Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC

Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC đề cập đến một loạt các phương pháp phân tích và có sự tham gia tìm kiếm, cân nhắc môi trường

Ngày đăng: 07-02-2017

1,278 lượt xem

Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC đề cập đến một loạt các phương pháp phân tích và có sự tham gia tìm kiếm cân nhắc môi trường vào các chính sách, kế hoạch và các chương trình, và đánh giá các mối liên kết với các cân nhắc về kinh tế và xã hội. Thông qua việc phân tích các tác động hiệp đồng hoặc tích lũy môi trường của các chính sách, kế hoạch và chương trình có thể thiết lập các hành động tiên tiến hoặc điều kiện phải được đưa vào kế hoạch hành động cụ thể hiện có. Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC sử dụng một loạt các công cụ, chứ không phải là một phương pháp duy nhất, cố định và các quy định. Một Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC tốt được chuyển thể và được cấu hình theo các nội dung mà nó được áp dụng, mà mục đích chính là để tích hợp các môi trường với các vấn đề kinh tế và xã hội trong việc ra quyết định chiến lược; tức là, để đạt được sự tích hợp đầy đủ các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế trong việc đánh giá tính bền vững. Việc đánh giá này sẽ giúp đảm bảo rằng việc quản lý tài nguyên và môi trường na¬turales là một nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong thực tế, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg vào năm 2002 ghi nhận rằng hầu hết các quy hoạch trên thế giới là không bền vững và chỉ vào ĐMC như một chiến lược hiệu quả có thể giúp cải thiện tình trạng này với một nỗ lực ở mức độ lập pháp của mỗi quốc gia.
Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC được áp dụng trong giai đoạn sớm nhất của quyết định làm cho cả hai để giúp xây dựng các chính sách, kế hoạch và các chương trình, và để đánh giá hiệu quả tiềm năng và tính bền vững của nhau. Điều này phân biệt ĐMC của nhiều công cụ đánh giá truyền thống như đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi nhận xét, xác định các mối đe dọa và cơ hội ambien¬tales dự án cụ thể mà áp dụng các chính sách, kế hoạch và chương trình. Vì vậy, ĐMC không thay thế nhưng bổ sung cho ĐTM, cũng như cách tiếp cận khác và công cụ đánh giá.

Các kết quả chính của ĐMC là một quá trình kết quả trong phát triển; đồng thời đảm bảo tính bền vững về môi trường do con người tainment, mà là chỉ số quan trọng của sự thành công của ĐMC. Sự thành công của ĐMC là để xem xét, bao gồm các vấn đề quan trọng như chất lượng của thông tin thì mức độ tham gia của các bên liên quan, các mục tiêu được xác định cho đánh giá tác động môi trường, giám sát được các hoạt động thành lập và giới hạn phát hiện trong quá trình này.
Quan trọng phải kể đến hai thiếu sót để xem xét khi EAE được thực hiện: sự thiếu nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của; và thiếu kiến thức về làm thế nào để thực hiện nó. phát triển năng lực, bước đầu tiên là đánh giá năng lực cần thiết với sự phát triển của các biện pháp hỗ trợ như hoạt động đào tạo, hội thảo nâng cao nhận thức, hỗ trợ cho chế quá trình ĐMC và hệ thống của họ đánh giá, đánh giá có hệ thống và đánh giá, phương pháp tiếp cận liên ngành, minh bạch, và kết nối mạng để chia sẻ kinh nghiệm của họ.
Để tác động và giúp cải thiện chính sách, một ĐMC nên:
• Đặt mục tiêu rõ ràng
• Tích hợp với các chính sách và quy hoạch kết cấu hiện tại.
• Hãy linh hoạt, tương tác và cá nhân theo bối cảnh
• Phân tích những tác động và rủi ro tiềm ẩn của các đề xuất PPP, và lựa chọn thay thế của nó trong bối cảnh của một khuôn khổ mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí phát triển bền vững.
 Cung cấp một lý do rõ ràng cho việc lựa chọn các tùy chọn ưa thích và chấp nhận trao đổi đền bù đáng kể ("đánh đổi").
 Xác định các cơ hội và hạn chế môi trường, và liên quan đến các yếu tố khác.
 Giải quyết các mối quan hệ và trao đổi bồi thường giữa các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế
 Trở lại tham gia tích cực để chìa khóa bên liên quan và lãnh đạo cộng đồng để tham gia tích cực
 Bao gồm một hệ thống đảm bảo chất lượng, có hiệu quả và tốt nhất
 Hãy minh bạch trong suốt quá trình và giao tiếp kết quả
 Được chi phí-hiệu quả

• Đôn đốc các ý kiến chính thức của quá trình ĐMC sau khi hoàn thành được thực hiện, và làm cho một kết quả chính sách giám sát, kế hoạch và chương trình.
• Xây dựng năng lực cho cả cam kết sử dụng các EAE
• Để thiết kế phương pháp tiếp cận ĐMC hiệu quả, các học viên phải conscien¬tes trong các cách sau:
 Kế hoạch chiến lược là không tuyến tính, nhưng là một tiến trình phức tạp qua lại chịu ảnh hưởng của các nhóm lợi ích có quyền lợi đối, và với chương trình nghị sự khác nhau; Do đó, điều quan trọng là để tìm "cửa sổ cơ hội" để bắt đầu Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐMC trong suốt chu kỳ của quá trình ra quyết định.
 Quan hệ giữa các lựa chọn thay thế và tác động môi trường thường là gián tiếp; do đó, họ nên được đóng khung trong các điều khoản liên quan đến tất cả các bên liên quan (ví dụ như các chính trị gia, các cơ quan chính phủ và các nhóm áp lực). Một cách để làm điều này là liên quan tác động môi trường cho các ưu tiên chính sách cụ thể của họ
 các vấn đề chiến lược không thể được giải quyết thông qua một phân tích được thực hiện duy nhất một lần; đòi hỏi một cách tiếp cận phù hợp và được duy trì, như các chiến lược và thiết lập chính sách và thực hiện đi
• Giá trị của ĐMC trong quy hoạch chiến lược phụ thuộc phần lớn mà cơ quan chức năng có khả năng để duy trì quá trình và hành động dựa trên các kết quả.

XEM TIN TIẾP THEO VỀ ĐTM


 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha