ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương xin báo cáo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam về kết quả xét thầu phần đề xuất tài chính

Ngày đăng: 08-08-2016

2,087 lượt xem

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
Tên gói thầu:  Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ.
Chủ đầu tư :    Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
Gói thầu: Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ
           
Kính gửi:  Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
                                      
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;
- Quyết định số 331/QĐ-SVEAM ngày 23/9/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ”.
- Căn cứ biên bản mở thầu phần đề xuất tài chính số 02.12/BBMT-SVEAM ngày 1/12/2015 về việc mở thầu phần đề xuất tài chính Gói thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ”.
Công ty CPTVĐT&TKXD Minh Phương xin báo cáo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam về kết quả xét thầu phần đề xuất tài chính của gói thầu thầu số 9 “Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ” như sau:
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Bên mời thầu (chủ đầu tư): Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
- Gói thầu số 9: Mua sắm hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công tinh thân động cơ Diesel và Thân hộp số máy kéo cỡ nhỏ.
-  Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.
- Địa điểm XD : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nguồn vốn thực hiện: nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.
- Giá gói thầu : 49.896.000.000 đồng.
- Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
- Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn: Quý IV -2015
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng.
2. Tổ chuyên gia đấu thầu
a. Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu:
 Ông: Nguyễn Văn Thanh
 Bà: Vũ Thị Là
 Ông: Nguyễn Văn Chính
b. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu:
- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu phần đề xuất tài chính: từ ngày 1/12/2015 đến ngày 2/12/2015.
- Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu: Đánh giá theo nhóm.
3. Phương pháp đánh giá đề xuất tài chính HSDT
Tiêu chuẩn giá dự thầu:
TT Nội dung  Căn cứ xác định
1 Xác định giá dự thầu  Theo Mục 14 Chương I
2 Sửa lỗi Theo Mục 5 Chương II
3 Hiệu chỉnh các sai lệch Theo Mục 5 Chương II
4 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch Tổng của giá trị các nội dung (1)+(2)+(3)
5 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) Giá trị nội dung (4) trừ giá trị giảm giá (nếu có)
6 Chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu có)
7 Giá đánh giá  Giá trị nội dung (4), hoặc giá trị nội dung (5) nếu có giảm giá, hoặc giá trị nội dung (6) nếu có chuyển đổi về đồng tiền chung

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
a) Xác định giá dự thầu:
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở so sánh và xếp hạng, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:
1- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:
Liên danh dự thầu DMG-Ngô Hoàng;
Giá đề nghị trúng thầu ( đã bao gồm thuế VAT ): .
- Giá hàng hóa:
2.200.000 USD.
- Giá dịch vụ:
330.000.000 đồng.
(Bằng chữ:  Hai triệu hai trăm ngàn đô la Mỹ và ba trăm ba mươi triệu Việt Nam đồng).
Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển lắp đặt tại công trình, bảo hiểm và các loại thuế, phí theo quy định.
2- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
3- Thời gian thực hiện hợp đồng : 7 tháng.
Đề nghị chủ đầu tư xem xét phê duyệt và mời nhà thầu đàm phán hợp đồng.

IV. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN ĐẤU THẦU

Người đánh giá 1                   Nguyễn Văn Thanh                                                                   
Người đánh giá 2                  Vũ Thị Là                                

Người đánh giá 3          Nguyễn Văn Chính   

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE:

0903649782 - 028 35146426 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG

Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách  giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm