QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Quản lý chất thải nguy hại là một lớp học đặc biệt của chất thải rắn phải được quản lý đúng cách để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Ngày đăng: 15-02-2017

2,016 lượt xem

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chất thải nguy hại là một lớp học đặc biệt của chất thải rắn phải được quản lý đúng cách để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Luật liên bang và tiểu bang quy định cách các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi hộ khác phải quản lý chất thải này. Các quy định này không bao gồm chất thải nguy hại được tạo bởi các hộ gia đình, nhưng chất thải nguy hại hộ gia đình nên được quản lý một cách cẩn thận là tốt. 


Tại Wisconsin, hiện có khoảng 11.000 doanh nghiệp, trường học và các tổ chức chính phủ tạo ra một lượng khác nhau và các loại chất thải nguy hại. Số lượng phát thải độc hại và số lượng chất thải nguy hại phát sinh đã giảm trong những năm gần đây, chủ yếu là do những nỗ lực giảm thiểu chất thải thành công, nền kinh tế và chi phí xử lý.

Việc xác định nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra các chất thải nguy hại

Nhà nước và pháp luật liên bang yêu cầu các doanh nghiệp và các tổ chức để xác định chất thải của họ là độc hại. Một doanh nghiệp có thể xác định nếu nó tạo ra chất thải độc hại bằng cách cẩn thận xem xét ch. NR 661, Wis Adm. mã, và bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

1.      Là vật liệu chất thải rắn?

2.      Nó là loại trừ từ các quy định chất thải nguy hại?

3.      Nó có phải là một chất thải nguy hại được liệt kê hoặc đặc trưng?

4.      Nó là một hỗn hợp chứa chất thải nguy hại, hoặc nó có nguồn gốc từ chất thải nguy hại?

Phân loại máy phát điện - chất thải nguy hại

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn tạo ra chất thải độc hại, bạn phải tuân thủ các yêu cầu nhất định, tùy thuộc vào số lượng chất thải nguy hại bạn tạo ra một tháng nào đó. Tất cả các chủ nguồn thải nguy hại phải đưa ra quyết định thải và vứt bỏ chất thải nguy hại. Yêu cầu bổ sung áp dụng dựa trên việc phân loại máy phát điện. Có ba cách phân loại máy phát điện chất thải nguy hại:

1.      Máy phát điện loại rất nhỏ (VSQG);

2.      Máy phát điện loại nhỏ (SQG); và

3.      Máy phát điện loại lớn (LQG).

Bảng dưới đây liệt kê các thế hệ và giới hạn dung lượng cho mỗi phân loại máy phát điện. Như là một tài liệu tham khảo, 220 cân tương đương với khoảng một nửa của một cái trống 55 gallon.

 

VSQG

SQG

LQG

Giới hạn hàng tháng thế hệ chất thải nguy hại không cấp tính

<220 pounds

<2,025 pounds

Không giới hạn

Giới hạn hàng tháng thế hệ cấp tính (P-liệt kê) chất thải nguy hại

<2.2 pounds

<2.2 pounds

Không giới hạn

Giới hạn lưu trữ tại chỗ

2,205 pounds

13,230 pounds

Không giới hạn

 

Thông báo DNR và EPA ID number

Số lượng lớn và số lượng nhỏ máy phát điện, máy phát điện số lượng rất nhỏ chọn để biểu hiện các chất thải, và xử lý chất thải nguy hại và hành lý của họ phải thông báo cho DNR hoạt động xử lý chất thải nguy hại của họ và có được một số ID của EPA. Để áp dụng cho một số EPA ID, bạn phải gửi một thông báo của quy định chất thải hoạt động (EPA mẫu 8700-12).

Chất thải nguy hại báo cáo hàng năm đến DNR

Máy phát điện số lượng lớn và nhỏ phải nộp một bản báo cáo hàng năm với DNR. Để chuẩn bị cho báo cáo hàng năm của bạn và để đảm bảo tuân thủ quy định chất thải nguy hại, Hồ sơ của chất thải quyết định, Hệ số lượng, vận chuyển xử lý chất thải và cuối cùng nên được duy trì.

Vận chuyển chất thải nguy hại

Vận chuyển một là người vận chuyển chất thải nguy hại off-site bằng máy, đường sắt, đường cao tốc hoặc nước. Để vận chuyển chất thải nguy hại ở Wisconsin đã được tạo ra bởi một trong hai máy phát điện số lượng lớn hay nhỏ, bạn phải có cả một số EPA ID hợp lệ và một chất thải nguy hại vận tải dịch vụ giấy phép do DNR. Yêu cầu về vận chuyển chất thải nguy hại là ch. NR 663, Wis Adm. mã. Một máy phát điện số lượng rất nhỏ có thể tự vận chuyển chất thải nguy hại mà không có giấy phép vận chuyển hoặc biểu hiện chất thải nguy hại. Nếu một máy phát điện số lượng rất nhỏ lựa chọn để biểu hiện của sự lãng phí về vận chuyển, nó phải được một số EPA ID DNR.

Xử lý, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại

Cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc xử lý chất thải nguy hại, được gọi là TSDFs, phải được cấp phép bởi DNR, trừ khi các hoạt động cụ thể miễn các yêu cầu cấp phép.
Wisconsin là nhà 12 cơ sở quản lý chất thải nguy hại được cấp phép, một số trong đó được cấp phép để lưu trữ hoặc xử lý chỉ là chất thải nguy hại họ tạo ra. Thương mại TSDFs quản lý chất thải nguy hại được tạo ra bởi các doanh nghiệp và các tổ chức ở Wisconsin, cũng như có khả năng từ các tiểu bang hoặc nước ngoài. Thương mại TSDF hoạt động quản lý chất thải nguy hại có thể bao gồm dung môi tái chế/khai hoang và mercury, nhiên liệu pha chế để phục hồi năng lượng và các điều trị để tạo điều kiện xử lý. Không có không có hoạt động chất thải nguy hại sử dụng tiện nghi (bãi chôn lấp) tại Wisconsin.

Giảm chất thải nguy hại theo quy định.

Có một số dòng chất thải quy định theo các ch chất thải nguy hại. NR 600, Wis. Adm. Mã, hàng loạt mà có các tùy chọn quản lý thay thế. Khi những dòng chất thải được quản lý phù hợp với các yêu cầu đề ra, họ có thể giảm quy định. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự chuyển hướng của chất thải nguy hại hộ gia đình, việc tái chế chất thải phổ quát, và sự phục hồi và tái sử dụng dầu sử dụng. Tùy chọn xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình 
chất thải nguy hại cư không thuộc đối tượng quy định chất thải nguy hại Wisconsin trừ khi nó được tách biệt khỏi thùng rác gia đình thông thường để quản lý. Tuy nhiên, hộ gia đình cần hiểu rõ các loại chất thải mà họ có và làm thế nào để quản lý đúng cách để bảo vệ sự an toàn của các thành viên gia đình và vật nuôi và bảo vệ môi trường. 


Các yêu cầu hợp lý cho các chất thải tái chế 

Để khuyến khích và tạo điều kiện cho tái chế, quy định chất thải phổ quát Wisconsin giảm các tiêu chuẩn quản lý chất thải nguy hại cho chất thải phổ quát được Wisconsin, trong đó bao gồm pin chất thải nguy hại, thuốc trừ sâu, thiết bị chứa thủy ngân, đèn và chất chống đông. 

Các quy định chất thải tái chế chi phối việc thu thập và quản lý các chất thải phát sinh rộng rãi và cung cấp một bộ thay thế các yêu cầu giảm bớt gánh nặng pháp lý bằng cách cho phép lưu trữ lâu hơn các chất thải và giảm lưu trữ hồ sơ. 

Tùy chọn xử lý dầu đã qua sử dụng 

Cả hai nhà nước và các cơ quan liên bang công nhận giá trị của dầu sử dụng cho các mục đích sử dụng như nhiên liệu và dầu nhờn sản xuất, và cũng có mối đe dọa tiềm năng của nó đối với môi trường, nếu quản lý yếu kém. Wisconsin đã bị cấm sử dụng các bộ lọc dầu và dầu từ xử lý rác thải. 

Các doanh nghiệp và các tổ chức được yêu cầu để thực hiện theo các tiêu chuẩn quản lý dầu được sử dụng trong ch. .. NR 679, Wis Adm luật, bao gồm: 

·        máy phát điện; 

·        trung tâm thu và các điểm tập hợp; 

·        vận chuyển và cơ sở vận chuyển; 

·        bộ vi xử lý và tái máy tinh chế; 

·        ổ ghi;

·        và tiếp thị nhiên liệu. 

Wisconsin đã bị cấm sử dụng các bộ lọc dầu và dầu từ xử lý rác thải. Các doanh nghiệp và các tổ chức được yêu cầu để thực hiện theo các tiêu chuẩn quản lý dầu được sử dụng trong ch. .. NR 679, Wis Adm luật, bao gồm: máy phát điện; trung tâm thu và các điểm tập hợp; vận chuyển và cơ sở vận chuyển; bộ vi xử lý và tái máy tinh chế; ổ ghi; và tiếp thị nhiên liệu. Wisconsin đã bị cấm sử dụng các bộ lọc dầu và dầu từ xử lý rác thải. Các doanh nghiệp và các tổ chức được yêu cầu để thực hiện theo các tiêu chuẩn quản lý dầu được sử dụng trong ch. .. NR 679, Wis Adm luật, bao gồm: máy phát điện; trung tâm thu và các điểm tập hợp; vận chuyển và cơ sở vận chuyển; bộ vi xử lý và tái máy tinh chế; ổ ghi; và tiếp thị nhiên liệu.

xem tin tiếp theo

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha