xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy phải bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy; phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng.

Ngày đăng: 07-09-2016

1,813 lượt xem

Công tác kiểm định phương tiện Phòng cháy chữa cháy thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy 

I. Quy định về công tác kiểm định: Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP  của Chính phủ  quy định về công tác kiểm định như sau :

 Phương tiện phòng cháy chữa cháy sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy; Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.  Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoán cải trong nước phải được phép của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an. Đảm bảo hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy 

II. Phương thức và thủ tục kiểm định ph­ương tiện phòng cháy chữa cháy:

1. Nội dung kiểm định xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

a) Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b) Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phương thức kiểm định xin giấyphép

a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;

c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phư­ơng pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng ph­ương tiện cần kiểm định, nh­ưng không ít hơn 10 mẫu; tr­ường hợp số lượng phư­ơng tiện cần kiểm định dư­ới 10 thì kiểm định toàn bộ;

d) Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20;

đ) Cấp "Giấy chứng nhận kiểm định" theo mẫu PC21; hoặc dán tem, đóng dấu  kiểm định theo mẫu PC 22.

4. Thủ tục kiểm định xin giấy phép pccc 

a) Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm

Đơn đề nghị kiểm định của chủ ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23;

Các tài liệu kỹ thuật của phư­ơng tiện phòng cháy và chữa cháy; Chứng nhận chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);  Chứng nhận xuất xư­ởng của ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nư­ớc ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

b) Chủ ph­ương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu ph­ương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

1. Tư vấn sơ bộ 
-        Tư vấn sơ bộ về Luật phòng cháy chữa cháy; Tư vấn về thiết bị phòng cháy chữa cháy; Tư vấn những vấn đề khách hàng cần chuẩn bị thủ tục cần thiết về pccc.
 -        Tư vấn các ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho công trình. 
2. Cơ sở pháp lý: 
-        Luật phòng cháy chữa cháy số  27/2001/QH10 năm 2001 
-        Nghị định số 79/2014/NĐ-CP/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy 
-        Nghị định sô 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động

-    Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.  Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô. Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng. Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.  Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.

4. công ty chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo ủy quyền hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng bao gồm:

 -        Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, soạn thảo quy trình pccc, Soạn thảo làm hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy; 
-         Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp chúng tôi thiết kế, tính toán và hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và nhận kết quả.  

Hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy :

Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận PCCC" theo mẫu PC5; Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về PCCC đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;  Bản thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6; Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC; Phương án chữa cháy cho khách hàng.

TƯ VẤN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Khách hàng làm Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Công ty Minh Phương sẽ được hưởng một số ưu đãi miễn phí của công ty như:
- Công ty Minh Phương sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận PCCC   như: Tư vấn về điều kiện an toàn về PCCC, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn; sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy chứng nhận PCCC, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ Công ty sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận PCCC  cho khách hàng; Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan; Đại diện lên Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận PCCC cho khách hàng; Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận Giấy chứng nhận PCCC tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận PCCC  Công ty MP vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan đến công tác xin giấy phép phòng cháy chữa cháy.

XEM THÊM TIN TỨC PCCC

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha