Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương pháp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương pháp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho các dự án đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay..

Ngày đăng: 26-07-2017

2,035 lượt xem

Nội dung và phương pháp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhà máy thủy điện

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương pháp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư tại Việt Nam. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có trách nhiệm lập, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của chính phú Việt Nam. xem thêm Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu.

Các định nghĩa về ĐTM: mục tiêu định tính và định lượng phân tích khảo sát, đánh giá và dự báo chất lượng môi trường ở một khu vực nhất định từ điểm nhìn của vệ sinh môi trường theo các tiêu chí đánh giá nhất định và phương pháp. Đánh giá chất lượng môi trường của chất lượng môi trường là kém hơn đáng kể và quá trình đánh giá cao, thủ tục thẩm định bao gồm xác định các yếu tố môi trường, giám sát môi trường, tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, công nhận môi trường, và do đó được phản ánh trong tính chính xác của việc đánh giá chất lượng lăm liên kết khoa học và khách quan. Có một số phương pháp thường được sử dụng thống kê toán học và phương pháp chỉ số cả hai môi trường. 
Mục đích của việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM xem Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án bệnh viện đa khoa quốc tế, Chủ yếu là nắm bắt và so sánh tình trạng chất lượng môi trường và xu hướng; tìm kiếm kiểm soát ô nhiễm tập trung; để cung cấp một cơ sở khoa học cho công tác quản lý toàn diện về quy hoạch đô thị và quy hoạch môi trường và môi trường; chất lượng môi trường của các mối quan hệ với sức khỏe người dân; dự báo và đánh giá các đề xuất dự án về tác động có thể xung quanh môi trường. 
Nội dung của báo cáo đánh giá chất lượng toàn diện hơn về các khu đô thị của môi trường, nên bao gồm một đánh giá ba phần ô nhiễm, chất lượng môi trường và tác động môi trường, và để làm cho đánh giá toàn diện chất lượng môi trường trên cơ sở đó, các chương trình điều khiển tích hợp ô nhiễm môi trường đề xuất cho ô nhiễm môi trường quản lý, quy hoạch môi trường và quản lý môi trường để phát triển một tài liệu tham khảo. quá trình biến chất lượng môi trường là kết quả của các yếu tố môi trường, bao gồm ba giai đoạn sau:
1. Tác động môi trường gây ra bởi những thay đổi hoạt động của con người trong điều kiện môi trường. Các chất ô nhiễm vào khí quyển, nước, đất, trong đó thành phần chất được thay đổi; 
2. Những thay đổi trong điều kiện môi trường. Như sự di cư của các chất ô nhiễm trong giới truyền thông, việc chuyển đổi thành vật chất trực tiếp gây nguy hiểm cho cuộc sống của các sinh vật; 
 3. Tác động từ sản xuất thay đổi toàn diện trong điều kiện môi trường, như ô nhiễm hoặc vật khác trong cơ thể con người, cấp tính hoặc gây tổn hại mãn tính. 
Do đó, việc đánh giá chất lượng môi trường dựa trên chu kỳ địa hóa và tác động sinh thái của chất môi trường của sự thay đổi môi trường dựa trên lý thuyết. Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Khu công nghiệp Đai Quang Nam.
Phương pháp đánh giá tác động môi trường là phương pháp đánh giá môi trường nói chung theo bốn cách: đánh giá quyết định vế yếu tố công nghệ, đánh giá kinh tế, đánh giá sự phối hợp so sánh ảnh hưởng và phương pháp đánh giá toàn diện mờ theo các mô hình có tính chất tương tự. 
Theo phân loại của các yếu tố môi trường, đánh giá chất lượng môi trường có thể được chia thành thẩm định đơn tố và loại đánh giá toàn diện. đánh giá yếu tố duy nhất chỉ đề cập đến một lĩnh vực nhất định đánh giá chất lượng môi trường, chẳng hạn như đánh giá chất lượng nước môi trường, đánh giá chất lượng không khí, âm thanh đánh giá chất lượng môi trường; đánh giá đề cập đến một khu vực của các yếu tố môi trường của các đánh giá chung. 
Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ĐTMCL thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định thành lập với cơ cấu, thành phần quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Tiếp theo Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá các tác động môi trường đã được hoàn thành thiết kế được đánh giá để hiểu được phạm vi và chiều sâu của kỹ thuật xây dựng của những thay đổi về môi trường thực tế, tác động môi trường, chống lại các tác động tiêu cực của sự xuất hiện thực tế của các biện pháp cải thiện đề xuất để bảo vệ môi trường chất lượng, và cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng mới trong tương lai.  
Trong những năm gần đây, bộ phận thuỷ của Việt Nam về tác động môi trường của các thuỷ lợi và thuỷ điện nhiều dự án thủy điện, hồ chứa nước xây dựng để thực hiện một đánh giá sơ bộ, tất cả đều thuộc để xem xét đánh giá. Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư dự án thủy điện và hồ chứa nước.
Đập chứa nước đáng chú ý. Sau 20 năm hoạt động, tác động của dự án hồ chứa nước này đối với môi trường, những ưu và khuyết điểm, nhiều tranh chấp quốc tế. Việt Nam đã cử đoàn đại biểu đó đã được điều tra, và tương đương với làm một số đánh giá quá khứ. Qua điều tra và phân tích, nó tin rằng kể từ khi được xây dựng để chạy tất cả các khía cạnh của tưới tiêu, phát điện, kiểm soát lũ, chuyển hướng, sản xuất hồ chứa thủy sản và phát triển du lịch đã mang lại lợi ích to lớn như xây dựng một thành công. Tuy nhiên, một dự án thủy điện lớn như vậy đối với một số mức độ thay đổi không thể tránh khỏi trong môi trường và hệ sinh thái của nó, kết quả là - hạn chế những lợi ích dự án đóng một số tác dụng phụ, mà còn ở một mức độ nào đó. 
Sau khi phân tích nhiều và nghiên cứu thu được đánh giá toàn diện về ba khía cạnh sau: đầu tiên, đập chứa nước đối với môi trường và hệ sinh thái và mù, những thay đổi lớn được thay đổi từ khu vực hồ chứa nước của đất, sông hồ nước nhân tạo các hệ sinh thái trên cạn trở thành hệ sinh thái thủy sinh, nó trở thành có thể để làm cho điều tiết nước sông, hồ chứa chậm chạp. Sự thay đổi này của nước thay đổi đất ngay lập tức xảy ra, không thể đảo ngược và dài hạn. Do đó sản xuất nhiều tác động có lợi, chẳng hạn như cải thiện vi khí hậu, cảnh quan nước đẹp, có thể tận dụng lợi thế của bề mặt rộng của sự phát triển nước và thủy sản nước vĩ đại, du lịch, vận chuyển và thể thao dưới nước, dòng chảy của các kích cỡ khác nhau trở nên bị chi phối bởi những người báo chí số tiền cứu trợ nước cần thiết, một số yếu tố như tính minh bạch, vv chất lượng nước đã được cải thiện. Có bốn loại tác dụng phụ: ① muốn mọi người trả giá hoặc có hành động, có thể được giải quyết đúng cách, chẳng hạn như sự di cư của người dân, và bảo vệ các hồ chứa nước trong vùng nước nông của di sản nuôi muỗi, vv .; ② đi vào hoạt động có thể phục hồi tự nhiên, các giảm lượng oxy hòa tan sâu nước hồ chứa, nhiệt độ nước thả một số mùa thư viện, những có thể biến mất trong lũ để hạ lưu; ③ thay đổi chất lượng nước thư viện, tất cả các muối hòa tan và những thay đổi khác nhau trong các yếu tố và các chất, giàu dinh dưỡng cho dù có tốc độ lắng của sự tiến hóa và hậu quả ảnh hưởng cuối cùng của nó, hệ sinh thái, vv lớp này là phải đi qua một thời gian để hiển thị các hiệu ứng lợi hay bất lợi của nó; ④ để tốt hơn và đầy đủ hơn sử dụng tài nguyên nước và các chi phí, chẳng hạn như bốc hơi, rò rỉ, tài nguyên đất do ngập lụt của vùng lòng hồ thành một nước hồ chứa…. 
Thứ hai, đập cao, một sự thay đổi lớn là sự thay đổi của các yếu tố thủy văn, nghĩa là, từ một trạng thái tự nhiên với khối lượng xả của điều khiển bằng tay, nồng độ trầm tích trong nước sẽ giảm đáng kể, vì một số tính năng chất lượng và thay đổi. Trong đó một tác dụng có lợi như nâng mối đe dọa của lũ lụt hàng năm, cung cấp nước hạ lưu phục vụ tưới tiêu và các nhu cầu khác trong lĩnh vực nước, tăng độ sâu của nước và dòng chảy vận chuyển hạ lưu. Các tác dụng phụ như cắt xuống dưới lòng sông và xói mòn biển, thủy lợi, giảm khả năng sinh sản, vv, mà là có biện pháp nào đó để giải quyết; Đối với mồi điều kiện cá và động vật có vỏ cửa sông xấu đi và thả sản lượng đánh bắt, phải đi qua một thời gian dài hơn và nghiên cứu để tìm lý do thực sự về hậu quả thay đổi và suy giảm mồi ngư nghiệp, và những biện pháp có thể được khắc phục. 
Thứ ba, tác động vào các khía cạnh xã hội và kinh tế. Do việc xây dựng các con đập, và nơi hạ lưu của cư dân sinh sống và cải thiện đáng kể chất lượng của môi trường, cung cấp một tỷ lệ đảm bảo cao hơn 50 triệu m3 cho công nghiệp và nông nghiệp và đô thị nước, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Một ví dụ khác là nông nghiệp với số lượng đầy đủ hơn về nước, tạo điều kiện cho việc mở rộng thủy lợi và sản xuất. Năng suất bình quân trên một đơn vị diện tích năng suất cao trong khoảng từ 10% đến 40%. 
Khảo sát và đánh giá các tác động môi trường trong quá trính thực hiện báo cáo khảo sát hiện trạng là hiện trạng trong việc đánh giá xây dựng hoặc xây dựng đánh giá chất lượng môi trường để hiểu được tình hình môi trường của các biện pháp đề xuất chống lại tác động tiêu cực, đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường. đánh giá môi trường nước tại chủ yếu về tình hình hiện tại của đánh giá chất lượng nghiên cứu của nước phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng môi trường quốc gia nhằm xác định những giá trị của nước cấp chất lượng môi trường, và về chất lượng môi trường xung quanh dự án cung cấp cơ sở để so sánh. Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy sản.
Ví dụ, một số bộ phận của đơn vị tư vấn được đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình thi, để xác định nhiều về tác động chủ yếu của mối nguy tiếng ồn xây dựng dự án và Đi qua như cá tầm và cách cơ bản để giải quyết những vấn đề này. 
Xét đoán việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được đánh giá tiên lượng của ảnh hưởng thay đổi chất lượng môi trường của công trình xây dựng kế hoạch có thể ảnh hưởng đến môi trường, hoặc một khu vực hoặc xung quanh các điều kiện tương lai dự án xây dựng để dự đoán và đánh giá các tác động tiêu cực của các biện pháp cứu trợ hoặc cải thiện đề xuất để cung cấp một bộ phận ra quyết định khoa học tài liệu tham khảo. Như vậy, xét đoán đánh giá là một thành phần quan trọng của việc lập kế hoạch dự án và giai đoạn thiết kế của nghiên cứu khả thi là để đánh giá khả năng thích ứng với sự phát triển môi trường hoặc kinh tế xã hội khu vực của các ngành sản xuất trong những phương tiện quan trọng. Xét đoán việc thẩm định hay còn gọi là đánh giá tác động hay đánh giá của tương lai. 


ĐTM là tên viết tắt của báo cáo đánh giá tác động môi trường, láp báo cáo đánh giá môi trường cụ thể là đánh giá tác động môi trường. 
Như vậy đánh giá tác động môi trường có nghĩa là các tác động môi trường của việc lập kế hoạch và thực hiện dự án xây dựng có thể gây ra phân tích, dự báo và đánh giá các đề xuất chiến lược và biện pháp để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động môi trường bất lợi, một phương pháp và hệ thống theo dõi và giám sát. Phổ biến cho biết việc hoàn thành dự án là để phân tích các tác động có thể đối với môi trường được đưa vào khai thác, và đề xuất chiến lược và biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
Để biết chi tiết xem: "Đánh giá tác động môi trường."  theo đánh giá môi trường chương trình được thiết lập như sau: 
Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị, công việc chính cho việc nghiên cứu các tài liệu có liên quan, một tình trạng điều tra sơ bộ về phân tích kỹ thuật và đánh giá môi trường kiểm tra tập trung vào các dự án, đánh giá tác động môi trường để xác định mức độ của mỗi cá nhân trong công việc, chuẩn bị đề cương đánh giá;  Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư.
Giai đoạn thứ hai là phiên họp chính thức, công việc chính là phân tích kỹ thuật chi tiết và khảo sát hiện trạng môi trường và dự báo tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường; 
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn của việc chuẩn bị báo cáo, công việc chính được tóm tắt, phân tích Giai đoạn thứ hai của sự đa dạng kết quả của thông tin dữ liệu, rút ra kết luận, để hoàn thành báo cáo tác động môi trường. 
(1) phân loại công việc 
(2) phác thảo đánh giá được chuẩn bị bởi 
(3) phân tích kỹ thuật khảo sát

(4) vị trí của tình trạng môi trường của môi trường một dự đoán tác động

(5) dự án xây dựng chuẩn bị

(6) báo cáo tác động môi trường 
Phương pháp sử dụng công nghệ điều khiển pha loãng từ khuếch tán ban đầu, rửa sạch với nước, sự phát triển của hấp phụ thông thường, đốt, hấp thụ hóa chất, cho đến khi khử mùi mới sinh học, quá trình oxy hóa quang xúc tác, quá trình oxy hóa ozone, plasma kỹ thuật phân hủy chất khử mùi, kiểm soát mùi là gì khác hơn là bằng phương tiện, hóa chất, phương tiện sinh học vật lý hoặc một quá trình kết hợp, và pha loãng bởi các quá trình hấp thụ hoặc phân hủy sinh học như chuyển đổi, giảm bớt hoặc loại bỏ nó. Kỹ thuật điều khiển thông thường có những thuận lợi và hạn chế của họ. Phương pháp vật lý là chỉ thích hợp cho điều trị nồng độ thấp, mùi hôi thối của quy mô nhỏ và tốn kém; khử mùi hóa học là không bền vững, khử mùi cao đầu tư cơ sở và chi phí vận hành; phương pháp sinh học, mặc dù chi phí thấp, hiệu quả, nhưng chiếu phim hoàn toàn vi khuẩn nuôi cấy hơn những khó khăn, hiệu quả chậm hơn. 
Như vậy, theo các bãi rác nên đặc mùi, các yêu cầu sức mạnh và chất khử mùi, sự lựa chọn thích hợp của công nghệ điều khiển, xử lý hoặc để giảm thiểu ô nhiễm. 
Công nghệ xử lý ô nhiễm từ bãi rác: loại bỏ rác thải thành phố và giao thông ở nước ta là khoảng 1,4 triệu tấn, ngoài một số ít các đốt, ủ hoặc tái chế, còn lại 70% trở lên được vận chuyển đến một bãi rác để xử lý. lưu trữ rác thải, xử lý, gạch, quá trình nén chặt như bãi rác, vì các chất hữu cơ phân hủy, chắc chắn sẽ tạo ra ô nhiễm mùi. 
Chế phẩm theo loại khí có mùi của họ có thể được chia thành năm loại: ① hợp chất chứa lưu huỳnh, như H2S, SO2, thiol, thioether và tương đương; ② hợp chất chứa nitơ, chẳng hạn như amoniac, amin, amit, indol và tương đương; ③ và các dẫn xuất quầng , chẳng hạn như clo, và hydrocarbon halogen hóa khác; ④ hydrocarbon và các hydrocacbon thơm; ⑤ oxygenates, như rượu, phenol, andehit, xeton và axit hữu cơ. Cả mùi hôi thối sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng sức khỏe con người, lần lượt tạo ra ô nhiễm thứ cấp, và do đó cần được xem xét trong một quá trình chọn địa điểm riêng biệt, hoạt động và đóng cửa bãi chôn lấp và khác. Đặc biệt là trong các hoạt động bãi rác, do sản xuất lớn của nó, thời gian dài, ảnh hưởng đến một loạt các đặc điểm, nó đã thu hút sự chú ý rộng rãi. 
Các quy định trong hệ thống bảo vệ môi trường, mặc dù ngày càng quan trọng hơn, hệ thống bảo vệ môi trường của Việt Nam trong quá trình hoạt động nói chung và hơn một chục năm trước và không có thay đổi cơ bản. 
Việt Nam kỳ nghỉ năm mới đã kết thúc, Cục Bảo vệ môi trường nhà nước sẽ bùng nổ của hai huy chương vàng, đầu tiên thông báo về tình trạng khẩn cấp về môi trường lớn, sau đó vào ngày hôm sau, bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện các dự án hóa học mới đòi hỏi một nỗ lực cao cấp để loại bỏ mối nguy hiểm môi trường, việc thực hiện lên kế hoạch đánh giá tác động môi trường, để ngăn ngừa tái phát. 
Về đánh giá tác động môi trường hoạt động, chắc chắn không phải như vậy dễ dàng có thể gửi các dòng tiêu đề như ngày hôm nay. Sau khi tất cả, trong quyền lực tại thời điểm nền kinh tế, một mảnh giấy có thể làm chỉ huy trực tiếp hoặc dừng dự án hoặc đã chết, không cần phải áp dụng như vậy gián tiếp có nghĩa là đánh giá môi trường đạt chuẩn. các phân tích trong báo cáo đánh giá tác động môi trường tin rằng, với quy định trung tâm bởi những thay đổi trong nền kinh tế địa phương, thực hiện nghiêm túc các chương trình môi trường trở thành nơi trò chơi trung tâm, danh mục đầu tư của chính phủ trong một thói quen tương đối mạnh. 
Nhưng cuộc khủng hoảng môi trường cũng có những vấn đề riêng của mình để giải quyết, và đó là khó khăn khi vẫn duy trì sức mạnh của nó, khả năng thường xuyên hơn về thủ tục và không biến thành một phong trào. 
Theo các học giả kinh tế có một nền kinh tế con đường phụ thuộc vào lịch sử chuyển tiếp, trong ngắn hạn, trong quá trình chuyển đổi thể chế, mặc dù hệ thống mới, nhưng trong khuôn khổ của hệ thống mới, có ràng buộc để có khá một phần được xác định bởi điều kiện lịch sử của nó đặt xuống trong nền kinh tế. 
Lý thuyết này thường đặt trên các luận chứng bảo vệ môi trường thổi để trang trải, mặc dù nó là công việc môi trường ngày càng quan trọng. 
Ví dụ, vào tháng trước, tôi đến phỏng vấn người dân vùng sự cố ô nhiễm, các nhân viên bộ phận bảo vệ môi trường địa phương, cũng nói với tôi về những khó khăn của họ, như các quận miền núi, tình trạng lạc hậu về kinh tế, chỉ có thể được loại bỏ thu hút một số các doanh nghiệp gây ô nhiễm, do đó doanh thu tài chính địa phương từ các doanh nghiệp gây ô nhiễm do tác động của tiền lương của lao động địa phương và bảo vệ môi trường đều được giải quyết bằng các tài chính địa phương. Do thiếu sót trong thiết kế hệ thống, gánh nặng khó khăn bởi các yếu tố về khác nhau, làm việc môi trường, và đã phải rơi vào xây dựng đạo đức riêng của họ. 
Nhiều năm trước, tôi có như một đại diện doanh nghiệp tham gia vào công việc đất dự án, bởi vì đầu tư tỷ và các quan chức môi trường từ chính quyền trung ương sẽ đưa tài liệu cho chúng tôi để điền vào, tôi nhớ đã một loại vật liệu được gọi là "người dân địa phương cho dự án này khảo sát, "có lẽ được hơn một trăm, chúng tôi đặt những câu hỏi tay trên các quan chức địa phương của họ. Để thu hút đầu tư, các quan chức tự đặt câu hỏi để có được, vì vậy, trong những giấy tờ đó, tất nhiên bạn không thể nhìn thấy, những người sẽ vô ơn đến ô nhiễm nghi ngờ có thể gây dự án. 
Trong thực tế, tình trạng này không phải là một cơ quan môi trường gặp phải. Tôi đã làm một cuộc khảo sát về cải cách kiểm sát, công tố viên nhiều phàn nàn với tôi, vì truy tố tài chính phải dựa vào gánh nặng tài chính địa phương, do đó sự thương xót của hệ thống tư pháp và nó là không thể tránh khỏi. Ngay cả trên Kiểm sát nhân viên tuyển dụng ở tất cả các cấp để nói chuyện ít hơn công tác kiểm tra. 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra một ý tưởng, tôi hy vọng sẽ làm theo hải quan, các công tố viên ở tất cả các cấp các khoản tiền chuyển bởi chính quyền tỉnh hoặc thậm chí trung ương phải trả tiền, nhưng đây chỉ là mơ tưởng, đã không thấy bất kỳ tiến bộ đáng kể. 
Nếu do thiết kế của lỗ hổng hệ thống để cho độc lập tư pháp đã gặp phải rất nhiều trở ngại, sau đó các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương có thể tự nguyện thực hiện các ý định của Trung ương, chúng tôi chắc chắn có lý do để hoài nghi.
Đánh giá chất lượng nước và chương trình Phân loại công việc đánh giá chất lượng môi trường bắt đầu muộn, nhưng sự tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây. Đặc biệt, Cục Bảo vệ môi trường Nhà nước ban hành "Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường", từ các kỹ thuật và phương pháp đánh giá chất lượng môi trường năm 1995 thực hiện hệ thống quy định công tác đánh giá chất lượng môi trường từng bước đi đúng hướng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM theo nguyên tắc thành lập báo cáo tác động môi trường là một hình thức bằng văn bản của thủ tục đánh giá tác động môi trường và nội dung, là một đánh giá tác động môi trường quan trọng của tài liệu kỹ thuật. Làm theo khi chuẩn bị báo cáo tác động môi trường các nguyên tắc sau: 
1, Báo cáo tác động môi trường phải toàn diện, khách quan, công bằng và thường phản ánh việc đánh giá tác động môi trường đầy đủ, đánh giá nhiều về nội dung của báo cáo, trong đó tập trung vào thẩm định dự án có thể viết thêm sự cố của bản báo cáo, các vấn đề kỹ thuật chủ yếu để viết báo cáo chuyên đề bổ sung. 
2, Viết bằng tư duy khoa học, chính xác, biểu đồ rõ ràng, lập luận rõ ràng, các dự án tiêu biểu, dự án phức tạp hơn, cần có báo cáo, tiểu báo cáo chính (hoặc phụ kiện), báo cáo chính phải súc tích, các điểm báo cáo một báo cáo đặc biệt, bao gồm trong cơ sở tính toán. Báo cáo tác động môi trường phải được chuẩn bị phù hợp với đặc điểm môi trường và kỹ thuật và mức độ đánh giá. 
Yêu cầu cơ bản của báo cáo tác động môi trường phải được chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây. 
1, Cấu trúc tổng thể đáp ứng các yêu cầu của báo cáo các tác động môi trường của cấu trúc tổng thể của báo cáo phải nhất quán với các yêu cầu Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia, toàn diện và tập trung. 
2, Dữ liệu cơ bản và đáng tin cậy cơ sở dữ liệu cơ sở để đánh giá, nếu các dữ liệu cơ bản có lỗi, đặc biệt là lỗi khí thải ô nhiễm, mặc dù đúng lựa chọn chế độ tính toán và tính toán chính xác, kết quả tính toán là sai. Do đó, dữ liệu cơ bản phải là đáng tin cậy. thông số khác nhau cần được tiến hành để xác minh nếu cùng một dữ liệu từ các nguồn khác nhau xuất hiện. 
3, Một lựa chọn chế độ dự đoán hợp lý và thông số chế độ dự đoán có điều kiện áp dụng của nó, các thông số mà còn vì các chất ô nhiễm khác nhau và điều kiện môi trường khác nhau. Do đó, một chế độ dự đoán nên được lựa chọn, và thông số phân tích cụ thể, nguồn gốc nên chọn chế độ và các điều kiện tương tự hoặc cùng chế độ điều kiện đánh giá. 
4, Kết luận xem rõ ràng, khách quan và đáng tin cậy về tính khả thi kết luận phải các dự án xây dựng, lựa chọn địa điểm là hợp lý để thực hiện một câu trả lời rõ ràng, không thể mơ hồ. Kết luận phải căn cứ vào báo cáo thuyết minh khách quan dựa trên cuốn sách, không cảm xúc. 
5, Biểu hiện chính xác, không gian và hợp lý tuyên bố thông thạo, mạch lạc, văn bản súc tích, không gian không nên quá dài. Trong trường hợp với một bảng xếp hạng toàn diện và thuyết phục nên được đặt trong cơ thể của báo cáo, để vạch ra một giá trị tham khảo nên được đặt trong các phụ lục của báo cáo nhằm giảm không gian. 
6, Chữ ký đáp ứng các yêu cầu của báo cáo tác động môi trường nên thông tin đánh giá, ký báo cáo, báo cáo được chuẩn bị bởi các giám đốc tư vấn môi trường, giám đốc kỹ thuật, nhà phê bình kỹ thuật, người chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án đã ký và đóng dấu đến lượt nó, báo cáo chuẩn bị bằng ngôn ngữ tiếng việt hoặc có thêm bản dịch song ngữ nếu có yêu cầu.   

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Những điểm chính của báo cáo môi trường có điều tra và chuẩn bị đánh giá điểm môi trường ảnh hưởng của các loại khác nhau của các dự án xây dựng, tác động đối với môi trường không giống nhau, việc chuẩn bị nội dung và định dạng của báo cáo kết quả tác động môi trường cũng khác nhau. Để khảo sát, khảo sát ô nhiễm, dự báo tác động và đánh giá các tiểu chương dàn dựng đa số. 
1. Đối tượng gốc của đánh giá tác động môi trường của dự án minh họa việc xây dựng các dự án trong toàn bộ câu chuyện và các văn bản chấp thuận ủy, đánh giá dự án, tổng quan hoàn chỉnh các công tác thẩm định. 
(2) Mục đích của việc chuẩn bị báo cáo tác động môi trường của các đặc điểm của việc thẩm định dự án, giải thích mục đích của việc chuẩn bị báo cáo tác động môi trường cho dự án xây dựng công trình khu dân cư tập trung.
(3) Cơ sở cho việc chuẩn bị công tác chuẩn bị theo báo cáo tác động môi trường bao gồm: đánh giá tác động môi trường được ủy quyền bởi hợp đồng hoặc giấy ủy quyền; chính văn bản phê duyệt tài liệu hoặc nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng các đề xuất dự án; "Dự án xây dựng Quy chế quản lý bảo vệ môi trường" và bảo vệ môi trường địa phương thực hiện quy định về việc thực hiện phương pháp này và bộ phận phát hành hoặc quy định; nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hoặc thiết kế các tài liệu; phác thảo đánh giá và xem xét ý kiến hoặc văn bản phê duyệt. 
(4) Tiêu chí đánh giá trong báo cáo tác động môi trường nên liệt kê các tiêu chuẩn môi trường của bộ phận bảo vệ môi trường địa phương xác định theo các điều kiện môi trường địa phương. Khi phân loại tiêu chuẩn hoặc mức độ phân chia, nó phải được chỉ ra rằng việc thực hiện những gì hiện vật hoặc cấp độ nào. Tiêu chuẩn đánh giá thường bao gồm các tiêu chuẩn môi trường xung quanh chất lượng không khí, nước môi trường, đất, và tiếng ồn môi trường khác, và các tiêu chuẩn khí thải. 
(5) Đánh giá phạm vi của việc đánh giá có thể dao động môi trường không khí, nước mặt môi trường, môi trường nước ngầm, tiếng ồn xung quanh, và môi trường đất được liệt kê riêng, và phạm vi xác định nguyên nhân có trách nhiệm đánh giá ngắn gọn. Đánh giá cần được cung cấp một phạm vi bản đồ của việc đánh giá. 
(6) Kiểm soát ô nhiễm và các mục tiêu bảo vệ môi trường nên được chỉ ra rằng không có dự án xây dựng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm đặc biệt, khí thải chủ yếu lớn hoặc đặc biệt lớn của các chất ô nhiễm thải ô nhiễm độc hại. Cần lưu ý không có nhu cầu bảo vệ đặc biệt trong những mục tiêu quan trọng, chẳng hạn như nhà đặc biệt, bảo tồn thiên nhiên, nhà dưỡng lão, di sản, các điểm du lịch danh lam thắng cảnh trong phạm vi đánh giá. Trong việc đánh giá chỉ ra sự cần thiết phải bảo vệ các khu vực mục tiêu, chẳng hạn như dân số, rừng, đồng cỏ, hoa màu và vân vân. 
2, Các dự án xây dựng nên mô tả quy mô của dự án xây dựng, công nghệ sản xuất, các giải pháp sản phẩm, nguyên liệu, vật liệu và tiêu thụ nước, khí thải, các biện pháp bảo vệ môi trường, các yếu tố môi trường phân tích kỹ thuật. 
(1) Quy mô xây dựng nên chỉ ra tên của dự án xây dựng, việc xây dựng bản chất, vị trí trang web, sản phẩm, sản xuất, tổng mức đầu tư, lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, diện tích, sử dụng đất, bố trí dự án xây dựng, số lượng nhân viên, tổng số các thành viên của năng suất lao động. Nếu dự án mở rộng, cải tạo, cần nêu rõ quy mô ban đầu. 
(2) Quy trình sản xuất mô tả của các loại khác nhau của các dự án xây dựng, quy trình sản xuất của nó là không giống nhau. Giới thiệu về công nghệ nên được giới thiệu vào năm phù hợp với kế hoạch sản xuất. Để giới thiệu toàn bộ đầu vào quá trình và kết quả của mỗi giải pháp sản phẩm. Từ nguyên liệu, thông qua bản chất của quá trình xử lý, chế biến và bao nhiêu lần việc xả chất gây ô nhiễm và làm thế nào những gì số lượng, những gì sản phẩm cuối cùng thu được. Trong quá trình sản xuất giới thiệu trong tất cả các phương trình phản ứng hóa học quan trọng, cần được liệt kê, nên được đưa ra biểu đồ lưu lượng sản xuất. Thỏa thuận với quá trình sản xuất tiên tiến sẽ được giải thích. Đối với việc mở rộng, dự án cải tạo, mà còn để đối phó với quá trình sản xuất, thiết bị và kiểm soát ô nhiễm các biện pháp hiện có để phân tích. 
(3) Các nguyên liệu, nhiên liệu và nước nên được trao phần nguyên liệu và tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu được liệt kê trong nguyên liệu Bảng, nhiên liệu, nước, và cung cấp cho các nguyên liệu. 
(4) Lượng khí thải gây ô nhiễm phải được liệt kê sau khi dự án xây dựng được hoàn thành, số lượng khí thải, nước thải, khí thải chất thải từ các nguồn khác nhau của ô nhiễm, và lượng khí thải cách và đích xả. Khi lượng khí thải của các chất phóng xạ, nên tuỳ theo loại, liều lượng, nguồn gốc, đích. Thiết bị này cần được mức công suất tiếng ồn thiết bị nguồn tiếng ồn, nó nên được trao cho các mức độ rung động của nguồn rung và vị trí nguồn tiếng ồn từ các mô tả và từ các nhà máy trong phạm vi ranh giới thực vật. Đối với việc mở rộng, dự án cải tạo, nên được liệt kê những thay đổi về lượng khí thải gây ô nhiễm trước và sau khi chuyển đổi, bao gồm loại và số lượng các chất ô nhiễm. 
(5) Các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện để lãng phí chương trình khí và xử lý nước thải cho dự án xây dựng được thực hiện, quá trình, thiết bị chính, hiệu quả điều trị, cho dù các chất ô nhiễm thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn khí thải, đầu tư và chi phí vận hành được mô tả một cách chi tiết. Cũng giới thiệu sử dụng toàn diện, xử lý các chương trình, nơi chất thải rắn cũng là yếu tố gây ô nhiễm môi trường. 

(6) Phân tích kỹ thuật dựa trên các nguồn ô nhiễm, khí thải các chất ô nhiễm và điều kiện nền môi trường, phân tích các chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của môi trường, ảnh hưởng chính của nó như là một phần quan trọng của dự báo tác động môi trường. 

(7) Căn cứ theo thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tải Nguyên và môi trường quy định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường: gửi quyết định phê duyệt kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án;

(8) Căn cứ theo thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tải Nguyên và môi trường quy định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: gửi quyết định phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, trừ dự án thuộc phạm vi bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;


3. Hồ sơ môi trường xem Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đầu tư nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn.
(1) Khảo sát Môi trường là khảo sát môi trường tự nhiên nên bao gồm: địa hình, khu vực đánh giá địa chất; thủy văn và đánh giá về tình hình trong khu vực; thời tiết và khí hậu; đất và cây trồng; rừng, đồng cỏ, thủy sản, động vật hoang dã, thực vật hoang dã, tài nguyên khoáng sản. 
(2) Khảo sát Môi trường xã hội đơn vị hành chính khu vực đánh giá, phân bố dân cư, mật độ dân số, dân số và nền văn hóa tạo nên thành phần nghề nghiệp; hồ sơ phân phối của các doanh nghiệp và đánh giá các giao thông địa phương và tình hình vận chuyển, hồ sơ văn hóa và giáo dục, y tế dân số và các bệnh đặc hữu công nghiệp và khai thác khoáng sản hiện có trường hợp, bảo tồn thiên nhiên, khu vực danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, suối nước nóng, khu vực chăm sóc sức khỏe cũng như cơ sở vật chất chính trị và văn hóa quan trọng. 
(3)Trạng thái đánh giá chất lượng môi trường của khu vực: Chất lượng Môi trường Giám sát dữ liệu dữ liệu theo dõi thường xuyên hoặc sử dụng các đánh giá này tác động môi trường của chất lượng môi trường của khu vực gần đánh giá theo bộ phận giám sát môi trường cục bộ của không khí xung quanh, nước mặt, nước ngầm và tiếng ồn tình hình được mô tả tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng môi trường được mô tả trong các địa phương Cơ quan Bảo vệ môi trường để xác định chất lượng môi trường xung quanh nhà máy. 
4, Điều tra và đánh giá tình trạng ô nhiễm, nguồn xả ô nhiễm các chất ô nhiễm ra môi trường là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ô nhiễm môi trường. Loại, số lượng, bằng cách nào, bằng cách nào, và các loại hình và vị trí của các nguồn ô nhiễm mà các chất ô nhiễm xả trực tiếp liên quan đến các đối tượng gây hại, phạm vi và mức độ của nó. Do đó, điều tra và thẩm định đánh giá tác động môi trường của các hoạt động của nền tảng ô nhiễm. 
Mô tả khu vực đánh giá phương pháp khảo sát ô nhiễm, nguồn dữ liệu, phương pháp đánh giá. Chúng tôi đã đưa ra một danh sách ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm khí thải chất thải, nồng độ khí thải, chế độ xả, và điểm đến tuyến đường xả, đánh giá kết quả của các khu vực đánh giá, để xác định các nguồn chính của chất gây ô nhiễm và khu vực đánh giá chính. Vẽ phân phối nguồn ô nhiễm khu vực đánh giá. 
5, Dự báo tác động môi trường và đánh giá của dự báo tác động môi trường và bao gồm đánh giá: không khí dự đoán tác động môi trường và đánh giá, nước mặt dự báo tác động môi trường và đánh giá, dự báo môi trường nước ngầm và đánh giá, dự đoán tiếng ồn và đánh giá tác động môi trường, tác động môi trường sinh thái. 
6, Tính khả thi và nghiên cứu khả thi về kinh tế và kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức an gia súc, gia cầm.
(1) Kiểm soát ô nhiễm không khí, công nghệ nhất định, loại thiết bị, hiệu quả, chi phí vận hành và các chỉ tiêu phát thải dự án xây dựng hệ thống ống xả lọc khí và hệ thống loại bỏ bụi; phân tích cho dù mục tiêu khí thải để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, thảo luận đề xuất khả thi của công nghệ chế biến và thiết bị để phân tích xem các quy định có liên quan của ống xả. 
(2) Xử lý nước thải là xử lý nước thải công nghệ được đưa ra trong các biện pháp về nguyên tắc, quy trình, hiệu quả quá trình, mục tiêu phát thải, phân tích cho dù mục tiêu khí thải để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, xây dựng khả thi được lựa chọn quy trình xử lý nước thải. 
(3) Xử lý chất thải đề xuất địa điểm xả của các phương pháp thải, xử lý và tiêu huỷ, nếu nó là chất thải rắn nguy hại, phải được khai báo phù hợp với các quy định có liên quan, và giao phó các đơn vị có đủ năng lực để đối phó với, không tư nhân hoặc quá trình chuyển giao bất hợp pháp. 
(4) Tiếng ồn: một tiếng động ngăn ngừa rung động đề xuất để giảm rung, giảm tiếng ồn của các biện pháp cụ thể, phân tích tính khả thi của các biện pháp được thông qua. 
(5) Trồng cây: biện pháp cây xanh đề xuất dự án xây dựng được thực hiện, cho thấy khu vực màu xanh lá cây, chọn cây xanh, xanh lá cây phân tích tỷ lệ dự án xem các yêu cầu có liên quan, nếu họ không thể đáp ứng các yêu cầu có liên quan, cần thiết phải đưa ra các biện pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số tỷ lệ phủ xanh. 
7 Phân tích ngắn gọn về lợi ích kinh tế và thiệt hại, tác động môi trường đối mặt với tác động môi trường của dự án của thiệt hại kinh tế từ phân tích định lượng hoặc chất lượng của lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường ba bên, vì vậy việc phân tích tính khả thi của dự án. 
8, Thực hiện giám sát môi trường của các khuyến nghị, thực hiện sau khi dự án được đưa vào hoạt động, kế hoạch quản lý môi trường, trang thiết bị và cán bộ cấu hình cơ quan chức năng về môi trường, giám sát môi trường và quy hoạch. 
9, Kết luận thẩm định cần phải khách quan, chính xác và rõ ràng. kết quả đánh giá bao gồm những điều sau đây. 
(1) hiện trạng trong phạm vi của việc đánh giá chất lượng môi trường; 
(2) nguồn chính gây ô nhiễm và các chất ô nhiễm; 
 (3)Tác động dự án xây dựng đối với môi trường xung quanh; 
(4) Các biện pháp khả thi bảo vệ môi trường; 
(5) Vị trí, kích thước, bố trí quan điểm đề xuất khả thi dự án; tùy theo hoàn cảnh cụ thể của dự án, các đơn vị thi công để đưa ra khuyến nghị để tham khảo. Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tại Việt Nam.

(9) Căn cứ theo thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tải Nguyên và môi trường quy định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường và đến Ban quản lý các khu công nghiệp trong trường hợp dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

Phụ lục, số liệu và tài liệu tham khảo phụ kiện bao gồm nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án xây dựng, phê duyệt và khung đánh giá, thông báo thẩm định, hợp đồng ủy ban thẩm định đã ký kết với việc xây dựng. Tóm tắt dự án bao gồm xây dựng địa điểm; không khí, nước mặt, nước ngầm, phân phối giám sát tiếng ồn, tổng dự án xem kế hoạch, giống như quá trình chính xem thêm Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Tài liệu tham khảo nên việc công bố chính thức của cuốn sách, giấy, không có công bố chính thức thông tin nội bộ không thể được sử dụng như tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần được tác giả, tên tài liệu, các đơn vị xuất bản, tái bản, ngày xuất bản. 


Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư.

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha