BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại

Ngày đăng: 29-07-2016

2,509 lượt xem

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Tên gói thầu :  Mua sắm hệ thống xử lý thấm cacbon thể khí, tôi, rửa, ram.
Chủ đầu tư :    Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

                                                                    Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2015
                                                
                                        Đơn vị tư vấn đấu thầu
                                            GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
(BƯỚC ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Gói thầu số 11 : Mua sắm hệ thống xử lý thấm cacbon thể khí, tôi, rửa, ram.
Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.
Địa điểm : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

- Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-MP ngày 20/7/2015 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;
- Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật trong thời gian từ ngày 11/11/2015 đến ngày 20/11/2015.
Kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu
1.1.1. Giới thiệu chung về dự án
- Gói thầu số 11: Mua sắm hệ thống xử lý thấm cacbon thể khí, tôi, rửa, ram.
Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.
- Địa điểm XD : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.
- Giá gói thầu : 11.665.500.000 đồng.
- Nguồn vốn : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng : trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng : 5 tháng.
1.1.2. Các căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;
- Quyết định số 334/QĐ-SVEAM ngày 29/9/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 11 Mua sắm hệ thống xử lý thấm cacbon thể khí, tôi, rửa, ram.
1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu
STT Họ tên Chức vụ Thời gian thực hiện Cách thực hiện
1 Nguyễn Văn Thanh Tổ trưởng;                      Phụ trách chung Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Theo nhóm
2 Nguyễn Văn Chính Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ   Theo nhóm
3 Vũ Thị Là Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính             Theo nhóm
1.3. Phương pháp đánh giá
Phương pháp đánh giá HSDT về kỹ thuật (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.
Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:
1.3.1. Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt
1) Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật.
Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.
2) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.
Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.
1.3.2. Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật
- Đánh giá kỹ thuật theo thang điểm 100 cho 5 tiêu chí chính sau:
1) Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 15 điểm;
2) Hệ thống tổ chức và nhân sự: 10 điểm;
3) Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công các hạng mục chủ yếu của công trình: 40 điểm;
4) Biện pháp, quy trình quản lý thi công công trình: 15 điểm;
5) Tiến độ thi công: 20 điểm;
Các Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật có tổng điểm kỹ thuật từ 80 trở lên cũng như số điểm của từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.
Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:
2.1. Các thủ tục để mở thầu:
- Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 84/2015 ngày 11/5/2015, đăng thông báo thay đổi thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu trên tờ Thông tin đấu thầu số 88/2015 ngày 15/5/2015 và đăng thông báo thay đổi tên dự án trên tờ Thông tin đấu thầu số 95/2015 ngày 26/5/2015.
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/5/2015 đến 09 giờ 00 phút, ngày 09/6/2015 tại Công ty SVEAM.
- Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 08 giờ 30 phút, ngày 11/11/2015 tại Công ty SVEAM.
- Mở thầu Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật: 08 giờ 45 phút, ngày 11/11/2015 tại Công ty SVEAM.

XEM TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm