DỊCH VỤ ĐĂNG KỲ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là để Quản lý chất thải nguy hại, thu thập, xử lý và xử lý chất thải đó

Ngày đăng: 21-07-2016

1,843 lượt xem

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hạiđể Quản lý chất thải nguy hại, thu thập, xử lý và xử lý chất thải đó, khi không đúng cách xử lý, có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho sức khỏe và sự an toàn của con người hoặc môi trường. Chất thải nguy hại có thể mang hình thức của các chất rắn, chất lỏng, cặn, hoặc loại khí, và chúng được tạo ra chủ yếu bởi sản xuất hóa chất và các hoạt động công nghiệp khác. Chúng có thể gây thiệt hại trong quá trình lưu trữ không đầy đủ, vận chuyển, xử lý, hoặc các hoạt động xử lý. Không đúng cách lưu trữ chất thải nguy hại hoặc xử lý thường xuyên gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. Trong một nỗ lực để khắc phục vấn đề tồn tại và để ngăn chặn thiệt hại trong tương lai từ chất thải nguy hại, các chính phủ điều tiết chặt chẽ việc thực hành quản lý chất thải nguy hại.
Đặc điểm chất thải nguy hại - Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại được phân loại trên cơ sở sinh học, hoá học và tính chất vật lý. Các tính chất này tạo ra vật liệu có thể độc hại, phản ứng, dễ bắt lửa, ăn mòn, dễ lây nhiễm, hoặc phóng xạ.
Chất thải độc hại là những chất độc, thậm chí với số lượng rất nhỏ. Nó có thể có tác động cấp tính, gây tử vong hoặc bệnh nặng, hoặc họ có thể có tác dụng lâu dài, từ từ gây tác hại không thể khắc phục. Một số chất gây ung thư, gây ung thư sau nhiều năm tiếp xúc. Những người khác là gây đột biến, gây ra những thay đổi sinh học quan trọng trong con đẻ của con người tiếp xúc và động vật hoang dã.
Chất thải hóa học phản ứng là không ổn định và phản ứng dữ dội với không khí hoặc nước. Chúng gây ra các vụ nổ hoặc tạo thành hơi độc. Chất thải dễ bắt lửa đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp và có thể gây nguy cơ cháy ngay lập tức. Chất thải ăn mòn gồm các chất có tính axit hoặc kiềm mạnh. Nó phá hủy vật chất rắn và môi trường sống khi tiếp xúc, do phản ứng hóa học.
Chất thải lây nhiễm bao gồm: băng được sử dụng, kim tiêm, và các vật liệu khác từ các bệnh viện hoặc các cơ sở nghiên cứu sinh học. Chất thải phóng xạ phát ra năng lượng ion hóa có thể gây tổn hại cho các sinh vật sống. Bởi vì một số chất phóng xạ có thể tồn tại trong môi trường nhiều ngàn năm trước khi bị phân hủy hoàn toàn, có nhiều lo ngại về sự kiểm soát của các chất thải. Tuy nhiên, việc xử lý và tiêu hủy các chất phóng xạ không phải là trách nhiệm của chính quyền thành phố địa phương. Do phạm vi và tính phức tạp của vấn đề, quản lý phân hạch chất thải thường được xem là một nhiệm vụ kỹ thuật chất thải, đặc biệt là hạt nhân phóng xạ tách biệt với các hình thức khác của quản lý chất thải nguy hại. Chủ nguồn thải phải Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


Vận chuyển chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại một vị trí cụ thể thường đòi hỏi phải vận chuyển đến lưu trữ, hoặc chuyển đến cơ sở xử lý đã được phê duyệt . Bởi vì các mối đe dọa tiềm tàng đối với an toàn công cộng và môi trường, giao thông vận tải được chú ý đặc biệt của các cơ quan chính phủ. Chất thải nguy hại đã, trong quá khứ, được cố ý làm đổ hoặc bị bỏ rơi tại các địa điểm ngẫu nhiên trong thực tế. Điều này thực tế đã được cắt giảm đáng kể bằng việc ban hành các đạo luật yêu cầu dán nhãn thích hợp, giao thông vận tải, và theo dõi của tất cả các chất thải nguy hại. chủ nguồn thải phải Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Phương tiện vận tải
Chất thải nguy hại thường được vận chuyển bằng xe tải trên đường cao tốc. Chỉ có một số lượng rất nhỏ được vận chuyển bằng đường sắt, và hầu như không được di chuyển bằng đường hàng không hoặc đường thủy nội địa. Lộ hàng là phổ biến nhất vì đường xe có thể được truy cập vào hầu hết các khu công nghiệp.
Chất thải nguy hại có thể được vận chuyển bằng xe tải thùng làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm, với dung lượng lên đến khoảng 34.000 lít (9.000 lít). Họ cũng có thể được đóng container và vận chuyển trong 200 lít (55 gallon) trống. Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cho xe bồn chở hàng và container vận chuyển được bao gồm trong các quy định của chính phủ.
Xử lý, lưu trữ và xử lý
Đăng ký quản lý sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mong muốn nhất là giảm lượng chất thải tại nguồn của nó hoặc để tái chế các vật liệu để sử dụng một số sản xuất khác. Tuy nhiên, trong khi giảm thiểu và tái chế không được coi là phương thuốc cuối cùng cho vấn đề xử lý chất thải nguy hại. Sẽ luôn có một nhu cầu điều trị và để lưu trữ hoặc xử lý một số lượng chất thải nguy hại.
Chất thải nguy hại có thể được xử lý bằng phương pháp hóa học, nhiệt học, sinh học, và vật lý. Phương pháp hóa học bao gồm trao đổi ion, lượng mưa, quá trình oxy hóa và giảm, và trung hòa. Trong số các phương pháp nhiệt là nhiệt độ cao thiêu đốt, mà không chỉ có thể giải độc các chất thải hữu cơ nhất định, nhưng cũng có thể tiêu diệt chúng. Loại đặc biệt của thiết bị nhiệt được sử dụng để đốt chất thải trong hoặc rắn lỏng. Chúng bao gồm các lò đốt tầng sôi giường, lò nhiều lò sưởi, lò quay, lò đốt rác thải và chất lỏng tiêm. Một vấn đề đặt ra bằng cách đốt chất thải nguy hại là tiềm năng cho ô nhiễm không khí.

Xử lý sinh học các chất thải hữu cơ nhất định, chẳng hạn như những người từ các ngành công nghiệp dầu khí, cũng là một lựa chọn. Một phương pháp được sử dụng để điều trị sinh học chất thải nguy hại được gọi là landfarming. Trong kỹ thuật này, các chất thải là cẩn thận trộn với đất mặt trên đường thích hợp của đất đai. Vi khuẩn có thể chuyển hóa các chất thải có thể được thêm vào, cùng với các chất dinh dưỡng. Trong một số trường hợp, một loài biến đổi gen của vi khuẩn được sử dụng. Vi khuẩn cũng có thể được sử dụng để ổn định chất thải nguy hại tại các nơi bị nhiễm trước đó; trong trường hợp đó quá trình được gọi là xử lý sinh học.
Các chất hóa học, nhiệt, và các phương pháp xử lý sinh học nêu trên thay đổi hình thức phân tử của vật liệu phế thải. Vật lý trị liệu, mặt khác, cô đặc, rắn lại, hoặc giảm khối lượng chất thải. Quá trình vật lý bao gồm bốc hơi, bồi lắng, tuyển nổi, và lọc. Tuy nhiên quá trình khác là kiên cố, mà là đạt được bằng cách đóng gói các chất thải trong bê tông, nhựa đường, hoặc nhựa. Đóng gói sản xuất một khối rắn của vật liệu có khả năng chống rửa trôi. Xử lý chất thải cũng có thể được trộn với vôi, tro bay, và nước để tạo thành một sản phẩm rắn.
Lưu trữ và xử lý bề mặt đất
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với chất thải nguy hại mà không bị phá hủy bằng cách đốt hoặc các quá trình hóa học khác cần phải được xử lý đúng cách. Đối với hầu hết các chất thải như vậy, xử lý đất đai là vấn đề cuối cùng cần được gải quyết, mặc dù nó không phải là một thực tế hấp dẫn, vì có nguy cơ môi trường vốn có liên quan. Hai phương pháp cơ bản của việc xử lý đất đai bao gồm chôn lấp và tiêm dưới lòng đất. Trước khi xử lý đất, bảo quản bề mặt hoặc ngăn chặn các hệ thống thường được sử dụng như một phương pháp tạm thời.
Một dạng phổ biến của các đập tạm trữ chất thải lỏng độc hại là một mỏ lộ thiên hoặc nắm giữ ao, gọi là đầm phá. Đầm mới phải được lót bằng đất sét không thấm nước và các lớp lót màng linh hoạt để bảo vệ nước ngầm. Hệ thống thu gom nước thải phải được cài đặt giữa các lớp lót, và quan trắc nước ngầm được yêu cầu. Ngoại trừ một số trầm tích, sự bay hơi của chất hữu cơ dễ bay hơi, và có thể một số thông khí bề mặt, đầm phá mở cung cấp không điều trị của chất thải. Bùn tích lũy phải được loại bỏ định kỳ và phải chịu thêm xử lý như chất thải độc hại.
Hành động khắc phục hậu quả
Xử lý chất thải nguy hại trong hầm lò, ao, đầm phá hoặc đặt ra một mối đe dọa cho sức khỏe con người và chất lượng môi trường. Xử lý không kiểm soát được như vậy đã được sử dụng trong quá khứ và đã bị hủy bỏ. Trong một số trường hợp, nguy cơ có thể yêu cầu hành động khẩn cấp. Trong trường hợp khác, các nghiên cứu kỹ thuật có thể được yêu cầu để đánh giá tình hình kỹ lưỡng trước khi hành động khắc phục hậu quả được thực
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một lựa chọn ít tốn kém hơn là ngăn chặn hoàn toàn các chất thải. Điều này được thực hiện bằng cách đặt một nắp không thấm qua các chất thải nguy hại và bằng cách ngăn chặn dòng chảy bên nước ngầm với những bức tường bên dưới bề mặt cắt. Có thể sử dụng tường cắt cho mục đích này khi có một lớp nguyên thiên nhiên của đất không thấm nước hoặc đá bên dưới. Các bức tường được xây dựng xung quanh chu vi, đủ sâu để xâm nhập vào các lớp không thấm nước. Chúng có thể được khai quật như các rào cản dọc theo dòng chảy của nước, và các lớp không thấm nước phục vụ như một rào cản ở phía dưới.
Liên hệ tư vấn :
 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha