DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG HÒA BÌNH

Lập dự án đầu tư xây dựng một khu du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, khu trung tâm gồm: nhà sàn, nhà đón tiếp, khu nhà sàn dân tộc,

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG HÒA BÌNH

  • Mã SP:DADT VE
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

Lập dự án đầu tư xây dựng một khu du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, khu trung tâm gồm: nhà sàn, nhà đón tiếp, khu nhà sàn dân tộc,

MỤC LỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG VIỆT -ECO HÒA BÌNH

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Thời hạn đầu tư: 5

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 6

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Phân tích thị trường 7

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2016 7

II.1.2. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 8

II.1.3. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình. 8

II.2. Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển du lịch 12

II.2.1. Tình hình phát triển du lịch  và những định hướng phát triển triển du lịch trong tương lai. 12

II.2.2. Một số giải pháp phát triển du lịch 16

II.2.3. Tình hình phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình 19

II.2.4. Dự báo khách  tại Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình 20

II.2.5. Một số khu du lịch điển hình có quy mô tương tự tại Hòa Bình 21

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 27

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 27

III.2. Mục tiêu đầu tư Khu du lịch 28

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 30

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 30

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 30

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 31

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 31

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 31

IV.6. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 32

Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất 32

IV.7. Nhận xét chung về hiện trạng 32

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 33

V.1. Hình thức đầu tư 33

Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên khu đất 1.799.045,8 m2. 33

Diện tích mặt bằng khu du lịch dự kiến 33

V.2. Lựa chọn mô hình đầu tư 33

V.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 34

V.2.2. Giải pháp xây dựng Khu trung tâm dưỡng lão 37

Giải pháp quy hoạch và kiến trúc 39

1.2. Thông số xây dựng các hạng mục công trình 39

1.3. Kỹ thuật xây dựng các hạng mục công trình 40

1.4 Tổ chức xây dựng 40

V.2.3. Hạ tầng kỹ thuật 40

V.2.4. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị trung tâm dưỡng lão 43

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 44

VI.1. Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng 44

VI.2. Quy hoạch sử dụng đất 44

VI.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 44

VI.4. Giải pháp thiết kế công trình 45

VI.4.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 45

VI.4.2. Giải pháp quy hoạch 45

VI.4.3. Giải pháp kiến trúc 45

VI.5. Giải pháp kỹ thuật 45

CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP BẢO TỒN RỪNG ĐẦU NGUỒN 48

VII.1. Quy hoạch rừng đầu nguồn 48

VII.2. Quy hoạch bảo vệ và bảo tồn hệ động thực vật rừng 48

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 57

VIII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 57

VIII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 57

VIII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 57

CHƯƠNG IX: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 59

IX.1. Giải pháp thi công xây dựng 59

IX.2. Hình thức quản lý dự án 59

CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 60

X.1. Đánh giá tác động môi trường 60

X.1.1. Giới thiệu chung 60

X.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 60

X.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 62

X.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 66

X.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 67

X.1.6. Kết luận 69

CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 70

XI.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 70

XI.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 70

XI.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 70

XI.2.2. Chi phí thiết bị 70

XI.2.3. Chi phí quản lý dự án 71

XI.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 71

XI.2.5. Chi phí khác 72

XI.2.6. Dự phòng chi 72

XI.2.7. Lãi vay của dự án 72

XI.3. Tổng mức đầu tư 72

CHƯƠNG XII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 77

XII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 77

XII.1. Tiến độ sử dụng vốn 77

XII.2. Phương án hoàn trả vốn vay 78

CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 80

XIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 80

XIII.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 85

XIII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 85

CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87

XIV.1. Kết luận 87

XIV.2. Kiến nghị 87

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty :  Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình

- Địa ch :   Sóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại     :    (+84) 01677638888   

-  Đại diện        :   Ông Phạm Kỳ Nam  ; Chức vụ: Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, khu du lịch nghỉ dưỡng, trang trại

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng

- Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình.

- Địa điểm: Tại xã Sào Báy và xã Mị Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;

- Quỹ đất của dự án: 1.799.045,8 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình.

- Mục tiêu đầu tư: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái - văn hóa với các loại hình khai thác như: leo núi, cắm trại, trèo thuyền, vượt thác, săn gà rừng, lợn rừng, nghỉ dưỡng, khu vui chơi du lịch sinh thái, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng kết hợp với trung tâm dưỡng lão cho người già sống và sinh hoạt tại trung tâm với tiêu chuẩn cao cấp. Dự án cũng đưa ra phương án bảo tồn rừng đặc dụng và rừng đầu nguồn, cùng với việc bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Hòa Bình kết hợp với “Xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi” với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sức khoẻ và an dưỡng của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của nước ta về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 250 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sỡ hữu của Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình là 75 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2020.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm.

CHƯƠNG I: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I.1.  Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 

Về lĩnh vực du lịch, tỉnh Hòa Bình là một trong những trung tâm du lịch sinh thái hàng đầu của cả nước. Những năm gần đây lượng du khách đến với du lịch huyện Mai Châu ngày càng tăng cao với xu hướng chất lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm du lịch. Do vậy các cơ sở du lịch phục vụ hiện có trên địa bàn đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế, tỏ ra không phù hợp trong thời kỳ mới, do cơ sở hạ tầng xuống cấp các sản phẩm du lịch chưa đa dạng và phong phú, chất lượng các dịch vụ chưa cao.

Xuất phát từ nhu cầu đó, việc xây dựng khu du lịch đáp ứng những nhu cầu và mong đợi của du khách và khai thác tiềm năng du lịch vốn có, tạo ra các cảnh quan du lịch mới góp phần xây dựng, bảo vệ khai thác các nguồn tài nguyên du lịch là rất cần thiết. Chính vì những yếu tố trên, Chủ đầu tư đề xuất việc xây dựng Khu du lịch với qui mô đầu tư đạt tiêu chuẩn 4 sao cho du lịch sinh thái. Chúng tôi tin rằng dự án ra đời sẽ mang lại những thành quả về mặt kinh tế xã hội, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển du lịch trong tương lai của tỉnh Hòa Bình.

Từ thực tế yêu cầu, nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình, việc đầu tư dự án du lịch sinh thái kết hợp các hoạt động văn hoá thể thao tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Kim Bôi trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức xã hội chính trị và nhân dân huyện với sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch chủ đầu tư sẽ tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của huyện và tỉnh Hòa Bình đặc biệt là du lịch và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, giải trí, dịch vụ du lịch sinh thái thưởng ngoạn những mô hình du lịch tự nhiên độc đáo,…. 

Dự án nhằm thu hút một lượng khách du lịch quốc tế đến với Hòa Bình thông qua các chương trình du lịch lữ hành quốc tế, du khách đến khu du lịch để khám phá một loại hình mới. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Khu du lịch. Công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Hòa Bình cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch, dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho huyện Kim Bôi và cũng là thêm một lựa chọn nơi du lịch sinh thái, vui chơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng của nhân dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước. 

Xây dựng khu nghỉ dưỡng hiện đại đạt tiêu chuẩn dành cho người cao tuổi là giải pháp tốt nhất cho những gia đình có điều kiện kinh tế nhưng không có thời gian, xây dựng Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sức khoẻ và an dưỡng của người cao tuổi trên địa bàn và các khu vực lân cận, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của nước ta về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Bên cạnh đó, dự án này cũng góp phần tạo điều kiện công ăn việc làm cho lao động dư thừa trên địa bàn.

Khu du lịch có tính khả thi bởi các yếu tố sau:

- Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Hòa Bình đưa ra. Mặt khác, đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây, nước ta đã giảm nhanh được tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đi đôi với sự công bằng tương đối trong xã hội. Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình và tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam và đặc biệt ở các thành phố lớn ngày một tăng, nhu cầu được nghỉ ngơi trong môi trường không khí trong lành ngày càng được chú trọng, đặc biệt là nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Trong cuộc sống hiện đại, xu hướng người cao tuổi đến các khu nghỉ dưỡng trong lành và chăm sóc sức khoẻ sẽ trở thành một xu hướng tất yếu trong tương lai.

- Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quảng bá du lịch, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu du là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển du lịch, thể thao, giải trí, thư giãn vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

I.2.  Mục tiêu đầu tư Khu du lịch 

Tận dụng những lợi thế của địa điểm gần núi, dự án nằm trên đỉnh một ngọn đồi có tầm nhìn rộng việc xây dựng một dư án dịch vụ du lịch sinh thái, văn hoá thể thao, nghỉ dưỡng và dưỡng lão có dấu ấn tri thức tạo ra được sản phẩm là một dự án mang điểm nhấn hội đủ các yếu tố sạch đẹp có không gian văn hóa truyền thống, có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình .

Phát triển hệ sinh thái tự nhiên: Tận dụng khai thác các nguồn cây xanh trong khu du lịch. Áp dụng những kỹ thuật của các nghệ nhân đem về lai tạo nhân giống nhằm tạo ra Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với mảng rừng cây xanh mọi miền và vườn cây quý. Sử dụng bãi đất trống đưa vào sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đất, phát triển hệ thống sinh thái đa dạng bảo đảm tính bền vững của dự án phù hợp xu thế phù hợp chính sách quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sử dụng những tri thức, khả năng kinh nghiệm về quy hoạch, kiến trúc và quản lý mang phong cách kinh doanh doanh mới, hiện đại để tạo ra được những công trình có giá trị mang tính hiện đại kết hợp, phong cách riêng thu hút được nguồn du khách, hoạch định được định hướng hoạt động kết nối các địa phương ngoài tỉnh, quốc tế. Tạo ra công trình mang biểu tượng đặc trưng của địa phương, một Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái xanh sạch đẹp, và là công trình mang tính điển hình trong định hướng có đầy đủ các tiện nghi, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước về chất lượng cũng như số lượng phục vụ nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Hòa Bình nói chung và khu du lịch nói riêng.

Kết gắn, liên kết và thúc đẩy sự phát triển Du lịch đối với những địa danh và thế mạnh của tỉnh nhà (Hang Khoài, Hang chiều, động Thác Bờ, Hang Rết, động Hoa Tiên, vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc, hồ thủy điện Hòa Bình…) đồng thời tạo cơ sở hạ tầng phát triển ngành du lịch đối với địa phương tỉnh Hòa Bình. Góp phần đóng góp nguồn ngân sách, tạo việc làm ổn định và lâu dài cho một số lao động trong vùng, thúc đẩy thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội tại địa phương.

CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

II.1.  Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng với các điều kiện không bị ngập nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san lấp mặt bằng, thuế đất và gần nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ tầng sẵn có.

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường.

- Được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, của chính quyền địa phương Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng của Dự án.

II.2.  Phân tích địa điểm xây dựng dự án

- Hiện trạng đất đầu tư: Công ty hiện xin chấp thuận 1.799.045,8 m2 đất tại địa bàn xã Sào Báy và xã Mị Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư có tọa độ vị trí như sau:

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ MỐC GIỚI ĐẶC TRƯNG

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30

STT

Tọa độ X (m)

Tọa độ Y (m)

1

2276263.00

459028.79

2

2276170.96

459712.65

3

2275519.15

460222.23

4

2275128.46

460570.21

5

2274981.80

460343.53

6

2274691.53

460025.36

7

2274572.73

459955.26

8

2274507.60

459704.89

9

2274597.98

459415.57

10

2274667.53

459078.88

11

2274987.08

458911.37

12

2275908.87

458953.65

 Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:

§ Phía đông tiếp giáp núi đá,

§ Phía tây tiếp giáp núi và đất rừng,

§ Phía nam tiếp giáp núi đá

§ Phía bắc tiếp giáp sông Bôi

Về địa chất: Nền địa chất trong khu vực dự án chủ yếu là lớp đất đá phong hóa, lớp đất này có thành phần cơ giới đa dạng. Nền địa chất khu vực dự án có kết cấu chặt, độ nén tốt đảm bảo để tận dụng đất san nền. Tầng đất thịt và lớp thảm thực vật có độ dày tối đa khoảng 20cm, đảm bảo trồng cây công nghiệp và nông nghiệp.

Về giao thông: Khu vực thực hiện dự án có hệ thống giao thông không thuận lợi, cách xa quốc lộ …., khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cũng như xuất bán hàng hóa.

- Khu vực phụ cận, cách khu đất dự án đang được người dân sử dụng để trồng lúa, ngô.

- Khi thiết kế xây dựng vùng dự án, Công ty sẽ tiến hành làm mới các trục đường chính (cấp phối, rộng 8 m), và các đường bao lô xung quanh theo thiết kế.

- Về hạ tầng điện: Hệ thống đường trung thế 35KV cách vị trí khu đất khoảng 1500 m.

- Về nguồn nước: Khu vực thực hiện dự án có sông suối chảy qua nên rất thuận lợi cho việc khai thác nước mặt phục vụ dự án.

II.3.  Nhận xét địa điểm xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch của địa phương.

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc đầu tư du lịch, tiếp cận thị trường. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án.

II.4.  Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất phù hợp cho việc phát triển dự án. 

Công trình kiến trúc khác: Trong khu đất đầu tư xây dựng là đất nông nghiệp và đất rừng không có các công trình công cộng,

II.5.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Đường giao thông: Khu vực đầu tư xây dựng chưa có đường giao thông. 

Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước chưa được xây dựng, hiện tại tự chảy đổ ra phía các con suối nhỏ trong khu đất.

Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường: Khu vực này chưa có hệ thống thoát nước bẩn, toàn bộ nước thải được thoát tự nhiên. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước bẩn độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống cống sử dụng có đường kính D200-D300 thu gom nước thải vào hệ thống xử lý của chung của khu chăn nuôi.

Hệ thống cấp điện: Hiện trạng tại khu vực có tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia theo đường quốc lộ và nguồn điện sử dụng cho khu vực sẽ được lấy từ tuyến này.

Hệ thống cấp nước: Trong khu vực nhà máy dự kiến hiện nay sẽ sử dụng hệ thống nước được xử lý từ giếng khoan và từ các con suối chảy qua khu vực dự án.

II.6.  Phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Tổng quỹ đất đầu tư xây dựng dự án là 1.799.045,8 m2  đất tại địa bàn xã Sào Báy và xã Mị Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình nằm trong khu đất thuộc quyền quản lý của tỉnh cấp cho chủ đầu tư và phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trong vực dự án. 

Chi phí đền bù tạm tính = 22.000.000.000 VNĐ.

II.7.  Nhận xét chung về hiện trạng dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng

- Các điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch. Đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút được du khách trong nước và quốc tế. Là một điểm đến du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế trong tương lai.

- Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nằm trong khu vực quy hoạch. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển một Khu du lịch với các tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại địa phương và đón du khách thập phương là tất yếu và cần thiết.  

Đánh giá chung: Nhìn chung huyện Kim Bôi hiện tại cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã có hệ thống ở mức độ vừa, hiện nay các dịch vụ du lịch còn manh nha, đơn điệu, sản phẩm du lịch nghèo nàn, nghiệp vụ du lịch hầu như chưa đáp ứng với nhu cầu của khách hàng, vì vậy nhà đầu tư cần xây dựng dự án nhiều loại hình hoạt động bổ trợ lẫn nhau trong đó tập trung xây dựng một số công trình, các dịch vụ du lịch mang tính truyền thống với đa dạng sản phẩm là một nhu cầu cấp bách và cần thiết. Việc nhà đầu tư tiến hành thủ tục đầu tư dự án này là rất phù hợp với nhu cầu phát triển của du lịch.

CHƯƠNG III: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ TRUNG TAM DƯỠNG LÃO

III.1.  Hình thức đầu tư 

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình là cơ sở du lịch sinh thái nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng mới với công nghệ hiện đại, kết hợp phần lớn các thiết bị nhập ngoại và một phần thiết bị sản xuất trong nước để giảm bớt chi phí đầu tư, đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn về du lịch, môi trường...

Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên khu đất 1.799.045,8 m2.

Diện tích mặt bằng khu du lịch dự kiến

1. Quy mô và tính chất:

- Diện tích đất: 1.799.045,8 m2.

- Công suất phục vụ: khoảng 15.000 – 20.000 người/ngày.

- Tính chất quy hoạch: là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái .

2. Cân bằng đất đai:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m²)

TỶ LỆ (%)

1

Đất đự án xây dựng

296,260

16.47%

2

Đất giao thông nội bộ + Sân bãi

35,000

1.95%

3

Đất cây xanh + bãi cỏ cải tạo

64,000

3.56%

4

Đất trồng cây

13,000

0.72%

5

Đất đồi núi, cây cỏ tự nhiên

1,390,786

77.31%

 

Tổng cộng

1,799,045.8

100%

III.2. Lựa chọn mô hình đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và trung tam dưỡng lão

Quy hoạch xây dựng một Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, mang tính đặc trưng riêng biệt, tận hưởng tối đa cảnh quan thiên nhiên xung quanh gồm rừng nhiệt đới, đồi núi, cây cảnh…, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ cao, xác định Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nằm trong tổng thể các khu du lịch tỉnh Hòa Bình, sự kết hợp hài hòa giữa các khu vực nghỉ dưỡng và vui chơi thể thao giải trí, không gian liên hoàn, độc đáo, gắn liền với thiên nhiên, mang tính đặc trưng riêng, phục vụ mọi đối tượng khách. Các hoạt động du lịch khai thác triệt để cảnh quan rừng, đồi núi, rừng tự nhiên, thác nước, các hình khối kiến trúc được thiết kế hết sức độc đáo và ấn tượng mang phong cách dân tộc truyền thống để tạo các điểm nhấn cho toàn khu du lịch.

Xây dựng một khu du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, khu trung tâm gồm: nhà sàn, nhà đón tiếp, khu nhà sàn dân tộc, khu sinh hoạt ngoài trời.… phục vụ cho nhu cầu ăn uống, giải khát, tham quan, nghỉ dưỡng, ngoài ra còn có các câu lạc bộ vui chơi giải trí, dịch vụ vượt thác, bơi thuyền, các dịch vụ vui chơi, …

Khu du lịch có các tính chất là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái da dạng, một không gian du lịch ấn tượng mang tính đặc trưng để thu hút du khách.

III.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái  

- Không gian cảnh quan tiếp cận trục đường hình thành khoảng xanh, các khu chức năng như: Khu đón tiếp kết hợp với khu nhà hàng ăn uống, với hành lang có mái che tạo ra một tổ hợp có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ chòi nghỉ, vườn hoa, đường đi dạo, Tuyến ròng dọc, cáp trượt xuống thác cùng với bậc thang lên xuống… làm phong phú, sinh động thêm không gian tạo cảm giác mạnh và thư giãn cho du khách khi tham quan và nghỉ dưỡng. 

Xem tin tiếp theo tại đây

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha