DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THUẬN HUỆ , công suất từ 200 lên 400 m3/ngày đêm.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  • Mã SP:DADT NM NT
  • Giá gốc:70,000,000 vnđ
  • Giá bán:60,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THUẬN HUỆ , công suất từ 200 lên 400 m3/ngày đêm.

TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên dự án: “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THUẬN HUỆ , công suất từ 200 lên 400 m3/ngày.đêm”.
Chủ đầu tư: DNTN THUẬN HUỆ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cp Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương

Địa chỉ: Số 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Q1, TP.HCM.
Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2015
Địa điểm xây dựng: Khuôn viên nhà máy chế biến thủy sản thuộc CN DNTN THUẬN HUỆ, xã XÀ BANG, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nội dung đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THUẬN HUỆ, công suất từ 200 lên 400 m3/ngày.đêm.
Tổng mức đầu tư: 5.200.000.000 đồng

1.1 Căn cứ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải

1.1.1  Các văn bản pháp lý
- Căn cứ Luật xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Tài nguyên và Môi trường về quy định về quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 về quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng bộ xây dựng V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
- Căn cứ các tiêu chuẩn thiết kế và quy phạm hiện hành về môi trường và xây dựng công trình.
1.1.2  Các văn bản kỹ thuật
- QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên.
- TCVN 7957:2008: Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 33: 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
- 11 TCN – 18-2006 Quy phạm thiết bị điện - Phần I - Quy định chung.
- 11 TCN –19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II- Hệ thống đường dẫn điện.
- TCXDVN 394: 2007: Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.
- TCVN 9208 2012: Lắp đặt dây cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp.
- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
- TCVN 5574 2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Tiêu chuẩn BS 3505:1968: Ống uPVC hệ inch; TCVN 6151:1996 – ISO 4412-1990: Ống uPVC hệ mét.
- Các TCVN về vật liệu xây dựng hiện hành.
1.1.3  Các căn cứ pháp lý lập dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp (đăng ký lần đầu ngày …..);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T05955 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 10/8/2007 cho DNTN THUẬN HUỆ vào mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 14/06/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);
- Văn bản số 5966/UBND-VP ngày 19/9/2012 về việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm theo yêu cầu của sở Tài nguyên và Môi trường tại biên bản kiểm tra ngày 16/10/2014.

xem thêm các
dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải.

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha