Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

  • Mã SP:DADT NNCNC a
  • Giá gốc:60,000,000 vnđ
  • Giá bán:58,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

I.3.1. Tên dự án:  Khu du lich sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao.

I.3.2. Địa điểm:

I.3.3. Quy mô đầu tư:

I.3.4. Quy mô sử dụng lao động dự án: Tổng cộng 60 người.

I.4. Thời hạn đầu tư:

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1. Phân tích thị trường

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2020

II.1.2. Kết cấu dân số

II.1.3. Tập tính tiêu dùng

II.1.4. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

III.1. Sự cần thiết phải đầu tư dự án

III.2. Mục tiêu

III.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

IV.2. Điều kiện tự nhiên

IV.2.1. Địa hình

IV.2.2. Khí hậu thời tiết:

IV.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

IV.4. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

IV.5. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

IV.6. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng

IV.7. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

V.1. Hình thức đầu tư

V.1.1. Quy mô và tính chất:

V.1.2. Cân bằng đất đai:

V.2. Lựa chọn mô hình đầu tư

V.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Khu du lịch sinh thái Khu du lich sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao:

V.2.2. Hạ tầng kỹ thuật

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ

VI.1. Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

VI.2. Quy hoạch sử dụng đất

VI.3. Giải pháp thiết kế công trình

VI.3.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án

VI.3.2. Giải pháp quy hoạch

VI.3.3. Giải pháp kiến trúc

VI.4. Giải pháp kỹ thuật

VI.4.1. Hệ thống điện :

VI.4.2. Hệ thống cấp thoát nước

VI.4.3. Hệ thống chống sét

VI.4.4. Hệ thống PCCC

VI.4.5. Hệ thống thông tin liên lạc

CHƯƠNG VII: QUY MÔ ĐẦU TƯ

VII.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

VII.1.1. Khu cầu cảng, bãi đậu xe và khu dịch vu trên bờ

VII.1.2. Hạ tầng kỹ thuật

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

VIII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức

VIII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành

VIII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

CHƯƠNG IX: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

IX.1. Giải pháp thi công xây dựng

IX.2. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

X.1. Đánh giá tác động môi trường

X.1.1. Giới thiệu chung

X.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

X.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

X.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

X.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

X.1.6. Kết luận

CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

XI.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

XI.2. Nội dung Tổng mức đầu tư

XI.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt

XI.2.2. Chi phí thiết bị

XI.2.3. Chi phí quản lý dự án

XI.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm

XI.2.5. Chi phí khác

XI.2.6. Dự phòng chi

XI.2.7. Lãi vay của dự án

XI.3. Tổng mức đầu tư

CHƯƠNG XII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

XII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

XII.2. Tiến độ sử dụng vốn

CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

XIII.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án

XIII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội

CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XIV.1. Kết luận

XIV.2. Kiến nghị

 

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây nông nghiệp công nghệ cao 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Khu du lich sinh thái

- Địa chỉ: Số A12 Đường Nguyễn Tất Thành, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Điện thoại  :    0768.135 767  

- Đại diện     :  Mai Văn Hải  Chức vụ: Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn, điều hành tua du lịch, xây dựng công trình dân dụng…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126     Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

I.3.1. Tên dự án:  Khu du lich sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao.

I.3.2. Địa điểm

Tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;

I.3.3. Quy mô đầu tư: 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

+ Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như thủy sản, cây ăn trái, rau củ quả;

+ Khu du lịch sinh thái tham quan mô hình nông nghiệp và dịch vụ du lịch sinh thái trải nghiệm

- Công suất thiết kế:

+ Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như thủy sản, cây ăn trái, rau củ quả; Công suất: 200.000 tấn/năm

+ Khu du lịch sinh thái tham quan mô hình nông nghiệp; Công xuất: 10.000 lượt khách tham quan;

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)Khoảng 80.000 m2. Trong đó:

+ Diện tích cây xanh cảnh quan: Khoảng 44.561 m2;

+ Diện tích nông nghiệp như thủy sản, cây ăn trái, rau củ quả: khoảng 19.772 m2;

+ Diện tích đất Văn phòng, nhà xe, nhà ăn, nhà hàng và các công trình phụ trợ: khoảng 8.047 m2;

+ Diện tích đất giao thông…: 3.647 m2. 

Tiến độ thực hiện dự án:

+ Hoàn thiện thủ tục đầu tư, cấp Quyết Định phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý IV/2021.

+ Hoàn thiện hồ sơ thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng, cấp GCN quyền sử dụng đất: Quý IV/2021.

+ Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và GPXD: Quý I/2022

+ Khởi công xây dựng: Quý II/2022 

+ Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động: Quý I/2023.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Đầu tư Khu du lich sinh thái  trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

I.3.4. Quy mô sử dụng lao động dự án: Tổng cộng 60 người.

Nguồn vốn đầu tư :(đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

Tổng vốn đầu tư là : 120,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Các giai đoạn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là : 25,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn  2 là : 95,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng).

- Giai đoạn 1 vốn chủ sỡ hữu của Công ty TNHH Đầu tư Khu du lich sinh thái  được sử dụng mua lại và cải tạo 02 cơ sở kinh doanh hiện hữu trên mặt bằng dự án là Home Trave Cần Thơ tại 178 C, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

và Nguyen Shack tại 185 C, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Giai đoạn 2 ngay sau dự án khi được chấp thuận đầu tư sẽ thực hiện theo tiến độ đính kèm.

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm.

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Nghị định;  

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và Nghị định 40/2019/NĐ-CP  ngày 13/5/2019 của Chính phủ về Sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường. 

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

-  Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng

Việc thực hiện dự án “Khu du lich sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao” phải tuân thủ các quy định pháp lý sau:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2019/BXD);

- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 - 1995

- TCXD 9362:2012 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 7336:2003 : Phòng cháy chữa cháy – hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt;

- TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

- TCXD 9206:2012 : Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9385:2012 : Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of VN).

- TCVN 7957: 2008 : Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4513:1988 : Cấp nước bên trong - Tiêu Chuẩn Thiết kế;

- TCVN 5673:2012 : Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công;

- QCVN 14:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn mức độ ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu Chuẩn Thiết kế.

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp trồng cây nông nghiệp công nghệ cao

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha