Bảng tiến độ thi công khoan ngầm lắp đặt ống thép D1200 qua đường

Bảng tiến độ thi công khoan ngầm lắp đặt ống thép D1200 qua đường

Ngày đăng: 18-03-2021

249 lượt xem

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

Số: NC-……………………………

 

BIÊN BẢN HỌP TIẾN ĐỘ THI CÔNG KHOAN NGẦM LẮP ĐẶT ỐNG THÉP D1200

 

Công trình: Đường ống dẫn khí điều chỉnh

 

Hạng mục: Tuyến ống 26”

 

1. Tên công việc: Thi công khoan ngầm robot lắp đặt tuyến ống ngầm qua đường

 

Tiến độ thi công khoan ngang đường 965 (Lý trình : Kp13+786-Kp13+814)

 

2. Thành phần:

Ø Đại diện tổng thầu EPC:

 

- Ông:   Chức vụ:

Ø Đại diện nhà thầu thi công:

 

- Ông: Chức vụ: Giám đốc điều hành

Ø Đại diện nhà thầu thi công: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

 

- Ông:   Chức vụ:  Giám đốc

 

3. Thời gian và địa điểm:

 

Bắt đầu:16h giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm

 

Kết thúc:19h giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm

 

Tại: Vị trí khoan ngang đường 965 (Lý trình : Kp13+786-Kp13+814)

 

4. Nội dung:

 

STT

Nội dung công việc

Ngày thực

Ngày hoàn

Ghi chú

 

 

hiện

thành

 

 

 

 

 

 

1

Thi công hào đào nối dài hố tiếp

30/10/2020

03/11/2020

ĐC&PT

 

ống

 

 

 

1.1

Đào hào

30/10/2020

31/10/2020

ĐC

 

 

 

 

 

1.2

Đổ bê tông đáy

01/11/2020

01/11/2020

ĐC

 

 

 

 

 

1.3

Lắp hệ con lăn

01/11/2020

02/11/2020

PHUCO

 

 

 

 

 

1.4

Lắp đặt máy rút cừ

01/11/2020

01/11/2020

ĐC

 

 

 

 

 

1.5

Rút cừ thông hào với hố tiếp

01/11/2020

02/11/2020

ĐC

 

 

 

 

 

1.6

Hoàn thiện hố tiếp ống dài 50m

02/11/2020

03/11/2020

ĐC

 

 

 

 

 

2

Khoan dẫn hướng

30/09/2020

Đã hoàn

FCHU

thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vật tư gia cố vị trí đứng máy (cọc

 

Đã hoàn thành

FCU-PHU

H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Lót tôn gia cố vị trí đứng máy

 

Đã hoàn thành

FCHU

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đưa máy khoan vào vị trí

 

Đã hoàn thành

FCUU

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Lắp đặt bồn trộn bentonite

 

Đã hoàn thành

FCU-U

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Lắp đặt đường ống cấp nước vàbồn

 

Đã hoàn thành

FCUHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nước

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Ép cọc H và gia cố chân máy

 

Đã hoàn thành

FCU-U

 

 

 

 

 

2.7

Huy động xe hút bùn bentonite

 

Đã sẵn sàng

FC-PHU

 

 

 

 

 

2.8

Khoan dẫn hướng

30/09/2020

Đã hoàn

FCPHU

thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Kiểm  tra  lại  đường  Khoan  dẫn

29/10/2020

Đã hoàn

FCPHU

 

hướng

 

thành

 

 

Rãi tole trên bê mặt đường 965

 

 

 

3

dễ giãm ảnh hưởng của tải trọng

01/11/2020

01/11/2020

ĐC

 

xe chạy

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gia công hệ con lăn lắp đặt dưới

31/11/2020

02/11/2020

PHACO

 

hào đào đoạn nối dài hố tiếp ống

 

 

 

5

Vận chuyển ống casing ra công

03/11/2020

04/11/2020

ĐC

 

trường, Fitupvà hàn nối ống

 

 

 

5.1

Vận chuyển ra công trường

03/11/2020

04/11/2020

ĐC

 

 

 

 

 

 

5.2

Fit-up và hàn đầu nối ống thứ nhất

03/11/2020

03/11/2020

ĐC

với ống thứ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Fit-up và hàn đầu nối ống thứ 1&2

03/11/2020

03/11/2020

ĐC

với ống thứ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Fit-up  và  hàn  đầu  nối  ống  thứ

03/11/2020

04/11/2020

ĐC

1&2&3 với ống thứ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Kéo chuổi ống vào vị trí

04/11/2020

04/11/2020

ĐCHU

 

 

 

 

 

 

6

Khoan nong kéo ống lồng

30/10/2020

05/11/2020

FCPHU

 

 

 

 

 

6.1

Lắp đạt ống casing D1400 dài 2m

30/10/2020

31/10/2020

FC-PHU

chống sạt ở đầu lỗ khoét cừ hố tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Thi công khung vây giữ bentonite

30/11/2020

31/11/2020

FC-PHU

bảo vệ lỗ doa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Bổ sung bảng tính ổn định lổ doa,

29/11/2020

31/11/2020

FU-PHU

bảng tính lực kéo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Lắp đặt cần kỹ thuật và đầu doa

30/11/2020

31/11/2020

F-PHU

 

 

 

 

 

6.5

Khoan định tâm D600

01/11/2020

01/11/2020

FCPHU

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tọa độ cao độ D600

01/11/2020

01/11/2020

FCU-PHU

 

 

 

 

 

6.6

Khoan định tâm D800

02/11/2020

02/11/2020

FCU-PHU

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tọa độ cao độ D800

02/11/2020

02/11/2020

F-PHU

 

 

 

 

 

6.7

Khoan định tâm D1000

03/11/2020

04/11/2020

FCHU

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tọa độ cao độ D1000

04/11/2020

04/11/2020

FPHU

 

 

 

 

 

 

 

6.8

 

Khoan định tâm D1250

 

04/11/2020

 

05/11/2020

 

FCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tọa độ cao độ D1250

 

05/11/2020

 

05/11/2020

 

FCHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐC & U-

 

6.11

 

Khoan nong kéo ống casing

 

 

05/11/2020

 

 

05/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Bơm hút bùn bentonite và vệ sinh

 

06/11/2020

 

07/11/2020

 

FCU

 

hố kéo hố tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Tháo và cắt đầu chụp bàn giao cho

 

07/10/2020

 

08/11/2020

 

FCUU

 

cơ khí kéo ống Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra cao độ tọa độ và bàn giao

 

 

 

 

 

 

 

LIA-

9

 

 

09/10/2020

 

09/11/2020

 

ĐC-FC

 

cho cơ khí kéo ống Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ý kiến khác :

 

1. Hút bùn bentonite liên tục trong quá trình khoan định tâm , bùn đặc và khô sẽ sử dụng máy đào cần dài kết hợp xe benz vận chuyển ()

 

2. Nguồn nước để trộn bentonite: Sử dụng nguồn nước tại chổ => Yêu cầu FCU kiểm tra nồng độ PH để có biện pháp trộn thích hợp (bổ sung phụ gia theo chỉ dẫn của nhà sản xuất)

 

3. Trong quá trình trộn bentonite phải kiểm tra độ PH, Tỷ trọng và độ nhớt của dung dịch bentonite => sử dụng phụ gia Polyme nếu Phutraco thấy cần thiết để bảo vệ thành vách lỗ khoan, loại phụ gia và tỷ lệ phải theo đúng chỉ dẫn của Nhà sản xuất và các tài liệu hướng dẫn về Thi công khoan ngang (HDD)

 

4. Không sử dụng xe đào đứng trên bề mặt đất tự nhiên của lổ khoan ở phía hố tiếp ống =>

 

Phải huy động xe cẩu thùng để cẩu vật tư , cần khoan , đầu cắt …: ***** Hiệp đồng Cty

 

5. Ảnh hưởng công trình lân cận: rải tôn 16-20mm giảm tác động phương tiện lưu thông trên đường => Rãi tonle phải có lớp cát đệm bên dưới để đãm bão xe chạy bên trên được êm thuận không gây ra lực xung kích do bề mặt gồ ghề hoặc không tiếp xúc đều lên bê mặt đường nhựa

 

6. Đầu cắt D1250 : Đã huy động dầu doa mới về bãi Trung Hiếu, => yêu cầu huy động đến công trường để lắp đặt kiểm tra hệ thống vòi phun bentonite, kiểm tra đánh giá các mối hàn …(check by visual )

 

7. Máy bơm hút bùn: Liên hệ dự phòng thêm 01 xe bơm hút bùn bentonite => Phuco: thực hiện công tác hút bùn tại hố tiếp ống thường xuyên từ công tác khoan nong D600, dự phòng phương án vận chuyển bằng 1 xe bồn 18m³, xe ben 12m³, 3 máy bơm ruột ngựa 6Hp

 

8. Máy bơm nước : huy động 02 máy bơm đặt ở phía hào tiếp ống, Phutraco huy dộng 02 máy bơm đặt ở hố kéo ống

 

9. Hệ con lăn đặt ở trong hố tiếp: Sử dụng hệ con lăn của Cty  đã có sẵn (huy động thêm gổ chêm chèn và cố định con lăn đúng cao độ và tâm hệ con lăn đúng tâm ống casing sẽ kéo, hệ con lăn trong hố tiếp phải lắp đặt đến sát đầu doa sẽ kéo ống (khoảng cách từ mép cừ đến vị trí con lăn = chiều dài đầu cắt +khớp xoay kỹ thuật + đầu kéo ống )

 

10. Hệ con lăn đặt ở hào kéo dài : Cty Po cung cấp và lắp đặt , Cty đổ bê tông đáy hào, thống nhất cao độ mặt bê tông hào tại đáy hào vị trí lắp đặt con lăn là -0.42 (cao độ thiết kế đáy ống Gas là 0.13 - 0.2 – 0.15 – chiều cao con lăn 0.2), khoảng cách giữa các con lăn là 6m , Phutro phải hoàn thành việc gia công con lăn trước ngày

 

02/11/2020

 

11. Hạ ống casing xuống hào và hàn đấu nối ống casing: Công ty , để rút ngắn thời gian chờ bê tống đáy hào đủ điều kiện hạ lắp ống => bê tông đáy hào sử dụng phụ gia ninh kết nhanh (Phụ gia tăng cường độ và đông cứng nhanh), Tùy theo tình hình thi công thực tế cáo thể sẽ sử dụng 2 tổ hàn ống (Fit-up và hàn đầu nối ống thứ 1 với ống thứ 2 , cùng lúc Fit-up và hàn đầu nối ống thứ 3 với ống thứ 4 => sau đó Fit-up và hàn đầu nối ống thứ 1&2 với ống 3&4), hoặc bước doa D1000 phải đợi sau khi hàn xong chuổi ống dưới hào.

 

12. Trong quá trình thực hiện khoan doa và khoan kéo ống phải ghi chép đầy đủ các thông tin và thông số kỹ thuật: Thời gian, lực kéo, lực xoay, áp lực bentonite,… tọa độ cao độ của các đường khoan định tâm.

 

 

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.khoanngam.com;  www.lapduan.info;

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

minhphuong corp

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha