Bảo vệ môi trường nông lâm nghiệp ở Việt Nam

Mục tiêu của dự án bảo vệ rừng và môi trường là để làm chậm tốc độ suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính

Ngày đăng: 31-08-2016

2,012 lượt xem

Mục tiêu của dự án bảo vệ rừng và môi trường là để làm chậm tốc độ suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đối với các chi cục Kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Tổng cục môi trường của Bộ Tài nguyên môi trường và Dịch vụ bảo vệ môi trường và đào tạo bảo vệ môi trường trong lâm nghiệp và nông lâm kết hợp; các chương trình cụ thể để thúc đẩy trồng cây và bảo vệ đất, cải thiện việc quản lý các khu bảo tồn rừng, mở rộng nghiên cứu lâm nghiệp và nông lâm kết hợp, thiết lập và quản lý các vườn quốc gia và khu bảo tồn sinh quyển. Dự án sẽ xây dựng khung thể chế và chính sách cho Kế hoạch hành động các chi cục kiểm lâm địa phương, qua đó nỗ lực bổ sung sẽ được thực hiện để khắc phục tình trạng hủy hoại tài nguyên thiên nhiên cũng như năng lực thực hiện phát triển.
Các dự án bảo vệ môi trường nông lâm nghiệp đặt mục tiêu tăng đáng kể tỷ lệ thực hành có trách nhiệm với môi trường trong các khu rừng đặc dụng, các trang trại đủ điều kiện trong khu vực mục tiêu. Cuối cùng, dự án sẽ làm giảm thải các chất hữu cơ, nguyên nhân chính của vấn đề gây ảnh hưởng môi trường. Các hoạt động của dự án có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Chương trình hành động về môi trường phần toàn diện và cũng hỗ trợ di chuyển tuân theo các chính sách quốc gia của mình và các thỏa thuận quốc tế. Dự án có hai thành phần chính. Việc đầu tiên liên quan đến việc cải thiện môi trường nông lâm nghiệp và bao gồm các nhà tư vấn nông nghiệp môi trường đặc biệt đào tạo những người sẽ làm việc với nông dân đủ điều kiện để xây dựng kế hoạch quản lý rừng và trang trại. Các kế hoạch này sẽ xem xét các lựa chọn cho việc cắt xén cây, cày bừa, phân tán, tập quán sử dụng phân bón và đất ngập nước, cũng như đầu tư như cơ sở lưu trữ phân bón, và kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp. Các thành phần đầu tiên cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho đầu tư nông nghiệp khuyến khích. Các chương trình nâng cao nhận thức công cộng hỗ trợ thành phần thứ hai, giám sát dự án và quản lý, một chiến lược nhân rộng, và chi phí thường xuyên.


Mục tiêu lâu dài của quá trình này bắt đầu thông qua việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Dự án trồng và giữ rừng giúp việc quản lý và sử dụng hệ thống Tầng nước ngầm bền vững. Dự án này là một bước đầu tiên hướng tới việc đạt được các mục tiêu dài hạn  nhằm hỗ trợ và cùng nhau xây dựng và triển khai thực hiện một khuôn khổ luật pháp và kỹ thuật chung cho việc quản lý và bảo tồn các hệ thống Tầng nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Để đạt được điều này, bảy thành phần của dự án được dự kiến: mở rộng và củng cố cơ sở tri thức khoa học và kỹ thuật hiện hành liên quan đến các hệ thống; cùng nhau phát triển và thực hiện một khung hệ thống quản lý tầng nước ngầm, dựa trên một chương trình chiến lược thống nhất hành động; tăng cường công cộng và các bên liên quan tham gia, giao tiếp xã hội, và giáo dục môi trường; đánh giá và giám sát dự án và phổ biến kết quả dự án; phát triển các biện pháp quản lý và giảm nhẹ nước ngầm khu vực phù hợp trong những "điểm nóng";  xem xét khả năng sử dụng "sạch" năng lượng địa nhiệt của hệ thống; và điều phối và quản lý dự án.


Bảo vệ môi trường là một thực tế của việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên mức độ cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ, vì lợi ích của cả hai môi trường và con người. Do áp lực của sự tiêu dùng quá, dân số và công nghệ, môi trường lý sinh đang bị suy thoái, đôi khi vĩnh viễn. Điều này đã được công nhận, và chính phủ đã bắt đầu đặt những hạn chế về hoạt động gây suy thoái môi trường. Kể từ những năm 1980, hoạt động của các phong trào bảo vệ môi trường đã tạo ra nhận thức về các vấn đề môi trường khác nhau. Không có thoả thuận về mức độ tác động môi trường của các hoạt động của con người và thậm chí thiếu trung thực khoa học xảy ra, vì vậy các biện pháp bảo vệ môi trường đôi khi tranh luận chưa đến hồi kết.

XEM TIN TIẾP THEO TẠI ĐÂY

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha