BÁO CÁO CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Báo cáo giám sát chất lượng công trình Nhà kho chứa hàng và bến xếp dỡ hàng hóa Đồng Tháp, xin báo cáo tình hình thực hiện công tác xây lắp với các nội dung như sau

Ngày đăng: 02-08-2016

38,155 lượt xem

BÁO CÁO CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG  CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG

Nhà kho chứa hàng và bến xếp dỡ hàng hóa Đồng Tháp.
- Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt;
- Căn cứ qui trình, qui phạm hiện hành của nhà nước;
- Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư và tình hình thực tế thi công trên công trường;
       Tổ tư vân giám sát: Công ty MP được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thi công xây dựng công trình : Nhà kho chứa hàng và bến xếp dỡ hàng hóa Đồng Tháp, xin báo cáo tình hình thực hiện công tác xây lắp với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH:
1. Tên công trình: Nhà kho chứa hàng và bến xếp dỡ hàng hóa Đồng Tháp.
Hạng mục: San đắp cát - Sân đường; Nhà văn phòng; Nhà kho; Cổng - tường Hàng rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe; Nhà vệ sinh công nhân; Trạm biến áp; Hệ thống cấp điện, nước tổng thể; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 
2. Chủ đầu tư: Công ty CP quản lý và PT nhà dầu khí Miền Nam.
3. Vị trí xây dựng:  Ấp 3 - Xã An Phong - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
5. Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng Công ty CP quản lý và PT nhà dầu khí Miền Nam.
6. Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán: Công ty CP quản lý và phát triển nhà dầu khí Miền Nam
7. Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án của Công ty CP quản lý và PT nhà dầu khí Miền Nam.
8. Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty MP.
9. Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Chi nhánh Công ty CP quản lý và phát triển nhà dầu khí Miền Nam -  Xí nghiệp xây lắp 1.
10. Thời hạn thi công xây dựng công trình:
Ngày khởi công: 15/10/2011
Ngày hoàn thành dự kiến: 31/12/2012
II. Qúa trình triển khai thi công:
Công trình: Nhà kho chứa hàng và bến xếp dỡ hàng hóa Đồng Tháp.
   Hạng mục: San đắp cát - Sân đường; Nhà văn phòng; Nhà kho; Cổng - tường hàng rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe; Nhà vệ sinh công nhân; Trạm biến áp; Hệ thống cấp điện, nước tổng thể; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Được khởi công vào ngày 15/10/2011 đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1. Trong quá trình tổ chức thi công vào năm mưa nhiều và lũ lụt dâng cao nên làm gián đoạn quá trình thi công. Mặc dù vậy nhưng đơn vị thi công đã nổ lực khắc phục khó khăn về thời tiết để thi công xây dựng công trình.
III. Công tác quản lý chất lượng công trình
1. Quản lý chất lượng:
Đơn vị thi công đã tuân thủ đúng Qui trình, Qui phạm hiện hành của Nhà nước và theo đúng các yêu cầu trong Nghị định 209/NĐ-CP ngày 16/12/2009 “V/v Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng” của Chính phủ cụ thể như sau:
- Nhà thầu đã lập đầy đủ tiến độ thi công toàn bộ công trình, bố trí bộ phận kiểm tra nội bộ của Nhà thầu phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.
- Nhà thầu đã tập kết đủ máy móc thiết bị, vật liệu và nhân lực thi công, có đội ngũ lành nghề phụ trách từng công đoạn như: Tổ làm đất, cát và đá nền đường,nền nhà kho, tổ lắp ghép ván khuôn, tổ gia công lắp đặt thép, tổ đổ bê tông và hoàn thiện... Nhìn chung về nhân lực và thiết bị Nhà thầu đã đáp ứng đủ và phù hợp với hồ sơ dự thầu.
- Các vật liệu đưa đến hiện trường đều được kiểm tra thí nghiệm chất lượng đầu vào trước khi đưa vào sử dụng.
- Về công tác an toàn lao động đơn vị thi công đã đặc biệt chú trọng đến an toàn trong quá trình thi công.
- Công tác kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng các công việc, từng bộ phận, giai đoạn xây lắp, từng hạng mục công trình đều được thực hiện đúng qui trình, qui phạm hiện hành và dựa vào các căn cứ để nghiệm thu như: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các báo cáo địa hình, địa chất, các Qui chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của Nhà nước, yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng xây lắp, ngoài ra còn có các tài liệu liên quan khác.
+ Công tác đất, cát, đá các loại:
- Đất, cát và đá các loại sử dụng đắp nền đảm bảo ổn định, độ chặt đạt yêu cầu và kích thước hình học và đúng với hồ sơ thiết kế.
+ Công tác bê tông:
- Đơn vị thi công đã sử dụng loại vật liệu cho công tác bê tông như: Xi măng,
cát, đá, đúng theo tiêu chuẩn hiện hành, các loại cát, đá, xi măng đều được thị trường công nhận và có đầy đủ phiếu kiểm tra chất lượng của đơn vị thí nghiệm
- Chất lượng bê tông đều đúng theo thành phần cấp phối đã thiết kế ban đầu, các mẫu bê tông sau khi đủ cường độ R28 khi thí nghiệm đều đạt mác yêu cầu.
- Bề mặt bê tông tương đối phẳng, không bị rổ bề mặt, công tác dưỡng hộ được thực hiện thường xuyên, đúng Qui trình, Qui phạm hiện hành.
+ Công tác ván khuôn:
- Đơn vị thi công đã sử dụng ván khuôn gỗ cho công tác thi công bê tông, các loại ván khuôn đảm bảo phẳng và ổn định.
- Công tác lắp dựng ván khuôn đảm bảo đúng kích thước, độ ổn định, kín khít, tuy nhiên toàn bộ các hạng mục có một vài vị trí có khuyết tật nhỏ như: Độ phẳng của bề mặt bê tông...
+ Công tác cốt thép:
- Tất cả các loại sắt thép sử dụng cho công trình đều qua kiểm tra chất lượng, đảm bảo đúng kích thước, ổn định về kéo và giới hạn chảy.
- Công tác gia công và lắp đặt thép đúng kích thước, số lượng và độ sai lệch so với thiết kế không lớn, nằm trong phạm vi cho phép.
+ Công tác xây và hoàn thiện:
- Đơn vị thi công đã sử dụng loại vật liệu cho công tác bê tông như: Xi măng, cát, gạch đúng theo tiêu chuẩn hiện hành, các loại cát, gạch, xi măng đều được thị trường công nhận và có đầy đủ phiếu kiểm tra chất lượng của đơn vị thí nghiệm.
- Chất lượng bê tông đều đúng theo thành phần cấp phối đã thiết kế ban đầu, các mẫu bê tông sau khi đủ cường độ R28 khi thí nghiệm đều đạt mác yêu cầu.
- Bề mặt tường tương đối phẳng, tuy nhiên về hoàn thiện không tránh khỏi gồ ghề bề mặt , công tác dưỡng hộ được thực hiện thường xuyên, đúng Qui trình, Qui phạm hiện hành.
* Trong suốt thời gian thi công công trình đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ và nghiệm thu từng hạng mục công việc đồng thời chứng kiến lấy mẫu  và nén mẫu thí nghiệm vật liệu, cường độ từng cấu kiện theo đúng qui trình, qui phạm thi công và nghiệm thu hiện hành. Hồ sơ quản lý chất lượng gồm:
Các biên bản nghiệm thu từng bộ phận cấu kiện, giai đoạn thi công;
Bản vẽ hoàn công;
Sổ nhật ký công trình.
V. Nhận xét về chất lượng công tác thi công:
- Đơn vị tư vấn giám sát đã kiểm tra chất lượng công tác thi công xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình: San đắp cát - Sân đường; Nhà văn phòng; Nhà kho; Cổng - tường hàng rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe. Nhà thầu thi công  xây lắp đảm bảo chất lượng,đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.
- Chất lượng các phần việc đã thi công cơ bản đảm bảo yêu cầu theo bản vẽ thiết kế.
- Về tiến độ: Thời gian thi công đã được 68 ngày, đánh giá tiến độ chậm so với kế hoạch,
VI. Khối lượng thi công:
- Về cơ bản, công trình không có sự thay đổi lớn so với hồ sơ thiết kế ban đầu chỉ có sự điều chỉnh ở một số hạng mục cho phù hợp với thực tế tại công trình.
         - Ước tính khối lượng hoàn thành đạt khoảng 55% giá trị xây lắp.
         - Phần khối lượng đã thi công được thống kê trong phần phụ lục khối lượng.
VII. Kiến nghị:
- Đề nghị đơn vị thi công :  
+ Theo ước tính khối lượng hoàn thành đạt khoảng 55% giá trị xây lắp.
+ Tiến độ thi công chậm so với kế hoạch. Đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, có biện pháp tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.


 XEM THÊM BÁO CÁO CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG  CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha