Hiệu quả xã hội 82

CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83

XI.1. Kết luận 83

XI.2. Kiến nghị 83

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0601196269 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03/04/2020.

- Trụ sở công ty: Số 14/5/496 đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Vũ Quang Túy   -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:   0912248399 - Fax

- Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng ./.)

- Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng lúa, trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp công nghệ cao.....

+ Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thi công trang trí cảnh quan công trình, trang trại.

+ Mua bán xuất nhập khẩu hàng nông sản, cây cảnh các loại, bán buôn hoa và cây, cây cảnh, cây công trình…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan

- Địa điểm:   Tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Quỹ đất của dự án: 15.000 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT và các cổ đông góp vốn vào dự án.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Đầu tư trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan quý hiếm tại Việt Nam.

+ Đầu tư hệ thống trang trại trồng Hoa Lan quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á và thế giới.

+ Phát triển thành trung tâm cung cấp sản phẩm hoa lan sinh học nông nghiệp công nghệ cao cho thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

+ Liên doanh, liên kết, nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, hoa, cây cảnh và nông nghiệp công nghệ cao với Học Viện Nông nghiệp để xây dựng được Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để cung cấp giống, cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trong vùng tỉnh, các tỉnh lân cận cũng như một số khách hàng của công ty trong cả nước và giúp Công ty bảo tốn một số gen, giống cây trồng quý hiếm, giữ được thuần chủng mang đúng bản vị của sản phẩm độc đáo của dân tộc.

+ Dự án nghiên cứu phát triển và trồng Hoa Lan ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng Hoa Lan tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu trong nươc và xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn sinh học như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

- Quy mô: sau 2 năm trang trại trồng đạt 15.000 m2 Hoa Lan công nghiệp.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 15 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT là 5 tỷ đồng. Vốn vay thương mại … tỷ đồng.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư dự án  đến tháng 12 năm 2020.

+ Thời gian xây dựng dự án  đến tháng 12 năm 2021.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2021.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 6 năm 2022.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây Hoa Lan công nghiệp qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu …

Kính gửi: Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT có trụ sở tại số 14/5/496 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0601196269, có chức năng kinh doanh, chuyển giao trồng các loại hoa, cây cảnh, công ty có mặt bằng diện tích đất Nông nghiệp trên 10.000m2 tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Công ty vừa đầu tư trồng các loại hoa, cây cảnh và kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước với đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động là các nghệ nhân truyền thống chuyên trồng, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh nghệ thuật, Bonsai với gần nghìn năm lịch sử tại làng Vị Khê xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với nhiều giống loại hoa, cây quý hiếm còn được lưu truyền sản xuất, triết nhân giống cung cấp cho nhiều địa phương trong cả nước. Các loại giống phong lan, địa lan loại hoa ngày xưa được coi là vua của các loài hoa đang đang trồng, lưu giữ và kinh doanh có giá trị kinh tế cao tại địa phương.

Với một giá trị truyền thống lâu đời, với vị trí địa lý thuận lợi trong một làng nghề hoa, cây cảnh nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung, xã Điền Xá được tỉnh Nam Định và huyện Nam Trực lựa chọn xây dựng là trung tâm tổ chức sản xuất làng nghề hoa, cây cảnh kiểu mẫu.

Qua tìm hiểu Công ty chúng tôi được biết Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Học Viện nghiên cứu Nông nghiệp tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Học Viện có các Viện nghiên cứu, Trung tâm về giống, cây trồng chất lượng cao và có đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ cao về giống, cây trồng và nông nghiệp công nghệ cao.  

Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT mong muốn được liên doanh, liên kết, nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, hoa, cây cảnh và nông nghiệp công nghệ cao với Học Viện để xây dựng được Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định để cung cấp giống, cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trong vùng tỉnh, các tỉnh lân cận cũng như một số khách hàng của công ty trong cả nước và giúp Công ty bảo tốn một số gen, giống cây trồng quý hiếm, giữ được thuần chủng mang đúng bản vị của sản phẩm độc đáo của dân tộc.

Nếu được Học Viện chấp thuận, công ty chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho phép xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao (xây dựng nhà màng, nhà kính để phục vụ sản xuất, bảo tồn cây giống) trên cơ sở diện tích đất sẵn có và mở rộng thêm trên cơ sở nhu cầu phát triển và thị trường.

Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam để xây dựng và phát triển Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

 Xin trân trọng cảm ơn!

NHÀ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0601196269 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03/04/2020.

- Trụ sở công ty: Số 14/5/496 đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại:   (+84) 0912248399 Fax: (+84)  

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông: Vũ Quang Túy   ; Giới tính: Nam

- Chức vụ: Giám Đốc

- Sinh ngày: 04/02/1985 Quốc tịch: Việt Nam

- Hộ chiếu số: 162733909 do Cục CA tỉnh Nam Định cấp ngày 17/12/2010.

- Email:   

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu lập dự án đầu tư “Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan” tại địa bàn xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với diện tích khoảng 15.000 m2. Qua khảo sát và tiến hành làm việc với UBND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Công ty chúng tôi xác định khu vực này phù hợp với ý tưởng và nhu cầu phát triển Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan bởi những lý do sau đây:

 

1. Về Thuận lợi:

Là địa điểm được lãnh đạo tỉnh Nam Định, huyện Nam Trực quan tâm và kêu gọi đầu tư, dân cư địa phương ít, khu đất gần trung tâm huyện. Bao bọc xung quanh khu đất nông nghiệp rất có lợi thế tiềm năng về phát triển Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan . Phần lớn diện tích khu đất xin chủ trương đầu tư là thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, phần nhỏ còn lại đã được chủ đầu tư ký thỏa thuận mua lại với các hộ dân chủ sở hữu khu đất. 

2. Về Khó khăn:

- Ảnh hưởng hiện nay không có nước cấp cho Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan, phải sử dụng nước ngầm qua hệ thống xử lý khi đầu tư dự án. 

- Hệ thống giao thông trong khu vực chưa hoàn chỉnh đường nhỏ, phương tiện cơ giới khó tiếp cận được để phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng.

3. Nội dung đề xuất về xây dựng dự án:

ü Tên dự án: Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan.

ü Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Môi trường HT.

ü Địa điểm nghiên cứu lập dự án tại khu đất có tổng diện tích khoảng (15.000 m2).

Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:

- Phía đông tiếp giáp đất …..,

- Phía tây tiếp giáp …..,

- Phía nam tiếp giáp đất ;

- Phía bắc tiếp giáp …….

Thuộc địa phận xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.  

Mục tiêu đầu tư của dự án: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan.

4. Đề xuất của Công ty - Chủ Đầu tư dự án:  

- Với vùng đất hiện tại là đất nông nghiệp và chỉ có ít hộ dân sinh sống tại đây là điều kiện cần để phát triển nhanh khu dân cư luôn là lợi thế cho phát triển kinh tế địa phương. Đây là lợi thế cần phải được triển khai nhanh và đồng bộ góp phần xây dựng và phát triển kinh tế tại địa phương.

- Thời hạn đầu tư: Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020 và kéo dài đến 2021.

Nay, Công ty chúng tôi lập tờ trình này, kính đề nghị UBND Tỉnh Nam Định cùng các Sở, ban ngành liên quan xem xét có chủ trương cho phép Công ty chúng tôi được lập dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế xây dựng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển các giống Lan tự thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư.

Nếu được sự đồng ý của UBND tỉnh Nam Định và UBND huyện Nam Trực, Công ty chúng tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định của nhà nước, lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện và nộp thuế đất và các lệ phí khác đầy đủ.

Xin chân thành cám ơn!

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha