Phân tích quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Phân tích quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Ngày đăng: 28-10-2021

562 lượt xem

Mở đầu

Phân tích quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
Để báo cáo tác động môi trường (ĐTM) góp phần giảm tác động môi trường, điều cần thiết là khi thiết kế một dự án đầu tư, những gì đã xuất hiện trong quá trình thực hiện ĐTM phải được tính đến và tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải có chất lượng tốt. Mục đích của nghiên cứu này một phần là để điều tra xem liệu các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất trong ĐTM cho kế hoạch hoạt động có được đưa vào hồ sơ thiết kế và được nhà thầu thực hiện trong các dự án đầu tư xây dựng đường bộ của Việt Nam hay không, và một phần để đánh giá hậu quả được dự đoán như thế nào trong các tài liệu ĐTM tương ứng với kết quả thực tế. Ba khía cạnh môi trường tự nhiên đã được lựa chọn cho công việc giám sát thực tế: can thiệp vào các mép đường có nhiều loài sinh vật, nạo vét các nguồn nước tự nhiên và đào các nguồn nước.
Tổng cộng có 10 dự án đường bộ được đưa vào nghiên cứu điển hình, bao gồm việc xem xét các tài liệu thiết kế hiện tại cho việc giám sát môi trường, kế hoạch làm việc, tài liệu xây dựng và đơn xin cấp phép cho các hoạt động nước), cũng như một phần nghiên cứu thực địa. Trong quá trình xem xét các tài liệu thiết kế, các biện pháp bảo vệ liên quan đến các khía cạnh môi trường hiện tại đã được tìm kiếm để điều tra xem Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Cục Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tính đến nội dung của các tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM như thế nào trong thiết kế chi tiết của các dự án. Việc điều tra thực địa tập trung vào việc kiểm tra xem các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu đã được thực hiện hay chưa, cũng như đánh giá hậu quả của dự án trong thực tế thông qua việc so sánh giữa các điều kiện môi trường trước và sau khi dự án. Để có thể biên soạn và minh họa kết quả, các tiêu chí đánh giá đã được phát triển cho bacác lớp đánh giá trong năm lĩnh vực đánh giá liên quan trực tiếp đến các vấn đề chính.


Kết quả cho thấy phần lớn các dự án có những thiếu sót trong cách đưa các biện pháp bảo vệ được đề cao là quan trọng trong hồ sơ giám sát môi trường vào kế hoạch làm việc và hồ sơ thi công, nhưng một phần vấn đề cũng nằm ở việc nhà thầu không thực hiện ra lệnh các biện pháp một cách thích hợp. Những thiếu sót tồn tại cả trong bước từ ĐTM đến kế hoạch hoạt động và trong bước từ kế hoạch hoạt động đến tài liệu xây dựng. Nó cũng chỉ ra rằng có những thiếu sót lớn trong cách tài liệu ĐTM mô tả cả các biện pháp bảo vệ và các hậu quả dự kiến, điều này làm cho tài liệu ĐTM trở thành cơ sở ít hữu ích hơn cho việc thiết kế, đồng thời việc giám sát trở nên khó khăn hơn. Do có mối liên hệ rõ ràng giữa tác động của các dự án đối với môi trường tự nhiên và cách xử lý các biện pháp bảo vệ trong giai đoạn thiết kế và xây dựng, điều quan trọng là phải làm việc tích cực để tạo ra sự liên tục tốt hơn khi xử lý các vấn đề môi trường trong suốt quá trình làm đường. Để khắc phục những thiếu sót quan sát được, cần có những quy trình tốt hơn để đưa các biện pháp bảo vệ vào hồ sơ thiết kế, yêu cầu cao hơn về tính rõ ràng trong hồ sơ ĐTM và kiểm soát có hệ thống việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo lệnh. Để đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện theo cách phù hợp, điều quan trọng là nhà thầu phải đọc rõ ràng từ tài liệu xây dựng những gì khách hàng (Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Cục Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) mong đợi, đặt ra yêu cầu cao về mô tả cụ thể và chính xác. Phương pháp luận được sử dụng được đánh giá là phù hợp nhất cho việc giám sát quá trình hoặc giám sát hiệu quả trong các dự án nhỏ hơn với khả năng tiếp cận được với dữ liệu sơ bộ trong tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giám sát các cân nhắc về môi trường trong các dự án đường bộ - Quản lý các khía cạnh môi trường được lựa chọn trong 10 dự án đường bộ. Mục đích của nghiên cứu này là để giám sát môi trường và điều tra xem các biện pháp giảm thiểu môi trường có được đưa vào tài liệu thiết kế và được thực hiện trong quá trình xây dựng các con đường ở Việt Nam hay không và so sánh các giới hạn tác động trong dự án đường bộ với các tác động quan sát được của dự án đã thực hiện . Đối với nghiên cứu thực tế, 3 khía cạnh môi trường đã được lựa chọn: đặt cống trong các nguồn nước tự nhiên, ven đường giàu loài sinh vật và chuyển hướng của các dòng nước. 10 dự án đường đã hoàn thành trong cuộc thi đã được chọn để nghiên cứu thực tế. Đối với mỗi dự án việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, tài liệu thiết kế và tài liệu đấu thầu đã  được duyệt để xác định các tuyên bố liên quan đến các biện pháp giảm thiểu. Trong quá trình nghiên cứu thực địa, việc thực hiện và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã được nghiên cứu, cũng như các tác động thực tế của dự án. Kết quả cho thấy có những thiếu sót đáng chú ý trong cách các biện pháp giảm thiểu được xác định là quan trọng trong việc giám sát môi trường được kết hợp trong cả kế hoạch thiết kế cuối cùng và tài liệu đấu thầu. Một phần của vấn đề cũng liên quan đến hành động của nhà thầu, do một số biện pháp nêu trong hồ sơ mời thầu được thực hiện không tốt. Sự thiếu rõ ràng chung trong cách đánh giá, mô tả cả tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu gây ra các vấn đề khi đề cập đến cả hai giám sát và thiết kế dự án. Để cải thiện việc quản lý các vấn đề môi trường trong quá trình thiết kế và thực hiện dự án, một số biện pháp được đề xuất trong bài báo này. Điều quan trọng là phải cải thiện tính liên tục của cách xử lý và mô tả các biện pháp giảm thiểu trong các giai đoạn khác nhau của thiết kế dự án. Để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được mô tả trong hồ sơ mời thầu được thực hiện bởi nhà thầu, Tổng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Cục Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phải cải thiện quy trình kiểm toán của họ. Phương pháp luận được sử dụng trong phần thực hành của nghiên cứu này là phù hợp nhất để giám sát các dự án nhỏ hơn, nơi có thể thu thập đủ dữ liệu cơ sở từ chính tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án hoặc các nguồn dễ tiếp cận khác để giám sát môi trường một cách hiệu quả.

Xem thêm Phân tích quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha