Đề cương chi tiết lập dự án đầu tư tổng kho xăng dâu

Đề cương chi tiết lập dự án đầu tư xây dựng công trình tổng kho xăng dầu và khái toán tổng mức đầu tư cho công trình xây dựng “Nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc tổng kho xăng dầu Phước Khánh”.

Ngày đăng: 29-08-2016

3,356 lượt xem

Đề cương chi tiết lập dự án đầu tư

MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.             Mục đích của đề cương chi tiết

Tài liệu này mô tả các yêu cầu và phạm vi công việc về công tác lập Đề cương báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư, tổng dự toán cho công trình xây dựng “Nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc tổng kho xăng dầu Phước Khánh”.

2.             Đối tượng áp dụng khi lập đề cương chi tiết

Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) để xem xét, chấp thuận phạm vi công việc thực hiện do Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương (MPCorp) đề xuất và theo dõi thực hiện.

Phạm vi công việc này áp dụng cho nhà thầu Tư vấn MPCORP về công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng “Nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc tổng kho xăng dầu Phước Khánh”.

I.         GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.             Giới thiệu chung

-         Tên dự án: Nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh

-         Địa điểm xây dựng: Ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

2.             Giới thiệu về Chủ đầu tư

-         Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

-         Tên giao dịch quốc tế: DONGTHAP PETROLIUM TRADING COMPANY

-         Tên viết tắt: DONG THAP PETRO (PETIMEX)

-         Trụ sở giao dịch chính: Số 140 - Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

-         Điện thoại : 0673.856925 ; Fax : 0673.856925 .

Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp ( PETIMEX ) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đổi tên theo Quyết định số: 111/QĐ.UB ngày 24/8/1998 và được chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND-TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5106000001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lại ngày 20/4/2006.

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công  ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số: 68/QĐ- UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận kinh doanh số:  1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2010; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mã số doanh nghiệp số: 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp (đăng ký cấp đổi lần 10 ngày 12/6/2015).

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của PETIMEX bao gồm:

-         Đầu mối nhập khẩu xăng dầu trực tiếp;

-         Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại xăng dầu;

-         Liên doanh với Công ty SoJitz ( Nhật Bản ) kinh doanh Gas (LPG);

-         Hệ thống kho, cảng chuyên dùng, an toàn trong giao nhận;

-         Phương tiện vận chuyển thủy, bộ phục vụ đến tận nơi, theo yêu cầu của khách hàng;

-         Mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm khí; Vật liệu xây dựng; Hàng trang trí nội thất; Nông sản thực phẩm; Vật tư nông nghiệp; Máy móc thiết bị, phụ tùng; Hàng kim khí, điện máy.

-         Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng. Kinh doanh nhà (bao gồm xây dựng, mua bán, cho thuê).

-         Hợp tác đầu tư và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

-         Kinh doanh vận tải thủy, bộ; Cho thuê kho bãi.

-         Kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn, ăn uống. Kinh doanh khu vui chơi, giải trí.

-         Dịch vụ cung ứng tàu biển (nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt).

-         Mua bán các chất bôi trơn.

-         Bốc xếp hàng hóa đường bộ, đường thủy; Dịch vụ kho ngoại quan; Dịch vụ cảng và bến cảng; Dịch vụ dọn vệ sinh tàu thuyền, đánh cặn tàu thuyền. Dịch vụ hoa tiêu và cứu hộ trên biển (lai dắt tàu theo luồng, cứu hộ trên biển, trên sông).

-         Cho thuê cầu cảng.

1.             Hình thức đầu tư

Nâng cấp mở rộng.

2.             Cấp công trình

Công trình kho xăng dầu thuộc công trình Kho xăng dầu cấp I. ( thông tư số 03/2016/TT-BXD , ngày 10/3/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng ) . kho hiện nay là 93.000m3; sau tách ra 35.000m3 làm kho ngoại quan .

3.             Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

-         Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-         Địa chỉ           : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.

-         Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579.

4.             Cơ sở pháp lý triển khai dự án

THAM KHẢO CÁC LUẬT VÀ VĂN BẢN SAU :

-         Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;

-         Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, của Quốc hội  khoá XIII, kỳ họp thứ 6;

-         Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

-         Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

-         Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

-         Nghị định số 32/015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

-         Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

-         Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây Dựng V/v Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

-         Thông tư số 08/2016/TT-XD ngày 10/03/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

-         Thông tư số 39/2013/TT-BCT, ngày 30/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.

-         TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu thiết kế;

-         Nghị định số 13/2011/NĐ-CP, ngày 11/02/2011 của Chính Phủ về an toàn Công trình dầu khí trên đất liền.

-         Quyết định 2412 / QĐ – BCT ngày 17/5 / 2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy họach phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đọan 2010 – 2020 ; định hướng 2025 .

-         Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

5.             Tài liệu tham khảo khi lập đề cương chi tiết

-         TCVN 5684-1992: An toàn cháy các công trình xăng dầu.

-         TCVN-1993: Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt sử dụng.

-         TCXDVN: Tập V  về thiết kế kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu.

-         Thiết kế sơ bộ cây xăng của Công ty thiết kế công trình xăng dầu và dầu khí

-         Báo cáo nghiên cứu khả thi “Trạm kinh doanh nhiên liệu của PV OIL TP.HCM”

-         TCVN 4530-1998: Kho xăng dầu – Yêu cầu thiết kế

-         TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

-         TCVN 5864-2003: An toàn cháy công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn khác có liên quan đến thiết kế kiến trúc, kết cấu xây dựng, công nghệ, điện, cấp thoát nước.

-         TCVN-5307-2002: Kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

-         TCVN-5684-2003: An toàn chữa cháy các công trình xăng dầu.

-         TCXD-205-1998: Thiết kế móng cọc

-         20 TCN 174-89: Cọc, phương pháp thí nghiệm tại hiện trường

-         TCVN-5575-1991: Kết cấu thép

-         TCVN-2737-1995: Tiêu chuẩn tải trọng và tác động

-         TCVN-4088-1985: Tiêu chuẩn phân vùng khí hậu

-         TCVN-1651-1985: Tiêu chuẩn vật liệu thép trong xây dựng

-         TCVN-262-95: Tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho nhà & công trình

-         TCVN-188-1996: Tiêu chuẩn nước thải đô thị

-         20 TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng

-         Thông tư liên tịch “Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu” số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001.

Các tiêu chuẩn nước ngoài được vận dụng:

-         BS 2654: Tiêu chuẩn Anh. Chi tiết kỹ thuật cho các bể chứa hàn thép trụ đứng với các mối hàn đối đầu trong ngành công nghiệp dầu khí (British Standard BS 2654).

-         API-650-1994: Tiêu chuẩn Hoa kỳ về thiết kế bể thép chứa dầu (Welded Steel Tanks for Oil Storage API Standard 650 Ninth Edition, July 1993).

-         NFPA-11: Tiêu chuẩn thuốc chữa cháy có độ nở thấp

II.     NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1.             Yêu cầu phạm vi công việc

Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án “Nâng cấp Bồn T4 và T5 thuộc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh”, với mục tiêu chính sau:

-         Nâng cấp bồn T4 từ 10.000 m3 lên 24.000 m3;

-         Nâng cấp bồn T5 từ 14.000 m3 lên 34.500 m3;

Về số liệu khảo sát địa chất phục vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án sẽ sử dụng số liệu khảo sát địa chất hiện có trước đây của bồn T4 và T5.

2.             Nội dung thực hiện công việc

Báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm các nội dung chính sau:

a.      Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

1)     Giới thiệu tổng quan về Dự án

+ Giới thiệu sơ lược về công trình, các dự án và công trình liên quan.

+ Nêu cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn áp dụng, phần mềm sử dụng để thực hiện Dự án.

+ Giới thiệu sơ lược về cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

2)     Sự cần thiết phải đầu tư Dự án:

Xác định sự cần thiết phải đầu tư dự án nâng cấp bồn T4 và T5 thuộc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh dựa trên các yếu tố sau:

-         Đánh giá tính cấp bách của dự án để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư

-         Đánh giá lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng so với xây mới Công trình có dung tích tương đương

3)     Điều kiện địa chất và đặc trưng của công trình :

-         Mô tả điều kiện địa chất của công trình hiện hữu;

-         Mô tả các điều kiện hiện trạng của bồn T4 và T5, hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, điểm đấu nối, nguồn điện, nguồn nước, công trình thoát nước, thông tin liên lạc….

4)     Mục tiêu đầu tư :

Nhằm tăng khả năng lưu trữ và cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ các phương tiện cơ giới, phương tiện giao thông đi lại của người dân địa phương của Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.

5)     Nội dung và quy mô đầu tư:

-         Nâng cấp thể tích bồn T4 hiện hữu từ 10.000 m3 lên 24.000 m3 bằng cách nâng chiều cao thành bồn từ 6m lên 14m

-         Nâng cấp thể tích bồn T4 hiện hữu từ 14.000 m3 lên 34.000 m3 bằng cách nâng chiều cao thành bồn từ 6m lên 14m

-         Sửa chữa mái bồn, bê tông móng và hệ thống đường ống cho phù hợp.

6)     Biện pháp thi công và bảo đảm an toàn:

-         Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình

-         Giải pháp vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị thi công

-         Giải pháp thi công gia cố móng bồn.

-         Giải pháp thi công nâng cấp thành bồn và gia cố thành và mái bồn

-         Xác định các yêu tố chính về nguy cơ gây mất an toàn và đưa ra các Biện pháp đảm bảo an toàn.

-         Xác định các yếu tố chính gây ô nhiểm môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

7)     Kinh phí chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn chuẩn bị đầu tư :

            Lập Tổng dự toán công trình với những nội dung chính bao gồm:

-         Cơ sở lập tổng dự toán.

-         Nguồn vốn của dự án.

-         Loại và cấp công trình.

-         Lập tống dự toán với sai số± 10%

·        Chi phí xây dựng.

·        Chi phí mua sắm thiết bị.

·        Chi phí quản lý dự án.

·        Chi phí tưvấn đầu tư.

·        Chi phí dự phòng

·        Chi phí khác.

8)     Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án :

-         Tiến độ triển khai chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư, thoả thuận với các cơ quan liên quan ...

-         Đưa ra các mốc chính về tiến độ thực hiện dự án từng giai đoạn: chuẩn bị đầu tư; mua sắm vật tư, thiết bị; thi công công trình; nghiệm thu bàn giao công trình

9)     Kết luận và kiến nghị :

Kết luận về các chỉ tiêu chính của dự án gồm hiệu quả dự án mang lại, các chỉ tiêu về tổng mức đầu tư, cấp công trình, nguồn vốn thực hiện, tiến độ thực hiện dự án và đưa ra những kiến nghị để dự án sớm được triển khai thực hiện.

b.      Các bản vẽ thiết kế cơ sở tham khảo cho đề cương chi tiết

-         Bản vẽ bồn T4 và T5 trước và sau khi nâng cấp.

-         Bản vẽ bố trí các túi gia cố nền.

-         Bản vẽ liên quan khác (nếu có).

III.  QUY TRÌNH PHỐI HỢP

Ngay sau khi ký hợp đồng, hai bên sẽ tổ chức họp Kick-off để làm rõ các vấn đề cần quan tâm:

-         PETIMEX sẽ cung cấp các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của MPCORP;

-         Hai bên sẽ thống nhất Danh mục hồ sơ, tài liệu thiết kế làm cơ sở để triển khai  thực hiện;

-         Hai bên sẽ thống nhất Qui trình phối hợp trong quá trình thực hiện và các vấn đề

-         khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

-         PETIMEX có trách nhiệm phối hợp cùng với MPCORP làm việc với các đơn vị khác có liên quan đến việc triển khai công việc.

-         MPCORP có trách nhiệm làm rõ các ý kiến của các cơ quan thẩm quyền trong quá trình trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

IV.   TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ HỒ SƠ GIAO NỘP

Tiến độ thực hiện:

Sau khi ký hợp đồng, công việc lập báo cáo KTKT và lập Tổng dự toán sẽ được MPCORP thực hiện trong vòng 25 ngày.

Hồ sơ giao nộp:

Trong quá trình xem xét, MPCORP sẽ chuyển giao cho PETIMEX 02 bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và Tổng dự toán.

Sau khi Hồ sơ Báo cáo KTKT được PETIMEX chấp thuận, MPCORP sẽ chuyển giao 09 bộ Hồ sơ Báo cáo KTKT, Tổng Dự toán để cấp thẩm quyền phê duyệt và 01 đĩa CD chứa toàn bộ file gốc của dự án ở dạng PDF.

V.      KHÁI TOÁN CHI PHÍ

Xem chi tiết trong bảng khái toán đính kèm.

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha