dự án trang trại chăn nuôi

Dự án trang trại chăn nuôi súc vật khí sinh học hệ thống là một hệ thống với một số thành phần làm việc có liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi bò sữa

Ngày đăng: 25-12-2016

3,220 lượt xem

Xem Dự án trang trại chăn nuôi súc vật khí sinh học hệ thống là một hệ thống với một số thành phần làm việc có liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi bò sữa

Lập dự án trang trại chăn nuôi sản xuất biogas ở Việt Nam.
Công nghệ biogas là một công nghệ dựa trên một phân hủy chủ yếu của hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp sinh học trong một không khí phòng không (tiêu hóa kỵ khí) bằng cách tạo ra điều kiện, vi khuẩn đang hiện diện trong sự phân hủy tự nhiên chất hữu cơ có trong nước thải trong một oxy không dây. Kết quả thu được từ quá trình lên men của hỗn hợp khí sinh học là dễ cháy, có chứa methane (mêtan) là yếu tố chính là khoảng 70% khí sinh học này có thể được sử dụng để nấu ăn, cũng như của ngày sôi nước nóng và sấy khô công nghiệp máy tính. Việc sử dụng của việc sử dụng khí sinh học cho nhiệt sản xuất, trực tiếp nhất, để tăng hiệu suất của hệ thống sử dụng nhiệt và nếu có nhiều hơn, đủ liều, nó có thể áp dụng cho động cơ để tiếp tục sản xuất điện.
Các trang trại chăn nuôi súc vật khí sinh học hệ thống là một hệ thống với một số thành phần làm việc có liên quan để nó tốt, mà có thể được chia thành các bước của hệ thống là về cơ bản là một lớn 3 giai đoạn:
1.)Trong quá trình lên men, khoảng 20-30 ngày cho đến khi nước ổn định và thông qua thành chất rắn điều này sẽ được kết nối và nhận được sự lên men thải tiêu hóa thông qua quá trình lên men của tập trung phần, và sau đó lên men từ bảng. Các chất thải này có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, mà là rất nhiều đất nông nghiệp được sử dụng để trồng cỏ trên sân golf. Về phần mình, số lượng các chất thải, có 80-90% của tất cả chất thải sẽ chảy qua hình thức lên men UASB  để sửa đổi sau trong bước 3.
2.) Sửa đổi và sự suy thoái xảy ra trong hình thức lên men UASB (Upflow kỵ khí bùn chăn lò phản ứng) các hợp chất hữu cơ nhất trong xử lý nước thải, mà là ở dạng hòa tan các chất bị hỏng trong quá trình lên men của khí sinh học tại UASB và trở thành nhất. Tỷ lệ khối lượng đường sắt cho một khối lượng của quá trình lên men, lên men thức UASB là khoảng 2-3-1 tùy thuộc vào các tính chất đặc trưng của nước thải từ các trang trại vào hệ thống xử lý. Xử lý nước từ các ao được ướp, sau đó điều này sẽ có một giá trị của COD theo phong cách UASB với khoảng 800-1000 mg/l. Đó là trong quá trình trị liệu oxy? Bạn có thể làm giảm giá trị của ô nhiễm hữu cơ trong nước giảm khoảng 95% của giá trị mặc định.
3) Trong thủ tục này được gọi là giai đoạn sửa đổi, mà thiết kế một hệ thống để bắt chước thiên nhiên bằng đức hạnh của các hoạt động thực vật, tảo, vi khuẩn, động vật nhỏ, xảy ra tự nhiên, công việc có liên quan.Xử lý nước thải, oxy, ban đầu, thậm chí nhiều hơn nữa mà có thể lưu thông. Tái sử dụng làm sạch hoặc phát hành vào bên ngoài. Sau khi thay đổi ví dụ như hồ bơi theo phong cách mở để nhận nước thải và sau đó thả vào một loạt, đầm lầy cây, nước máy, một số loài được cung cấp trợ giúp trong việc sửa đổi của nước thải, cả trực tiếp và gián tiếp, mà được liên kết với nhóm làm việc của vi khuẩn.Trồng cây thủy sinh và nuôi cá là để được sử dụng trong quan sát chất lượng nước mỗi sinh vật. Xử lý nước, sau đó điều này sẽ là COD qua các giá trị dự kiến 200-400 mg/l và ít hơn 60 mg/l BOD để kiểm soát vùng ô nhiễm.


Xử lý nước thải tất cả ba bước và sau đó Có thể tái chế trong các loài động vật trang trại, chẳng hạn như làm sạch chuồng ngựa. Và / hoặc có thể được phát hành vào các nguồn nước. Môi trường bên ngoài là an toàn, kết quả của việc thực hiện của dự án.
Tác động phát sinh từ việc thực hiện của dự án. Nền kinh tế của đất nước. Người ta ước tính rằng: Tác động của số lượng khí mêtan (CH4: mêtan) từ động vật trang trại đã được tái sử dụng không gây ảnh hưởng bầu khí quyển.
Metan là một trong những yếu tố đang gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho các điều kiện nóng trên thế giới. Việc thực hiện của dự án là sử dụng khí sinh học hoặc metan để hoàn toàn, và sau đó sẽ có thể làm giảm lượng mêtan từ động vật trang trại đã được trái không liên lạc. Dự án trang trại chăn nuôi khuyến khích sản xuất biogas ở trang trại của cả hai tỉnh nông nghiệp và khí sinh học, các đơn vị dịch vụ sẽ được xây dựng trong hệ thống khí sinh học, bao gồm 50.000 mét khối, sẽ có thể làm giảm lượng của methane được phát hành vào khí quyển lên tới 6.500 tấn mỗi năm ngoài việc sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu, cũng có thể làm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, mà là để kiểm soát lượng khí carbon dioxide (CO2: Carbondioxide) .
Hiệu ứng về xử lý nước thải trong việc quản lý trang trại chăn nuôi động vật và lưu thông nước: Hệ thống khí sinh học xử lý nước và số lượng có thể làm giảm các chất hữu cơ (BOD/COD) trong nước mẫu cho hơn 98% nước thải, mà thường được tìm thấy để có một số lượng COD để 20.000 mg/l. Khi gỡ bỏ từ hệ thống xử lý, sau đó sẽ có chỉ COD giá trị 200-400 mg/l. Tuy nhiên, việc chăm sóc và quản lý tốt và hợp lệ, sẽ dẫn đến trực tiếp hệ thống. Có thể làm việc hiệu quả như mong đợi.
Xử lý nước thải cho từng bước, sau đó nó là tốt, đủ để được tái sử dụng trên các trang trại để làm sạch, làm giảm lượng nước ngầm của các trang trại và các chi phí xuống. Nếu tính theo số lượng mục tiêu hệ thống xây dựng khí sinh học khí sinh học dịch vụ đơn vị tất cả 50.000 mét khối, nước, khoảng 3,650,000 mét khối. Mỗi năm (dựa trên kích thước trang trại, sản xuất 6.000 lợn nước thải 200 m3/ngày).
Sản xuất phân bón hữu cơ: Các chất thải, chất lỏng và rắn, khô Sau quá trình lên men trong sửa đổi này, bởi vì dinh dưỡng phân bón hữu cơ, mà là yếu tố quan trọng, bao gồm nitơ phốt pho, kali vẫn tồn tại những loại phân bón. Có thể dùng để trồng cây và/hoặc cải thiện dinh dưỡng đất, mà là một tái tạo sinh học-khối lượng loại bỏ trở lại sử dụng phân khoáng và, mặc dù từ quá trình lên men này. Phân bón không cao từ phân bón mà không phải đi qua một quá trình lên men, nó đã là tìm thấy rằng việc sử dụng phân bón thông qua quá trình lên men, và sau đó sẽ được an toàn từ sán dây khác nhau, và là vô hại cho cây trồng, Tuy nhiên; Nếu mục tiêu của hệ thống được tính toán từ các dự án khí sinh học khí sinh học dịch vụ đơn vị là 50.000 mét khối. Mong đợi để có thể sản xuất phân bón hữu cơ (15% độ ẩm) lên đến 300.000 tấn trong thời gian 15 năm.
Ảnh hưởng về việc làm: Xây dựng một hệ thống khí sinh học dựa trên dự án này. Có thể gây ra việc làm. Một phần của công nghiệp địa phương, như là tốt. Hệ thống mục tiêu xây dựng biogas ở cả hai nước, của Việt Nam sở nông nghiệp và khí sinh học dịch vụ đơn vị/CMU kết hợp 70.000 mét khối sẽ cho kết quả làm việc của thợ thủ công và kỹ thuật viên có 2.400 công việc một năm và tạo vị trí lao động phổ biến 1.100 công việc một năm trong giai đoạn triển khai dự án xây dựng trang trại chăn nuôi. Hệ thống bảo trì và chăm sóc (giá trị số và các đơn vị được tính toán từ số lượng làm việc mỗi năm, nhân với số năm trong thời gian dự án).
Có hiệu lực vào việc thúc đẩy phát triển công nghệ: Công nghệ biogas được áp dụng, đây là công nghệ đã được phát triển trong nước, Việt Nam. Vì lợi ích của việc quản lý chất thải từ chăn nuôi trang trại. Theo mặc định, có một hệ thống nhỏ từ nông nghiệp để kiểm tra và cải thiện hệ thống, cho đến khi công nghệ này thích hợp, có thể được áp dụng để đối phó với các chất thải xảy ra trong các trang trại lớn ở các lĩnh vực của ngành công nghiệp, nông nghiệp, Tuy nhiên, công nghệ như vậy có thể được phát triển để sử dụng trong quản lý chất thải và nước thải bị ô nhiễm bởi nước thải hữu cơ sản xuất, và các loại khác của chất thải, chẳng hạn như xử lý nước thải từ nhà máy, nông nghiệp, công nghiệp và cộng đồng, vv.
Kết quả giảm nhập khẩu nguyên liệu từ ngoài nước: Các dự án trang trại chăn nuôi thực hiện điều này làm cho dự án quốc gia có thể dựa vào năng lượng tái tạo được tạo ra cùng với cơ hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm nước, chất thải, và giảm số lượng của mêtan, cùng với sản lượng phân bón hữu cơ có thể được sử dụng để được hữu ích trong việc trồng trọt của đất nước và vật liệu được sử dụng trong hệ thống, hơn 98 % thiết bị cần để xây dựng trong dự án có thể được sản xuất trong nước, sẽ giúp cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Có những công nghệ mà có thể được sử dụng cho các lợi ích đầy đủ mà không cần nhập liệu/thiết bị từ nước ngoài.

xem thêm tin dự án đầu tư  Xem Dự án trang trại chăn nuôi súc vật khí sinh học hệ thống là một hệ thống với một số thành phần làm việc có liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi bò sữa

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha