THỎA THUẬN LIÊN DANH

Căn cứ theo thỏa thuận liên danh các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này.

Ngày đăng: 29-07-2016

2,914 lượt xem

THỎA THUẬN LIÊN DANH
TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Tên gói thầu:  Gói thầu số 1 – Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng.
Tên dự án: Đầu tư chiều sâu – nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 – Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng, ngày ___ tháng 01 năm 2016 [ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh số 1:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HOÀN MỸ
Đại diện là ông/bà:         
Chức vụ:          
Địa chỉ:          
Điện thoại:          
Fax:           
E-mail:          
Tài khoản:          
Mã số thuế:          
Tên thành viên liên danh số 2:
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
Đại diện là ông/bà:         
Chức vụ:          
Địa chỉ:          
Điện thoại:          
Fax:           
E-mail:          
Tài khoản:          
Mã số thuế:          
Giấy ủy quyền số    ngày  ___tháng ____ năm ___(trường hợp được ủy quyền).
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu số 1 – Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng thuộc dự án Đầu tư chiều sâu – nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.
2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: Liên danh Hoàn Mỹ - CIC.
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác: Không yêu cầu.
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu số 1 – Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng  thuộc dự án Đầu tư chiều sâu – nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ đối với từng thành viên như sau:
1. Thành viên đứng đầu liên danh:
Các bên nhất trí ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HOÀN MỸ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau:
- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng .
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:
STT Tên Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu
1 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HOÀN MỸ - ___
- ___ - ___%
- ___%
2 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM - ___
- ___ - ___%
- ___%
.... .... .... ......
Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu 100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu số 1 – Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng  thuộc dự án Đầu tư chiều sâu – nâng cao năng lực sản xuất Động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ theo thông báo của Bên mời thầu.
Thỏa thuận liên danh được lập thành 08 bản, mỗi bên giữ 04 bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HOÀN MỸ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha