Bài viết mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá

Ngày đăng: 29-08-2016

8,941 lượt xem

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Gói thầu số 1 “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”   

Dự án : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

Địa điểm : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. (Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất)

 

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

 

-       Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-MP ngày 20/7/2015 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ hợp đồng kinh tế số 02-07/HĐTV-MP-SVEAM ngày 02/7/2015 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ;

-       Căn cứ Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu trong thời gian từ ngày 22/1/2016 đến ngày 28/1/2016.

mẫu đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I.          THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1.      Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1.  Giới thiệu chung về dự án

-       Gói thầu số 1: “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”   

                   Dự án                : Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ.

-       Địa điểm XD    : Khu phố 1, Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Chủ đầu tư       : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

-       Giá gói thầu     : 5.518.646.699 đồng.

-       Nguồn vốn       : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-       Phương thức lựa chọn nhà thầu        : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

-       Loại hợp đồng                                     : trọn gói.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng           : 03 tháng.

1.1.2.  Các căn cứ pháp lý

-       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-       Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-       Quyết định số 61/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 14/7/2015 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ tại Công ty SVEAM;

-       Quyết định số 14/SVEAM2016/QĐ ngày 20/1/2016 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 “Xây móng máy và cải tạo bề mặt nền, tường, mái nhà xưởng”.   

1.2.      Tổ chuyên gia đấu thầu

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính          

Theo nhóm

1.3.      Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá HSDT (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương I và Chương III Phần thứ nhất của HSMT.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1.  Bước 1: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1)     Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá về tính hợp lệ sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2)     Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

1.3.2.  Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật và về giá     

-       Đánh giá kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt.

Các Hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn từng tiêu chí chính phải đạt mức yêu cầu tối thiểu sẽ được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đạt sẽ bị loại.

-       Đánh giá về giá theo phương pháp thấp nhất.

II.          TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1.      Các thủ tục để mở thầu:

-       Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 15 ngày 22/1/2016.

-       Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 27/01/2016 đến 08 giờ 00 phút, ngày 19/2/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

-       Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 08 giờ 00 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty SVEAM.

-       Mở thầu Hồ sơ dự thầu: 8 giờ 15 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty SVEAM.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY MUA

NGÀY NỘP

1

Công ty CP Xây dựng và tư vấn Đầu tư

27/01/2016

19/02/2016

2

Công ty CP Xây dựng TUSA

01/02/2016

19/02/2016

3

Công ty TNHH Tùng Quân

15/02/2016

19/02/2016

4

Công ty CP Xây dựng và Xây lắp Điện nước

29/01/2016

Không nộp HSDT

2.2.      Quá trình tổ chức mở thầu: theo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 19/02/2016 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, Khu phố 1, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

XEM THÊM TIN TỨC

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha