Định nghĩa dự án bảo vệ môi trường tự nhiên

Dự án bảo vệ môi trường tự nhiên là nghiên cứu và nghiên cứu của sinh vật bao gồm động vật, nấm và thực vật trong môi trường của họ, nghiêng nhiều hơn về phía quan sát hơn các phương pháp thực nghiệm của nghiên cứu.

Ngày đăng: 03-09-2016

1,370 lượt xem

Dự án bảo vệ môi trường tự nhiên là nghiên cứu và nghiên cứu của sinh vật bao gồm động vật, nấm và thực vật trong môi trường của họ, nghiêng nhiều hơn về phía quan sát hơn các phương pháp thực nghiệm của nghiên cứu. Nó bao gồm nghiên cứu khoa học, nhưng không giới hạn với nó, với các bài báo hiện nay thường xuyên hơn được công bố trên các tạp chí khoa học hơn trong tạp chí khoa học.  đã nhóm trong các ngành khoa học tự nhiên, lịch sử tự nhiên là nghiên cứu có hệ thống của bất kỳ loại của các đối tượng tự nhiên hay sinh vật.  Đó là một chỉ định rất rộng trong một thế giới đầy với nhiều môn học tập trung trong gang tấc. Vì vậy, trong khi lịch sử tự nhiên ngày lịch sử từ các nghiên cứu trong thế giới Hy Lạp-La Mã cổ đại và thế giới Ả Rập thời trung cổ, thông qua tự nhiên học Phục hưng châu Âu làm việc trong gần cô lập, lĩnh vực ngày nay là nhiều hơn một kỷ luật ô chéo của nhiều ngành khoa học chuyên ngành. Ví dụ, sinh địa có tính chất đa ngành mạnh mẽ kết hợp các nhà khoa học và kiến thức khoa học của nhiều ngành khoa học chuyên ngành. Một người chuyên nghiên cứu về lịch sử tự nhiên được biết đến như một nhà tự nhiên hoặc sử tự nhiên.
Thuật ngữ tiếng Anh "lịch sử tự nhiên" là một bản dịch của Naturalis historia Latin. Ý nghĩa của nó đã thu hẹp dần theo thời gian, trong khi ý nghĩa của các thuật ngữ liên quan "thiên nhiên" đã mở rộng. Trong thời cổ đại, nó được bảo hiểm cơ bản bất cứ điều gì kết nối với thiên nhiên hay trong đó sử dụng các vật liệu lấy từ thiên nhiên bao gồm thiên văn học, địa lý, con người và công nghệ, y học và mê tín dị đoan cũng như động vật và thực vật. Các học giả châu Âu thời Trung cổ coi là tri thức để có hai bộ phận chính: nhân văn (chủ yếu là những gì bây giờ được gọi là kinh điển) và thần tính, với khoa học nghiên cứu chủ yếu thông qua các văn bản hơn là quan sát, thí nghiệm. Các nghiên cứu về tính chất hồi sinh trong thời kỳ Phục hưng, và nhanh chóng trở thành một chi nhánh thứ ba của kiến thức học tập, tự chia thành lịch sử tự nhiên mô tả và triết học tự nhiên, các nghiên cứu phân tích của thiên nhiên. Trong điều kiện hiện đại, triết học tự nhiên khoảng tương ứng với vật lý hiện đại và hóa học, trong khi lịch sử tự nhiên bao gồm các ngành khoa học sinh học và địa chất. Cả hai được kết hợp mạnh mẽ.
Dự án bảo vệ môi trường  tự nhiên đã được khích lệ bởi những động cơ thực tế, chẳng hạn như khát vọng Linnaeus 'để cải thiện các điều kiện kinh tế của Thụy Điển. Tương tự như vậy, cuộc Cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của địa chất để giúp tìm các mỏ khoáng sản có ích. Các nhà thiên văn William Herschel cũng là một nhà sử học tự nhiên. Thay vì làm việc với các nhà máy, khoáng sản, ông đã làm việc với các ngôi sao. Ông đã trải qua kính viễn vọng xây dựng thời gian của mình để xem các ngôi sao và các phần còn lại của thời gian xem sao. Ban đầu, ông tin rằng đó là một đối tượng được gọi là một tinh vân, nhưng sau đó nhận ra đó chỉ là một giai đoạn trong sự phát triển sao. Herschel có thể được coi là một nhà sử học tự nhiên vì ông đã quan sát thế giới tự nhiên và cố gắng để hiểu nó. Trong quá trình ông thực hiện bảng xếp hạng của tất cả các ngôi sao và giữ hồ sơ của tất cả những gì ông nhìn thấy. Định nghĩa hiện đại của lịch sử tự nhiên đến từ nhiều lĩnh vực và các nguồn, và rất nhiều các định nghĩa hiện đại nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của lĩnh vực này, tạo ra một đa số các định nghĩa với một số chủ đề phổ biến trong số đó. Ví dụ, trong khi lịch sử tự nhiên thường được định nghĩa là một loại quan sát và một đề tài nghiên cứu, nó cũng có thể được định nghĩa như là một cơ thể của kiến thức, và như là một nghề hay một thực tế, trong đó trọng tâm được đặt nhiều hơn vào người quan sát hơn trên các quan sát.


Định nghĩa về dự án bảo vệ môi trường tự nhiên từ các nhà sinh học thường tập trung vào các nghiên cứu khoa học của sinh cá nhân trong môi trường của họ, như đã thấy trong định nghĩa này của Marston Bates: "Lịch sử tự nhiên là nghiên cứu về động vật và thực vật - sinh vật ... Tôi thích suy nghĩ, sau đó, trong. lịch sử tự nhiên như nghiên cứu về cuộc sống ở mức độ cá nhân - những gì thực vật và động vật làm, cách họ phản ứng với nhau và môi trường của họ, làm thế nào chúng được tổ chức thành các nhóm lớn hơn như quần thể và cộng đồng " và gần đây này hơn định nghĩa bởi DS Wilcove và T. Eisner:. "các quan sát chặt chẽ của các sinh vật-họ nguồn gốc, sự tiến hóa của họ, hành vi của họ, và các mối quan hệ của họ với các loài khác"  Việc tập trung vào các sinh vật trong môi trường của họ cũng được lặp lại bởi HW Greene và JB Losos: "Lịch sử tự nhiên tập trung vào nơi sinh vật đang có và những gì họ làm trong môi trường của họ, bao gồm cả các tương tác với các sinh vật khác Nó bao gồm những thay đổi về trạng thái nội chừng mực khi họ liên quan để làm những gì sinh vật." Một số định nghĩa đi xa hơn, tập trung vào quan sát trực tiếp của các sinh vật trong môi trường của họ, cả trong quá khứ và hiện tại, chẳng hạn như này bởi GA Bartholomew: "Một học sinh về lịch sử tự nhiên, hoặc một nhà tự nhiên, nghiên cứu thế giới bằng cách quan sát thực vật và động vật trực tiếp vì các sinh vật có chức năng không thể tách rời khỏi môi trường mà họ đang sống và bởi vì cấu trúc và chức năng của chúng không có thể được giải thích đầy đủ mà không cần biết một số của họ. lịch sử tiến hóa, nghiên cứu về lịch sử tự nhiên bao trùm các nghiên cứu hóa thạch cũng như địa văn học và các khía cạnh khác của môi trường vật lý ".  một chủ đề phổ biến ở nhiều định nghĩa về lịch sử tự nhiên là sự bao gồm một thành phần mô tả, như đã thấy trong một định nghĩa mới đây của HW Greene:.. "Sinh thái mô tả và phong tục học"  Một số tác giả đã lập luận cho một cái nhìn rộng hơn về lịch sử tự nhiên, bao gồm S. Herman, ai định nghĩa lĩnh vực này là "nghiên cứu khoa học của thực vật và động vật trong môi trường tự nhiên của chúng, là liên quan với mức độ của tổ chức từ các sinh vật cá nhân để các hệ sinh thái, và nhấn mạnh việc xác định, lịch sử cuộc sống, phân phối, sự phong phú và liên mối quan hệ. Nó thường và thích hợp bao gồm một thành phần thẩm mỹ ", và T. Fleischner, ai định nghĩa lĩnh vực thậm chí nhiều hơn một cách rộng rãi, như là "Một thực tế của ý, tập trung sự chú tâm và được tiếp nhận với thế giới nhiều hơn con người, được hướng dẫn bởi sự trung thực và chính xác".  những định nghĩa một cách rõ ràng bao gồm nghệ thuật trong các lĩnh vực lịch sử tự nhiên, và là phù hợp với định nghĩa rộng vạch ra bởi B. Lopez, người đã xác định lĩnh vực này là "thẩm vấn bệnh nhân của một phong cảnh" khi đề cập đến những kiến thức lịch sử tự nhiên của người Eskimo.
Một khung hơi khác nhau về lịch sử tự nhiên, bao gồm một phạm vi tương tự của các chủ đề, cũng được bao hàm trong phạm vi công việc bao phủ bởi nhiều viện bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu, mà thường bao gồm các yếu tố của nhân chủng học, địa chất học, cổ sinh vật học và thiên văn học cùng với thực vật và động vật học,  hoặc bao gồm cả các thành phần văn hóa và thiên nhiên của thế giới. Các đa số các định nghĩa cho lĩnh vực này đã được công nhận là cả một sự yếu đuối và một sức mạnh, và một loạt các định nghĩa đã gần đây đã được cung cấp bởi các học viên trong một bộ sưu tập gần đây của quan điểm về lịch sử tự nhiên.
Một cảnh quan thiên nhiên phong cảnh gốc tồn tại trước khi chịu tác động của văn hóa nhân loại. Các cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan văn hóa là một phần riêng biệt của phong cảnh. Tuy nhiên, trong những thắng cảnh thế kỷ XXI mà là hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người không còn tồn tại, vì vậy tài liệu tham khảo mà đôi khi bây giờ đã đến mức độ của sự tự nhiên trong một phong cảnh. Trong Silent Spring (1962) Rachel Carson mô tả một bờ vực bên đường như nó được sử dụng để xem xét: "Dọc đường, nguyệt quế, cây kim ngân hoa và sủi, dương xỉ tuyệt vời và hoa dại vui sướng con mắt khách du lịch qua nhiều năm" và sau đó bây giờ nó trông như thế sau việc sử dụng các chất diệt cỏ:. "các bên đường, một lần nên hấp dẫn, Bây giờ lót bằng chín vàng và héo thực vật như cuốn bởi lửa" Mặc dù cảnh quan trước khi nó được phun là sinh học bị suy thoái, và cũng có thể chứa các loài ngoại lai, các khái niệm về những gì có thể tạo thành một cảnh quan thiên nhiên vẫn có thể được suy ra từ ngữ cảnh.


Các cụm từ "cảnh quan thiên nhiên" lần đầu tiên được sử dụng trong kết nối với các bức tranh phong cảnh, cảnh quan sân vườn, để tương phản một cách chính thức với một tự nhiên hơn, gần gũi hơn với thiên nhiên. Alexander von Humboldt (1769 - 1859) là khái niệm xa hơn này thành ý tưởng về một cảnh quan thiên nhiên tách biệt với cảnh quan văn hóa. Sau đó, vào năm 1908 nhà địa lý Otto Schlüter phát triển các điều khoản ban đầu cảnh quan (Urlandschaft) và cảnh quan văn hóa đối lập của nó (Kulturlandschaft) trong một nỗ lực để cung cấp cho các khoa học về địa lý vấn đề một chủ đề đó là khác nhau từ các ngành khoa học khác. Một sử dụng đầu của cụm từ thực tế "cảnh quan thiên nhiên" của một nhà địa lý có thể được tìm thấy trong giấy Carl Sauer O. "The hình thái học của Cảnh". Trong hệ sinh thái, tính bền vững (từ duy trì và khả năng) là tài sản của hệ thống sinh học để duy trì đa dạng và hiệu quả vô thời hạn. vùng đất ngập nước lâu dài và khỏe mạnh và rừng là những ví dụ của các hệ thống sinh học bền vững. Trong điều kiện tổng quát hơn, bền vững là sức chịu đựng của các hệ thống và quy trình. Các nguyên tắc tổ chức cho sự bền vững là phát triển bền vững, trong đó bao gồm bốn lĩnh vực kết nối với nhau. Sinh thái, kinh tế, chính trị và văn hóa, khoa học bền vững là nghiên cứu về phát triển bền vững và khoa học môi trường.
Tính bền vững của dự án bản vệ môi trường tự nhiên cũng có thể được định nghĩa là một quá trình sinh thái xã hội đặc trưng bởi việc theo đuổi một lý tưởng chung. Một lý tưởng là theo định nghĩa không thể đạt được trong một thời gian / không gian nhất định nhưng không ngừng tiếp cận và nó là theo đuổi bất tận này những gì được xây dựng trong tính bền vững trong quá trình. hệ sinh thái và môi trường lành mạnh là cần thiết cho sự tồn tại của con người và các sinh vật khác. Cách làm giảm tác động tiêu cực của con người là kỹ sư hóa chất thân thiện môi trường, quản lý tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường. Thông tin thu được từ hóa học xanh, khoa học trái đất, khoa học môi trường và sinh học bảo tồn. kinh tế sinh thái nghiên cứu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm mục đích để giải quyết các nền kinh tế của con người và các hệ sinh thái tự nhiên.

XEM THÊM TIN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha