THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục xin phép xây dựng công trình, thời gian thi công cửa hàng kinh doanh xăng dầu dự tính là khoảng 04 đến 06 tháng

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

  • Mã SP:DADT CHXD
  • Giá gốc:80,000,000 vnđ
  • Giá bán:75,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................ 5

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 5

I.2.         Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư................................................................. 5

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 5

I.4.         Hình thức đầu tư:.............................................................................................................. 5

I.5.         Thời hạn đầu tư :.............................................................................................................. 5

I.6.         Nguồn vốn đầu tư:............................................................................................................ 5

I.7.         Sản phẩm của dự án.......................................................................................................... 5

I.8.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 6

I.9.         Các tiêu chuẩn Việt Nam.................................................................................................. 7

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ....................................................... 8

II.1.       Mục tiêu đầu tư ................................................................................................................ 8

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 8

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................................... 9

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC............................... 9

a.            Vị trí địa lý............................................................................................... 9

b.            Điều kiện tự nhiên....................................................................................... 9

c.            Đơn vị hành chính....................................................................................... 9

d.            Về tăng trưởng kinh tế............................................................................... 11

e.            Điều kiện xã hội....................................................................................... 11

III.2.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm......................................................................................... 13

III.3.     Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai........................................... 15

III.4.     Đối thủ cạnh tranh cùng ngành...................................................................................... 15

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................ 17

IV.1.     Mô tả địa điểm xây dựng................................................................................................ 17

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án................................................................................... 17

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 22

V.1.       Hạng mục công trình của dự án..................................................................................... 22

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng............................................................................................... 26

5.2.2.    Thiết kế cấp thoát nước................................................................................................... 26

5.2.3.    Thiết kế phòng cháy chống cháy..................................................................................... 27

5.2.4.    Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:......................................................................... 28

V.2.       QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC...................................................................................... 28

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM XĂNG DẦU............................... 29

VI.1.     Đặc tính kỹ thật của thiết bị:.......................................................................................... 29

VI.2.     Phần công nghệ:.............................................................................................................. 30

VI.3.     Phần điện động lực và chiếu sáng:................................................................................. 30

VI.4.     Hệ thống thoát nước- vệ sinh môi trường và an toàn PCCC:....................................... 31

VI.5.     Phần thiết bị:................................................................................................................... 31

VI.6.     Danh mục xây dựng:....................................................................................................... 32

VI.7.     Giải pháp công nghệ:...................................................................................................... 32

VI.8.     Chống sét, tiếp địa:......................................................................................................... 33

VI.9.     Cấp thoát nước............................................................................................................... 33

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 34

VII.1.   Phương án Vận hành trạm xăng dầu............................................................................. 34

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương........................................................ 34

VII.3.   Cơ cấu tổ chức:............................................................................................................... 34

2. Ban quản lý và nhân sự chủ chốt:.......................................................................................... 34

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY........................... 36

VIII.1. Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 36

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 36

8.2.1.                      Phương án thi công................................................................................................................................... 36

8.2.2.                      Sơ đồ tổ chức thi công.............................................................................................................................. 37

VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật............................................................................................................. 37

VIII.4. Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 37

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 38

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường........................................................................................ 38

IX.2.     Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng..................................................................... 40

IX.3.     Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng...................................... 41

IX.4.     Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án:.......................... 44

Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án:......................................................................... 45

IX.5.     Kết luận........................................................................................................................... 46

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN & NGUỒN VỐN................................ 47

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình........................................................ 47

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................. 47

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 47

10.2.2.                    Chi phí thiết bị........................................................................................................................................... 47

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 48

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:............................................................................................................ 48

10.2.5.                    Chi phí khác............................................................................................................................................... 49

10.2.6.                    Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 49

10.2.7.                    Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:........................................................... 49

10.2.8.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:......................................................................................................... 50

X.3.       VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................................................... 51

Nguồn vốn................................................................................................................................... 51

Phương án hoàn trả vốn vay...................................................................................................... 53

CHƯƠNG XI:     HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 55

XI.1.     Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 55

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán............................................................................................. 55

12.1.2.                    Cơ sở tính toán........................................................................................................................................... 55

XI.2.     Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................. 66

XI.3.     Đánh giá rủi do đầu tư của nhà máy.............................................................................. 66

CHƯƠNG XII:   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 67

XII.1.   Kết luận........................................................................................................................... 67

XII.2.   Kiến nghị......................................................................................................................... 67

                                SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I.1.       Mục tiêu đầu tư .

Dự án “Cửa hàng xăng dầu số 20” của Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu phục vụ nhu cầu thị trường khu vực Huyện Bình Chánh, TP.HCM là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại khu vực với các tiêu chuẩn và chất lượng phù hợp với yêu cầu an toàn kinh doanh xăng dầu. Vị trí đặt trạm xăng dầu là đầu nối giao thông chính là nơi có mật độ phương tiện giao thông cao do lượng phương tiện giao thông đi lại có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu do đó để phát triển thị phần và kịp thời cung cấp nhiên liệu, Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ cần đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu nhằm cung cấp nhiên liệu cho các loại phương tiện giao thông trên tuyến đường này, cũng như quá trình vận chuyển hàng hóa và giao thông đi lại của người dân trong khu vực.

Dự án cũng tạo công ăn việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, cũng như ổn định thị trường lao động tại chổ.

I.2.                Sự cần thiết phải đầu tư

Những năm trở lại đây, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông để đi lại ngày càng tăng cao, vì vậy việc phát triển thêm ngành nghề kinh doanh là phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Cùng với những mặt tích cực trên, chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với những yếu tố khách quan đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các doanh nghiệp. 

Qua tìm hiểu thị trường, việc đầu tư “Cửa hàng xăng dầu số 20” thấy được sự cần thiết của nhu cầu thực tế. Nhận định đây là ngành sản xuất mang lợi ích trong tương lai, Công ty quyết định thành lập Cửa hàng xăng dầu số 20, có thể nhận thấy đây là một dự án mang tính hiệu quả và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

                                       NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1.    Thị trường tiêu thụ sản phẩm

3.1  Dự báo thị trường kinh doanh xăng dầu

a).Tình hình nguồn cung cấp xăng dầu năm 2016: Bộ Công Thương vừa ban hành quy định về hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu trong năm 2016 cho 13 doanh nghiệp đầu mối. Theo đó, định mức nhập khẩu tối thiểu tạm tính là 16,1 triệu (m3/tấn) xăng dầu. Lượng xăng nhập là 4,48 triệu m3; dầu diesel là 8,52 triệu m3; dầu mazut hơn 1.5 triệu tấn; dầu hỏa là 14.000 m3, nhiên liệu bay là 500.000 m3.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị được giao chỉ tiêu nhiều nhất với hơn 6,8 triệu (m3/tấn). Tiếp đến, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) có chỉ tiêu trên 2,26 triệu (m3/tấn); Tổng công ty Thương mại và Kỹ thuật và Đầu tư hạn mức tối thiểu là 1503.000 (m3/tấn); Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP HCM 1.286 triệu (m3/tấn). Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex được giao hạn mức thấp nhấp, 9.000 m3 nhiên liệu.

Chiến lược phát triển ngành dầu khí VN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14-10-2015 dự kiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu năm 2018-2022 khoảng 18 - 22 triệu tấn (tương đương 21,2 - 26 triệu m3), 

3.2  Hoạt động kinh doanh

a)     Quy trình hoạt động kinh doanh

1. Xăng dầu:

Nhập xăng, dầu từ xe bồn xuống bồn chứa tại Cửa hàng; tùy theo yêu cầu về số lượng của khách hàng sẽ bơm xăng, dầu qua trụ bơm vào xe của khách hàng, sau đó căn cứ vào số tiền hiển thị trên đồng hồ trụ bơm để tính tiền với khách hàng.

Nếu khách hàng yêu cầu giao hàng tại kho của khách hàng thì sẽ bơm ra phuy/can (tùy theo số lượng nhiều hay ít) và dùng xe tải vận chuyển đến kho cho khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu số lượng lớn (khoảng 10m3 trở lên cho 1 lần giao hàng) thì sẽ trực tiếp giao bằng xe bồn tại bồn chứa xăng dầu của khách hàng và có sự kiểm soát của nhân viên Cửa hàng.

2. Nhớt: Nhập nhớt từ xe tải của nhà cung cấp chở nhớt vào kho Cửa hàng, sau đó tùy theo số lượng yêu cầu của khách hàng mà giao hàng trực tiếp tại kho Cửa hàng hay giao tại kho của khách hàng.

 
   


c) Khả năng nguồn cung cấp:

1. Xăng, dầu:

Do tự đầu tư Cửa hàng mà không kêu gọi đầu tư từ các nhà cung cấp nên nguồn cung cấp về xăng dầu cho dự án sẽ được thoáng hơn và với giá cả cạnh tranh hơn. Chủ đầu tư đã nghiên cứu và xem xét tìm ra các nhà cung cấp hàng có uy tín, hàng đạt chất lượng và có thương hiệu trên thị trường xăng dầu:

- Công ty xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)

- Công ty TNHH Xăng Dầu Nam Việt

- Thương Nhân Phân Phối Xăng Dầu Bách Khoa Việt

- Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (Comeco)

2. Nhớt:

Ngoài nhà cung cấp nhớt BP đã là nhà cung cấp lâu năm, Chủ đầu tư sẽ tìm hiểu thêm nhu cầu về mặt hàng này của các khách hàng để làm đa dạng ngồn hàng và cung cấp toàn bộ nhu cầu của khách hàng về mặt hàng này. Như vậy, cùng lúc sẽ có nhiều mặt hàng nhớt của các nhà cung cấp hiện diện tại Cửa hàng song song với nhớt BP.

 

                        ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

III.1.Mô tả địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Dự án “Cửa hàng xăng dầu số 20 ” dự kiến xây dựng trên khu đất 1.600 m2. nằm trong khu đất của Chủ đầu tư. Phạm vi ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc:             Giáp Đường đất ;

- Phía Đông Nam:           Giáp đường Trần Văn Giàu

- Phía Tây Nam:              Giáp Đất của đân

- Phía Tây Bắc:                Giáp Đất của dân

III.2.  Điều kiện tự nhiên khu vực dự án cây xăng.

Địa hình phần đất xây dựng trạm xăng  là bằng phẳng.

1.1.1.     Điều kiện khí tượng

Khu vực thực hiện Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, với các đặc trưng chung của vùng khí hậu Đông Nam Bộ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế công, nông nghiệp của khu vực. Đặc điểm khí hậu chung là nắng nhiều, mưa tập trung theo mùa, tạo sự khác biệt theo mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau.

1.1.1.1.    Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa học trong khí quyển càng lớn và thời gian lưu các chất ô nhiễm càng nhỏ. Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn ảnh hưởng đến quá trình bay hơi dung môi hữu cơ, các chất gây mùi hôi, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe công nhân trong quá trình lao động.

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng 2.1.

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (Đơn vị tính: oC)

Tháng/năm

2010

2011

2012

2013

2014

Tháng 1

25,0

23,4

25,3

26,3

26,3

Tháng 2

25,0

25,7

26,6

26,9

26,6

Tháng 3

26,2

26,9

27,6

28,3

27,2

Tháng 4

28,0

27,2

28,7

28,7

29,4

Tháng 5

26,2

26,6

29,3

28,8

28,1

Tháng 6

26,4

26,5

29,2

28,0

26,8

Tháng 7

26,4

25,9

26,2

27,3

25,9

Tháng 8

26,4

26,6

26,0

27,2

25,9

Tháng 9

25,7

25,7

26,2

28,5

26,2

Tháng 10

25,7

25,7

25,6

27,2

25,6

Tháng 11

26

25,6

25,3

26,9

25,0

Tháng 12

25,2

26,7

25,3

26,2

25,2

TB Cả năm

25,9

25,9

26,6

27,2

28,2

 

1.1.1.2.    Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí cũng như nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khỏe công nhân.

Độ ẩm trung bình của các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng 2.2.

Độ ẩm trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: %)

Tháng/năm

2010

2011

2012

2013

2014

Tháng 1

76

75

75

78

71

Tháng 2

71

75

72

71

68

Tháng 3

71

77

71

72

74

Tháng 4

75

81

72

75

72

Tháng 5

86

85

77

81

84

Tháng 6

86

87

86

85

86

Tháng 7

85

87

88

87

88

Tháng 8

87

86

89

88

87

Tháng 9

88

89

88

86

88

Tháng 10

87

88

89

87

88

Tháng 11

85

81

88

80

83

Tháng 12

81

78

82

79

78

TB Cả năm

82

82

81

81

81

1.1.1.3.    Lượng mưa

Chế độ mưa cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí, có tác dụng thanh lọc các chất ô nhiễm trong không khí và pha loãng các chất ô nhiễm trong nước. Khi mưa rơi xuống sẽ cuốn theo bụi và các chất ô nhiễm có trong khí quyển cũng như các chất ô nhiễm trên bề mặt đất, nơi mà nước mưa chảy qua. Chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất lượng khí quyển và môi trường khu vực.

Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng 2.3.

Bảng 2.1:     Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: 1/10 mm)

Tháng/năm

2010

2011

2012

2013

2014

Tháng 1

8,1

0,6

27,2

26,3

2,9

Tháng 2

8,4

91,2

0,0

0,0

0,0

Tháng 3

12,5

102,4

72,0

71,3

76,8

Tháng 4

72,9

173,7

29,8

30,0

76,8

Tháng 5

382,3

240,8

60,1

58,9

17,0

Tháng 6

162,1

238,9

237,5

240,4

278,8

Tháng 7

339,6

265,3

307,0

315,6

246,5

Tháng 8

266,7

367,1

262,0

270,1

366,1

Tháng 9

433,8

489,2

474,2

468,1

344,4

Tháng 10

211,0

269,1

612,0

620,2

258,7

Tháng 11

160,0

43,3

420,4

412,5

205,3

Tháng 12

25,4

19,8

5,6

7,2

1,7

TB Cả năm

173,3

191,8

208,9

210,1

187,0

1.1.1.4.    Gió và hướng gió

Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và chất ô nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng lớn. Vì vậy khi tính toán và thiết kế các hệ thống xử lý ô nhiễm cần tính trong trường hợp tốc độ gió nguy hiểm sao cho nồng độ cực đại tuyệt đối mặt đất thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép.

 Hướng gió chủ yếu là Đông – Đông Bắc và Tây – Tây Nam. Gió Bắc – Đông Bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 3. Gió Tây Nam thổi vào mùa mưa với vận tốc trung bình 3,5 m/s.

1.1.1.5.    Số giờ nắng

Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng 2.4.

Bảng 2.2:     Số giờ nắng trung bình của các tháng trong năm (Đơn vị tính: giờ)

Tháng/năm

2010

2011

2012

2013

2014

Tháng 1

189

226

216

220

250

Tháng 2

180

208

256

228

252

Tháng 3

215

251

266

250

242

Tháng 4

217

204

258

238

227

Tháng 5

196

199

236

216

199

Tháng 6

199

202

200

190

228

Tháng 7

233

176

166

143

172

Tháng 8

191

221

158

149

145

Tháng 9

160

137

196

150

129

Tháng 10

170

174

136

190

149

Tháng 11

155

15

154

220

165

Tháng 12

183

261

177

215

180

TB Cả năm

190,5

204,5

201,5

200,8

194,8

Nhận xét chung dự án đầu tư cây xăng :

Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào, phương tiện giao thông qua lại mật độ cao. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án.

xem tin tiếp theo về dự án cữa hàng kinh doanh xăng dầu

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha