BIÊN BẢN ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔNG KHO XĂNG DẦU

Biên bản đàm phán hợp đồng tư vấn lập dự án phải tuân theo các Quy định của Pháp Luật, Nhà Nước hiện hành, tuân thủ theo đề cương đã được phê duyệt và áp dụng các công nghệ mới nhất vào công trình

Ngày đăng: 31-08-2016

4,311 lượt xem

BIÊN BẢN ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN
V/v Đàm phán với Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo khả thi
Dự án : Mở rộng, nâng cấp Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.
Công trình : nâng sức chứa bồn T4 & T5
---------------
 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;
 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, của Quốc hội  khoá XIII, kỳ họp thứ 6;
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.
 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Nghị định số 32/015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây Dựng V/v Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 08/2016/TT-XD ngày 10/03/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
 Thông tư số 39/2013/TT-BCT, ngày 30/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu thiết kế;
Nghị định số 13/2011/NĐ-CP, ngày 11/02/2011 của Chính Phủ về an toàn Công trình dầu khí trên đất liền.
Quyết định 2412 / QĐ – BCT ngày 17/5 / 2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy họach phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đọan 2010 – 2020 ; định hướng 2025 .
Căn cứ vào chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp ( Petimex ) .
Căn cứ hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương đã được Tổng giám đốc chấp thuận có các thông tin như sau :
- Địa chỉ trụ sở chính : 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.
- Người đại diện : Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám Đốc .
- Điện thoại : (08) 22 142 126 Fax: (08)39 118 579.
- Tài khoản ngân hàng : 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP. HCM;
- Mã doanh nghiệp : 0305986789; đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 09 năm 2008 đổi lần thứ 11, ngày 21 tháng 07 năm 2014 , do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp .
Chiếu theo công văn số 439/CV.TMDK, Về việc lập dự án đầu tư nâng cấp 02 bồn T4 và T5 thuộc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh , ngày 26/8/2016 của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp gửi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương .
Đề cương xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư nâng cấp bồn T4 & T5 thuộc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh, của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương .
1/ Thời gian:
Thời gian bắt đầu đàm phán : Lúc 09 giờ 00 phút ngày       tháng 09 năm 2016
Thời gian kết thúc đàm phán: Lúc 11 giờ 15 phút ngày       tháng 09 năm 2016.
2/ Địa điểm:  Tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
   Địa chỉ: Số 140, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
A. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA BIÊN BẢN ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN.
I. Thông tin dự án.
1. Tên dự án : Tổng kho xăng dầu Phước Khánh.
2. Tên công trình : Nâng sức chứa bồn T4 & T5 từ 24.000m3 thành 58.000m3
II. Thành phần tham dự đàm phán :
1. Chủ đầu tư :
- Ông. .......................... : Tổng giám đốc – Chủ trì
- Ông. Nguyễn Văn ..... : Phó tổng Giám đốc – Phụ trách Đầu tư .
- Ông. Đỗ Đức ....           : Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư      
- Ông. Nguyễn Khánh ..... : Tr. phòng Kỹ thuật   
- Ông. Nguyễn Xuân Tuyên : Kế toán trưởng     
2. Nhà thầu tư vấn :
                -  Ông.   Nguyễn Văn Thanh  : Chức vụ:  Gíam đốc.
III. Yêu cầu của Petimex .
Hiện trạng bồn T4 & T5 có các thông số cơ bản như sau :
1. Đường kính bồn : DK T4 = 47.644mm ; DK T5 = 57.216mm.
2. Chiều cao thân bể : H T4 = 5.996mm ; H T5 = 5.995mm.
3. Dung tích chứa hàng : V T4 = 9.632,529m3 ; V T5 = 16.284,206m3
Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp ( Petimex ) mong muốn Nhà thầu là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Minh Phương , tư vấn lập báo cáo đầu tư tiền khả thi để sức chứa của 02 bồn T4 & T5 phải đạt được như sau :
- Bồn T4 từ  9.632,529m3 lên chứa được khoảng 25.000 m3;
- Nâng cấp bồn T5 từ 16.284,206m3 lên chứa được khoảng 35.000 m3;
Khi nâng cấp, bồn phải được giữ nguyên vị trí hiện tại; Các tính toán phải tuân theo các quy định của Pháp Luật, Nhà Nước hiện hành, tuân thủ theo đề cương đã được phê duyệt.
IV. TRAO ĐỔI ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN.
1. Nhà thầu tư vấn :
- Ý kiến về điều kiện Petimex đưa ra sẽ đáp ứng đầy đủ.
- Về phí tư vấn Nhà thầu tư vấn dựa trên khái toán trình Chủ đầu tư được lấy theo hệ số về phí tư vấn của Quyết định số:  957/QĐ-BXD ( Khái toán 292,714,896 ) có giảm giá, Nhà thầu đề xuất khoán gọn là 200.000.000đ ( Hai trăm triệu đồng ); Các công việc được thực hiện theo đề cương hai bên đã phê duyệt, bên tư vấn sẽ tận dụng hết khả năng của mình áp dụng công nghệ mới vào tính toán cho công trình để giảm tối đa chi phí đầu tư cho Chủ đầu tư.
2. Chủ đầu tư :
- Về phần kỹ thuật thống nhất với đề cương mà tư vấn đã lập.
- Về tài chính giá cả : Đề xuất khoán gọn cho Nhà nhầu tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo đầu tư tiền khả thi với giá thành tư vấn trọn gói là  150.000.000đ
V. KẾT LUẬN - THỐNG NHẤT.
Nhà thầu tư vấn và Chủ đầu tư thống nhất như sau :
1. Công tác Báo cáo đầu tư tiền khả thi phải tuân theo các Quy định của Pháp Luật, Nhà Nước hiện hành, tuân thủ theo đề cương đã được phê duyệt và áp dụng các công nghệ mới nhất vào công trình .
2. Giá cả : Khoán gọn trọn gói là : 150.000.000đ ( Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn, chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
V. Các vấn đề khác (nếu có)
Khi giai đoạn lập báo cáo đầu tư tiền khả thi hoàn tất ,  hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp tại Petimex để nghe Nhà thầu tư vấn thuyết trình . Hai bên cam kết thực hiện công việc với điều kiện tốt nhất cho cả hai bên .
Buổi đàm phán kết thúc vào lúc 11 giờ 15  phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau Nhà thầu giữ 01 bản Petimex giữ 03 bản và là cơ sở để hai bên ký kết hoàn thiện hợp đồng.
 
Chữ ký của các thành viên tham dự đàm phán

XEM THÊM TIN TỨC DỰ ÁN

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha