DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN

Việc thực hiện dự án “Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Thanh Sơn mở rộng giai đoạn I ” đó phải tuẩn thủ các quy định pháp lý sau.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN

  • Mã SP:DADT BV
  • Giá gốc:70,000,000 vnđ
  • Giá bán:60,000,000 vnđ Đặt mua

Việc thực hiện dự án “Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Thanh Sơn mở rộng giai đoạn I ” 

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ

BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN

***********

 

DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN I 

 

Địa điểm xây dựng:

Phố Tân Thịnh, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư:

BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN

Cơ quan chủ quản:

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ

Công ty tư vấn lập dự án đầu tư:

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

 

 

CÔNG TY TƯ VẤN
LẬP DỰ ÁN

 

                   Hà Nội, ngày      tháng       năm 2017

                 

             CHỦ ĐẦU TƯ

 

MỤC LỤC

I.       THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN.. 1

II.      BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN.. 2

1.     Bối cảnh dự án. 2

2.     Thực trạng Bệnh viện huyện Thanh Sơn hiện nay. 4

3.     Sự phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành. 25

4.     Mối quan hệ với các chương trình, dự án liên quan khác. 26

5.     Sự cần thiết phải đầu tư. 28

III.    CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ.. 30

IV.    MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN.. 32

V.      MÔ TẢ DỰ ÁN.. 33

1.     Quy mô dự án. 33

2.     Các hợp phần dự án. 45

3.     Địa điểm xây dựng. 50

4.     Lựa chọn thiết bị và công nghệ. 59

VI.    ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG.. 68

1.     Đối tượng thụ hưởng trực tiếp. 68

2.     Đối tượng thụ hưởng gián tiếp. 68

VII.   CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 69

VIII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 71

1.     Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư. 71

2.     Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình. 81

3.     Phương án thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình. 100

4.     Phương án khai thác và sử dụng kết quả dự án. 111

IX.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN.. 131

1.     Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện trước. 131

2.     Kế hoạch tổng thể dự án và kế hoạch thực hiện chi tiết dự án theo từng năm.. 131

3.     Kế hoạch giám sát đánh giá dự án. 134

X.      ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN.. 138

1.     Hiệu quả kinh tế -tài chính và hiệu quả xã hội 138

2.     Đánh giá tác động môi trường, các rủi ro và tính bền vững của dự án. 156

3.     Cơ chế theo dõi đánh giá kết quả tác động của dự án. 164

XI.    TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 167

1.     Cơ quan thực hiện dự án. 167

2.     Hình thức quản lý dự án: 167

3.     Quản lý thực hiện dự án. 167

4.     Quản lý tài chính. 174

5.     Thủ tục đấu thầu. 176

6.     Quản lý hợp đồng. 178

XII.   TỔNG VỐN DỰ ÁN.. 180

1.     Căn cứ xây dựng tổng mức đầu tư. 180

2.     Các thành phần trong tổng mức đầu tư. 181

3.     Tổng mức đầu tư. 182

XIII. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN.. 191

1.     Đối với vốn 191

2.     Đối với vốn đối ứng. 191

3.     Về cơ chế vay 191

XIV. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TRƯỚC.. 192

XV.   PHỤ LỤC.. 193

Phụ lục 1. Danh mục thiết bị dự kiến. 193

Phụ lục 2. Bảng tổng hợp chi phí thiết bị 193

Phụ lục 3. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng. 193

Phụ lục 4. Các văn bản pháp lý của dự án. 193

  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN HUYỆN THANH SƠN

1.      Tên dự án: “Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Thanh Sơn mở rộng giai đoạn I ”

2.      Tên nhà tài trợ, :

3.      Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Phú Thọ

a)     a) Địa chỉ liên lạc: Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ ;

b)      Số điện thoại/Fax: (0210) 3846 322 - Fax: (0210) 3811 691 

4.      Đơn vị đề xuất dự án: Bệnh viện huyện Thanh Sơn

a) Địa chỉ liên lạc: Phố Tân Thịnh, TT. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

b) Số điện thoại/Fax:

5.      Chủ dự án: Bệnh viện huyện Thanh Sơn

a) Địa chỉ liên lạc: Phố Tân Thịnh, TT. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

b) Số điện thoại/Fax:

6.      Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2017 – 2018

7.      Địa điểm thực hiện dự án: Phố Tân Thịnh, TT. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

   BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

1.      Bối cảnh dự án  

1.1.           Căn cứ pháp lý của dự án

1.1.1.     Căn cứ pháp lý về đầu tư dự án xây dựng bệnh viện huyện Thanh Sơn

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha