BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Thông qua báo cáo quan trắc môi trường thực hiện công tác đo đạc, phân tích chất lượng các nguồn nước thải, khí thải để so sánh, đánh giá thực trạng môi trường một cách chính xác nhất

Ngày đăng: 28-07-2016

1,773 lượt xem

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Báo cáo quan trắc môi trường mô tả các quá trình và các hoạt động cần được thực hiện để mô tả và quan trắc chất lượng môi trường. Báo cáo quan trắc môi trường được sử dụng trong việc chuẩn bị của các đánh giá tác động môi trường, cũng như trong nhiều trường hợp trong đó các hoạt động của con người mang một nguy cơ tác hại đến môi trường tự nhiên. Tất cả các chiến lược và chương trình quan trắc môi trường và sự biện minh mà thường được thiết kế để thiết lập tình trạng hiện tại của một môi trường hoặc để thiết lập các xu hướng trong các thông số môi trường. Trong mọi trường hợp kết quả quan trắc sẽ được xem xét, phân tích thống kê và công bố. Các thiết kế của một chương trình quan trắc do đó phải có liên quan đến việc sử dụng cuối cùng của dữ liệu trước khi quan trắc bắt đầu.
Báo cáo quan trắc môi trường chất lượng không khí được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và phương pháp phân tích được sử dụng để thiết lập nồng độ ô nhiễm không khí, điều tra chất lượng không khí và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Giải thích từ môi trường xung quanh dữ liệu quan trắc không khí thường liên quan đến việc xem xét của đại diện không gian và thời gian của các dữ liệu thu thập được, và những ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm với mức độ quan trắc.
Ô nhiễm không khí được vận chuyển bởi gió, xem xét các dữ liệu đo gió ở khu vực giữa nguồn và màn hình thường cung cấp những hiểu biết về nguồn gốc của các chất gây ô nhiễm không khí được ghi lại bằng một màn hình ô nhiễm không khí.
Báo cáo quan trắc môi trường Gần bề mặt trái đất, bầu không khí bình thường trở nên lạnh hơn với chiều cao, nhưng vào những ngày nhất định, không khí bắt đầu ấm lên với chiều cao một khoảng cách ngắn từ bề mặt trái đất, và phát thải khí xây dựng dưới này trên trộn thẳng đứng.
Địa hình (chẳng hạn như một thung lũng), ngăn cản trộn khí quyển, có thể dẫn đến nồng độ chất ô nhiễm không khí đặc biệt cao, ví dụ, năm 1948 donora khói.
Một đảo ngược trong một thung lũng núi ở Ba Lan: mô hình phân tán không khí kết hợp địa hình, khí thải và các dữ liệu khí tượng để dự đoán nồng độ ô nhiễm không khí là rất hữu ích trong việc giải thích dữ liệu quan trắc không khí. Nếu theo dõi không khí tạo ra nồng độ của nhiều hợp chất hóa học của một nguồn ô nhiễm không khí đặc biệt có thể xuất hiện từ phân tích các dữ liệu.
Báo cáo quan trắc môi trường trong quan trắc đất là quá trình thu hồi đất và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp phân tích.
Lấy mẫu đất gồm hai loại: mẫu được thu thập một cách ngẫu nhiên từ môi trường
- Tổng hợp lấy mẫu: pha trộn của nhiều mẫu phụ cho các lĩnh vực lớn hơn và không đồng nhất.
- Trong phòng thí nghiệm, đất có thể được kiểm tra pH, clorua, Sulphates, Phốt phát và các kim loại khác.
Quan trắc chất lượng nước là được thiết kế các chương trình quan trắc môi trường
Quan trắc chất lượng nước là sử dụng ít mà không có một định nghĩa rõ ràng cho việc quan trắc và các mục tiêu mà nó sẽ đáp ứng. Hầu như tất cả các quan trắc là trong một số phần xâm hại của môi trường được nghiên cứu và mở rộng và quan trắc kế hoạch kém mang một nguy cơ thiệt hại cho môi trường. Đây có thể là một cân nhắc quan trọng trong khu vực hoang dã hoặc khi theo dõi các sinh vật rất hiếm hoặc những người không thích sự hiện diện của con người. Một số kỹ thuật quan trắc, như lưới rê cá để ước tính quần thể, có thể sẽ rất nguy hiểm, ít nhất là để người dân địa phương và cũng có thể làm suy giảm niềm tin của cộng trong các nhà khoa học thực hiện việc quan trắc.
Báo cáo quan trắc môi trường tất cả các dự án quan trắc bảo vệ môi trường chính là một phần của một chiến lược tổng thể quan trắc hoặc lĩnh vực nghiên cứu, và các lĩnh vực và chiến lược được bản thân có nguồn gốc từ các mục tiêu ở mức độ cao của một tổ chức. Trừ khi các dự án quan trắc cá nhân phù hợp với một khuôn khổ chiến lược rộng lớn hơn, kết quả là không được công bố và sự hiểu biết về môi trường được sản xuất bởi các quan trắc sẽ bị mất đi.
Trong quan trắc sinh thái, các chiến lược quan trắc và nỗ lực là hướng vào các loài thực vật và động vật trong môi trường được xem xét và cụ thể cho từng học tập cá nhân.
Tuy nhiên, trong quan trắc môi trường tổng quát hơn, nhiều loài động vật hành động về chất lượng của môi trường mà họ đang trải qua hoặc đã có kinh nghiệm trong thời gian qua. Một trong những ví dụ quen thuộc nhất là theo dõi số lượng cá hồi trong các hệ thống sông, hồ để phát hiện các xu hướng chậm ảnh hưởng bất lợi của môi trường. Sự sụt giảm mạnh trong quần thể cá hồi là một trong những dấu hiệu ban đầu của vấn đề mà sau này được gọi là mưa axit.
Quan trắc bức xạ liên quan đến việc đo liều bức xạ hoặc nhiễm phóng xạ vì những lý do liên quan đến việc đánh giá hoặc kiểm soát tiếp xúc với bức xạ hoặc các chất phóng xạ.. Các chi tiết về phương pháp và kỹ thuật của thiết kế và hoạt động quan trắc các chương trình và hệ thống hạt nhân phóng xạ khác nhau, phương tiện truyền thông về môi trường và các loại cơ sở được đưa ra.
Chương trình quan trắc môi trường
Tất cả các báo cáo quan trắc môi trường khoa học đáng tin cậy được thực hiện phù hợp với một chương trình được công bố. Chương trình này có thể bao gồm các mục tiêu chung của tổ chức, tài liệu tham khảo cho các chiến lược cụ thể giúp cung cấp những mục tiêu và các chi tiết của dự án hay nhiệm vụ cụ thể trong những chiến lược. Tuy nhiên các tính năng quan trọng của bất kỳ chương trình là danh sách của những gì đang được theo dõi và quan trắc như thế nào đó là sẽ diễn ra và theo thời gian qua mà tất cả nó phải xảy ra. Thông thường, và thường là một phụ lục, một chương trình quan trắc sẽ cung cấp một bảng các địa điểm, ngày tháng và các phương pháp lấy mẫu được đề xuất và trong đó, nếu thực hiện đầy đủ, sẽ cung cấp các chương trình quan trắc được công bố.
Quan trắc bán liên tục và liên tục
Một trạm lấy mẫu tự động (để ghi lại nhiệt độ, độ dẫn cụ thể, và nồng độ oxy hòa tan)
Có một loạt các thiết bị lấy mẫu chuyên ngành có sẵn mà có thể được lập trình để lấy mẫu tại các khoảng thời gian cố định hoặc biến hoặc phản ứng với sự kích thích bên ngoài. Ví dụ, một mẫu có thể được lập trình để bắt đầu lấy mẫu của một con sông ở mức 8 phút một khi cường độ mưa tăng lên trên 1 mm / giờ. Kích hoạt trong trường hợp này có thể là một đo mưa từ xa với các mẫu bằng cách sử dụng điện thoại di động hoặc thiên thạch nổ. Máy lấy mẫu cũng có thể lấy mẫu rời rạc cá nhân trong từng dịp lấy mẫu hoặc số lượng lớn lên mẫu vào hỗn hợp vì vậy mà trong suốt một ngày, một mẫu như vậy có thể sản xuất 12 mẫu tổng hợp từng gồm 6 tiểu mẫu lấy tại 20 phút.
Quan trắc liên tục hoặc bán liên tục liên quan đến việc có một cơ sở phân tích tự động gần với môi trường đang được theo dõi để các kết quả có thể, nếu có yêu cầu, được xem trong thời gian thực. Hệ thống như vậy thường được thiết lập để bảo vệ nguồn cung cấp nước quan trọng như trong các hệ thống điều tiết. Hệ thống như vậy thường xuyên cung cấp các dữ liệu về các thông số như độ pH, oxy hòa tan, độ dẫn, độ đục và màu sắc
Báo cáo quan trắc môi trường bằng Quan trắc từ xa
Mặc dù trên trang web thu thập dữ liệu sử dụng thiết bị đo lường điện tử là phổ biến, nhiều chương trình quan trắc cũng sử dụng quan trắc từ xa và truy cập dữ liệu từ xa. Điều này đòi hỏi các thiết bị theo dõi trên trang web được kết nối với một trạm gốc thông qua hoặc một mạng từ xa, mạng điện thoại di động hoặc hệ thống từ xa khác.
Việc sử dụng các sinh vật sống như một công cụ quan trắc có nhiều lợi thế. Các sinh vật sống trong môi trường trong nghiên cứu liên tục tiếp xúc với những ảnh hưởng vật lý, sinh học và hóa học của môi trường đó. Sinh vật có xu hướng tích lũy loài hóa học thường có thể tích lũy số lượng đáng kể các chất liệu từ nồng độ rất thấp trong môi trường.
Trầm tích và đất đòi hỏi công cụ lấy mẫu để đảm bảo rằng các tài liệu thu hồi là đại diện. lấy mẫu như vậy thường được thiết kế để phục hồi một phân vùng nào đó của vật chất và cũng có thể được thiết kế để phục hồi các trầm tích hoặc sinh vật sống trong đất.

Báo cáo quan trắc môi trường đo chỉ số chất lượng môi trường
Kể từ khi bắt đầu quan trắc môi trường, một số chỉ số chất lượng được đưa ra để giúp phân loại và làm rõ ý nghĩa của số lượng đáng kể các dữ liệu liên quan. Sử dụng một hệ thống sinh học, hóa học và phân loại vật chất cho các con sông và hồ tương ứng với chỉ thị EU
 

XEM TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha