BÁO CÁO THẨM TRA ĐỂ CƯƠNG DỰ TOÁN CAM KẾT BVMT

Báo cáo thẩm tra Đề cương – dự toán Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn)

Ngày đăng: 14-07-2016

1,206 lượt xem

BÁO CÁO THẨM TRA ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Dự án: Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn, huyện Long Thành)
Địa điểm: Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
Kính gửi: Trung tâm thoát nước Đồng Nai
Căn cứ hợp đồng thẩm tra số ……../2012/HĐ-TTTN hợp đồng tư vấn thẩm tra dự toán lập cam kết bảo vệ môi trường thuộc dự án “Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức ra suối Nước Trong, huyện Long Thành (xây dựng tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn)”.
Sau khi nghiên cứu Đề cương – dự toán Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn, huyện Long Thành)” do Công ty TNHH MTV Nước và Môi trường Bình Minh lập; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương báo cáo kết quả thẩm tra Dự án  như sau:
I. CĂN CỨ THẨM TRA
- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12/12/2005;
- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về  đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc kinh phí sự nghiệp môi trường;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
- Văn bản số 1787/UBND-CNN ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư Dự án “Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn, huyện Long Thành)”;
- Văn bản số 4871/UBND-CNN ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong huyện Long Thành.
- Căn cứ vào khối lượng công việc theo đề cương.


II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Tên Dự án
“Tuyến thoát nước từ ranh KCN Long Đức đến suối Nước Trong, huyện Long Thành (Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn, huyện Long Thành)”.
- Hạng mục: Xây dựng tuyến thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức đến suối Phèn (dài khoảng 2km) và cải tạo, nạo vét suối Phèn, huyện Long Thành.
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật – Thoát nước
- Cấp công trình: Phân cấp theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD.
2. Địa điểm xây dựng:
Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
3. Chủ đầu tư
Trung tâm thoát nước Đồng Nai
4. Đơn vị tư vấn lập Đề cương – Dự toán Cam kết bảo vệ môi trường
Công ty TNHH MTV Nước và Môi trường Bình Minh
5. Quy mô xây dựng
- Xây dựng tuyến cống thoát nước dọc đường vào KCN Long Đức diện tích khoảng 22.400 m2 với kết cấu kiên cố nhằm mục đích sử dụng lâu dài (chiều dài khoảng 3.200m; rộng 7m).
- Cải tạo, nạo vét suối hiện hữu từ đường vào KCN Long Đức đến suối Nước Trong. Diện tích nạo vét khoảng 1,8ha (chiều dài khoảng 900m; chiều rộng 20m).
III. KẾT QUẢ THẨM TRA ĐỀ CƯƠNG
1. Tính pháp lý của hồ sơ
Công ty TNHH MTV Nước và Môi trường Bình Minh có đủ tư cách pháp nhân để thực hiện lập Đề cương bản Cam kết Bảo vệ Môi trường.
2. Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường
Các tiêu chuẩn áp dụng trong đề cương phù hợp với quy định hiện hành về lập hồ sơ đề cương.
3. Đánh giá nội dung chi tiết của đề cương 
- Phần 1. Giới thiệu chung về dự án
Nội dung đã trình bày khá đầy đủ về các thông tin của dự án cũng như mực tiêu và quy mô đầu tư dự án.
- Phần 2. Tính cấp thiết và mục tiêu lập Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường
Đã nêu được tính cấp thiết phải lập Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường. Các căn cứ về pháp lý khi thực hiện Bản Cam kết bảo vệ Môi trường là phù hợp với quy định hiện hành.
- Phần 3. Nội dung và khối lượng thực hiện
Đã trình bày đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường.

XEM THÊM TIN TỨC

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha