Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp AAC

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp AAC Cải tiến dần các thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất gạch bê tông chưng áp AAC theo hướng hiện đại trên thế giới

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp AAC

  • Mã SP:DA Gach ACC
  • Giá gốc:70,000,000 vnđ
  • Giá bán:68,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bê tông khí chưng áp AAC

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 3

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4

I.5. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Bối cảnh chung về nền kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang 7

II.1.1. Vị trí địa lý và thuận lợi 7

II.1.2. Vị trí địa lý 8

II.1.3. Kinh tế 9

II.2. Phân tích thị trường 10

II.3. Thị trường gạch bê tông khí chưng áp 10

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 14

III.1.1. Mục tiêu dài hạn 14

III.1.2. Mục tiêu cụ thể 14

III.1.3. Sự cần thiết đầu tư 14

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 16

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 16

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 16

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 17

IV.4. Nhận xét chung về hiện trạng 17

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 18

V.1. Hình thức đầu tư 18

V.1.1. Khu sản xuất và chế biến gạch bê tông khí chưng áp 18

V.1.2. Khu xử lý nước thải 20

V.1.3. Thiết kế thi công công trình 20

V.1.4. Hạ tầng kỹ thuật 22

V.2. Phương án đầu tư máy móc thiết bị 25

V.2.1. Phương án đầu tư 25

V.2.2. Các loại thiết bị của dây chuyền chế biến gạch bê tông khí chưng áp 25

V.3. Quy trình công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp 31

V.3.1. Công đoạn tập kết nguyên liệu 31

V.3.2. Công đoạn sơ chế nguyên liệu 31

V.3.3. Công đoạn trộn: 31

V.3.4. Công đoạn rót: 31

V.3.5. Công đoạn ủ (Lưu hóa): 31

V.3.6. Công đoạn cắt: 32

V.3.7. Công đoạn hấp: 32

V.3.8. Khâu đóng bao thành phẩm 32

V.4. Tìm hiểu về bêtông khí chưng áp (AAC) 32

CHƯƠNG VI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT  PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 39

VI.1. Quy trình sản xuất 39

VI.1.1. Lịch trình sản xuất 39

VI.1.2. Tính chất vật liệu: 39

VI.1.3. Quy trình sản xuất chi tiết 40

VI.2. Phương án kinh doanh 44

VI.2.1. Kế hoạch kinh doanh sẽ được chia làm hai giai đoạn chính: 45

VI.2.2. Cách thức kinh doanh: 45

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 46

VII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô  hình  tổ chức 46

VII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 46

VII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 46

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ PCCC 48

VIII.1. Giải pháp thi công xây dựng 48

VIII.2. Hình thức quản lý dự án 48

VIII.3. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 48

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 51

IX.1. Đánh giá tác động môi trường 51

IX.1.1. Giới thiệu chung 51

IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 51

IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 53

IX.1.4. Kết luận 57

CHƯƠNG X: KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 58

X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 58

X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 58

X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 58

X.2.2. Chi phí thiết bị 58

X.2.3. Chi phí quản lý dự án 59

X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 59

X.2.5. Chi phí khác 60

X.2.6. Dự phòng chi 60

X.2.7. Lãi vay của dự án 60

X.3. Tổng mức đầu tư 60

CHƯƠNG XI: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 61

XI.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 63

XI.1. Tiến độ sử dụng vốn 63

XI.2. Phương án hoàn trả vốn vay 64

CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 66

XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 66

XII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 66

XII.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 80

XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 80

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81

XIII.1. Kết luận 81

XIII.2. Kiến nghị 81

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP AAC

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty CP ANTK Phú Quốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1702098076 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp lần đầu ngày 09/08/2017.

- Trụ sở công ty: Tổ 9, Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông. huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại:    098 4278888

- Vốn điều lệ đăng ký: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Đặng Mạnh Thắng - Chức danh: Giám Đốc

- Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh thương mại.

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Nhà máy Sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC.

- Địa điểm:   tại Khu CN Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Quỹ đất của dự án: 3.1 Ha .

- Mục tiêu đầu tư: 

1) Nhà máy Sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC quy mô 100.000 m3/năm

+ Dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC,

+ Xây dựng hệ thống các kho chứa và bãi chứa bảo quản nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra,

- Tổng vốn đầu tư : 68,000,000,000 (Sáu mươi tám tỷ đồng;

 

 

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Hạng mục

 Giá trị trước thuế

 Thuế VAT

 Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

16,632,780

1,663,278

18,296,058

II.

Giá trị thiết bị

35,620,000

3,562,000

39,182,000

III.

Chi phí quản lý dự án

676,462

67,646

744,109

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1,738,216

173,822

2,006,638

4.1

Chi phí lập dự án

227,751

22,775

250,526

4.2

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

563,483

56,348

619,831

4.3

Chi phí thẩm tra thiết kế

20,643

2,064

22,708

4.4

Chi phí thẩm tra dự toán

42,712

4,271

46,983

4.5

Chi phí lập HSMT xây lắp

72,559

7,256

79,815

4.6

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

136,274

13,627

149,901

4.7

Chi phí giám sát thi công xây lắp

325,529

32,553

358,082

4.7

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

349,264

34,926

384,191

4.9

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

86,000

8,600

94,600

V.

Chi phí khác

716,857

71,686

833,191

5.1

Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5%

83,164

8,316

91,480

5.2

Chi phí kiểm toán

387,846

38,785

426,631

5.3

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

245,846

24,585

270,431

5.4

Chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án

40,590

4,059

44,649

VI.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

2,769,216

276,922

3,053,100

VII

Chi phí thuê đất khu công nghiệp

350,300

35,030

385,330

VIII

Vốn lưu động

3,181,818

318,182

3,500,000

IX

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

61,685,649

6,168,565

68,000,425

 

Làm Tròn

 

 

68,000,000

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 1 năm 2020.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: Trong quý 1 năm 2020.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty CP ANTK Phú Quốc trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài …

Định hướng phát triển của Công ty CP ANTK Phú Quốc từ năm đầu thành lập đến những năm kế tiếp là tăng cường hoạt động sản xuất. Với dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp  được chế biến chủ yếu từ nguồn nguyên liệu sản xuất tại địa phương và trong nước, với quy mô công nghiệp hiện đại và tự động, lắp đặt cơ sở sản xuất ngoài đô thị, Công ty sẽ đáp ứng được và hòa kịp với định hướng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay và tương lai.

I.1. Thị trường gạch bê tông khí chưng áp 

* Mặt hàng sản xuất:

Stt

Chủng loại

Kích thước

Đơn giá  block/1m3

Số lượng (m3)

1

Block AAC -B3

600 x 400 x 250

1,400

40,000

600 x 300 x 200

600 x 200 x 200

600 x 300 x 100

600 x 200 x 150

600 x 200 x 100

 

 

 

 

 

2

Block AAC -B4

600 x 400 x 250

1,450

30,000

600 x 300 x 200

600 x 200 x 200

600 x 300 x 100

600 x 200 x 150

600 x 200 x 100

 

 

 

 

 

3

Tấm vách Panel B3

1500x1000x150

1,520

15,000

1500x1000x100

1500x1000x70

 

 

 

 

 

4

Tấm vách Panel B4

1500x1000x150

1,620

15,000

1500x1000x100

1500x1000x70

 

 

 

 

 

***

TỔNG CỘNG

 

 

100,000

* Thị trường nguyên liệu đầu vào:

Stt

Nguyên vật liệu

ĐVT

 Số lượng

Vật tư phụ

1

Cát (tro bay)

Tấn

66,251.8

 

2

Xi măng

Tấn

9,267.7

 

3

Vôi

Tấn

18,481.5

 

4

Thạch cao

Tấn

1,907.5

 

5

Bột nhôm

Tấn

73.6

 

6

Vật liệu nghiền

Tấn

15.0

 

7

Than cám

Tấn

 

8,062

8

Palette gỗ

cái

 

120,000

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày .... tháng 07 năm2018.)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ANTK PHÚ QUỐC

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy Sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:

Địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với diện tích  (3.1 HA) gồm 2 lô L1 (1.6 Ha) lô L1 (1.5 Ha).

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

 

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng.

Chi tiết: Sản xuất kinh doanh gạch bê tông khí chưng áp AAC.

 

 

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng

 

 

 

2395 - 23950

 

2

……….

 

 

 

3. Quy mô đầu tư: nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Công suất thiết kế: Sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC là 100,000 m3/ năm

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha