Xin chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái

Xin chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái

Ngày đăng: 01-09-2021

185 lượt xem

Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-DA

V/v: Xin chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư Dự án “Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái” tại Khu đồi thông, thôn Mit Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày    tháng 09 năm 2021

 

 

TỜ TRÌNH

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội

- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội;

- UBND huyện Ba Vì

 

Chúng tôi là Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh xin kính gửi đến quý vị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội lời chào trân trọng:

- Căn cứ vào danh mục các dự án kêu gọi và khuyến khích đầu tư của thành phố Hà Nội.

- Nhằm xây dựng thành công dự án Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị ngành nông lâm nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương.

- Với năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đầu tư các dự án nay chúng tôi kính đề xuất và xin được quý cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép doanh nghiệp được xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án với nội dung như sau:

I. TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

Mã số doanh nghiệp: 0109671831 - do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở:  Số 307 đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0989021991     Fax: ……… Email:  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: Đặng Vũ Quang

Chức danh: Giám Đốc

Sinh ngày: 11/04/1981

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 001081023078 

Ngày cấp: 22/08/2002

Nơi cấp: CA Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Số 307 đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 307 đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. .

Điện thoại:0989021991; .Email: …

II. VỊ TRÍ KHU ĐẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

- Vị trí thực hiện dự án: Khu đồi thông, thôn Mit Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 20,023Ha.

III. NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ.

Đầu tư dự án: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái

Nguồn vốn đầu tư: đầu tư dự kiến 20.000.000000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn vay.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến:

Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Quý IV/2021

2

Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500

Quý I/2022

3

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quý I/2022

4

Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Quý II/2023

5

Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật

Quý II/2022

6

Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê duyệt TKKT

Quý III/2022

7

Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng theo quy định)

Quý IV/2022

8

Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng

Quý II/2023

đến Quý IV/2023

 

IV. KIẾN NGHỊ

Nay bằng Tờ trình này, chúng tôi kính đề nghị quý vị lãnh đạo thành phố Hà Nội quan tâm xem xét, chấp thuận chủ trương cho chúng tôi được xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có cơ hội đầu tư tại thành phố Hà Nội và được góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề xuất đầu tư.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi gửi:

­ Như trên;

­ Lưu VP.

 

 Hà Nội, ngày     tháng 09 năm 2021

Nhà đầu tư

 Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

 

 

 

 

Xin chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh tháiCông ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

 -----------------

Số: 01 - BB/CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày     tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

( V/v: Quyết định đầu tư Dự án Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái tại Khu đồi thông, thôn Mit Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội)

Hôm nay, ngày    tháng 09 năm 2021 Tại trụ sở Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh

Mã số doanh nghiệp: 0109671831 - do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở:  Số 307 đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: …. Fax: ……………… Email: ……… Website: ………

Công ty TNHH Bất động sản Quang Tuấn Linh tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch hội đồng quản trị là Ông/Bà Đặng Vũ Quang

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà Đặng Vũ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà …………………..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà Đặng Vũ Quang – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông/Bà ………………….. – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông/Bà …………………..  – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:…………

+ Số cổ đông vắng mặt: …………

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……………….

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Quyết định đầu tư Dự án “Trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái” tại Khu đồi thông, thôn Mit Mái, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha