TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu là tổng hợp báo cáo liên quan đến quá trình chuần bị đấu thầu theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước.

Ngày đăng: 29-07-2016

2,720 lượt xem

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho Xí nghiệp chế tác kim hoàn

Kính gửi: CHỦ TỊCH VJC – AGRIBANK

Căn cứ Biên bản họp “V/v: Xét đề xuất đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho Xí nghiệp chế tác kim hoàn” ngày 06/4/2015 của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (VJC – Agribank).
Căn cứ Tờ trình V/v đầu tư máy móc thiết bị năm 2015 – lần thứ 1 của Xí nghiệp chế tác kim hoàn đã được Giám đốc VJC – Agribank phê duyệt.
Giám đốc VJC – Agribank trình Chủ tịch VJC – Agribank xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây.

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN:
- Tên dự án: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho Xí nghiệp chế tác kim hoàn.
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư: 8,4 tỷ đồng.
- Tên chủ đầu tư: VJC – Agribank.
- Nguồn vốn: Vốn tự có.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
- Địa điểm: 3-5 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:
Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện
Đơn vị tính: triệu đồng.
S
TT Nội dung công việc hoặc tên gói thầu Đơn vị
thực hiện Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Văn bản phê duyệt (nếu có)
1 Máy móc, khuôn làm dây, lắc chế tác: Máy cắt dát, máy dập thủy lực nhỏ (5 tấn), máy dập thủy lực (20 tấn), máy tạo kiểu dây metro, máy tạo kiểu dây spino, máy hàn laser, máy dập logo, máy mài cạnh (cho khoen dập), máy hàn nhỏ (2,8m), khuôn cho hệ thống làm khóa, khuôn tạo kiểu lắc tay, khuôn tạo kiểu dây (2 bề mặt), khuôn làm dây tay, khuôn cho máy tạo kiểu dây metro, khuôn cho máy tạo kiểu dây spino, máy đánh bóng, máy khoan lỗ trên khoen dập. Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương (Công ty Minh Phương) 3.200 Trọn gói 3 tháng
2 Máy quậy thạch cao Công ty
Minh Phương 350 Trọn gói 2 tháng
3 Máy đúc nữ trang Công ty
Minh Phương 1.400 Trọn gói 3 tháng
4 Máy bơm sáp Công ty
Minh Phương 300 Trọn gói 2 tháng
5 Máy nấu trung tần. Công ty
Minh Phương 300 Trọn gói 4 tháng
6 Máy đúc liên tục Công ty
Minh Phương 750 Trọn gói 4 tháng
7 Máy bào kiểu CNC Công ty
Minh Phương 2.100 Trọn gói 5 tháng 
Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu 8.400  
Ghi chú: Giá nêu trên là giá dự kiến và chưa bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu,…

III. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
1. Biểu kế hoạch đấu thầu:
Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:
Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu
Đơn vị tính: triệu đồng.
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức
hợp đồng Thời gian
thực hiện
hợp đồng
1 Máy móc, khuôn làm dây, lắc chế tác 3.200 Vốn
tự có Mua trực tiếp từ nhà sản xuất Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 3 tháng
2 Máy quậy thạch cao 350 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 2 tháng
3 Máy đúc nữ trang 1.400 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 3 tháng
4 Máy bơm sáp 300 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 2 tháng
5 Máy nấu trung tần. 300 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 4 tháng
6 Máy đúc liên tục 750 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 4 tháng
7 Máy bào kiểu CNC 2.100 Vốn
tự có Đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2015 Trọn gói 5 tháng
Tổng cộng giá gói thầu 8.400     
2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu:
a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu:
- Tên gói thầu: Là tên gọi của thiết bị cần mua sắm.
- Cơ sở phân chia các gói thầu: Phân chia dựa trên nguồn cung cấp và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị.
b) Giá gói thầu: Giá gói thầu trên tính theo dự toán về mức đầu tư của dự án.
c) Nguồn vốn: Là nguồn vốn tự có của VJC – Agribank.
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu.
đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Là khoảng thời gian lên kế hoạch đấu thầu đến khi có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu.
e) Hình thức hợp đồng: Mỗi gói thầu là một hợp đồng.
g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Là thời gian từ lúc ký hợp đồng đến thời điểm cung cấp được thiết bị đúng theo yêu cầu của hợp đồng.

IV. KIẾN NGHỊ:
Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, đề nghị Chủ tịch VJC – Agribank xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu tư mua sắm máy móc thiết bị theo nội dung Tờ trình ngày 10/5/2015 của Xí nghiệp chế tác kim hoàn.

Kính trình Chủ tịch VJC – Agribank xem xét, quyết định./.
 

XEM TIẾP THEO

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm