ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT JOHNSON & SON

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT JOHNSON & SON

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT JOHNSON & SON

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. 7

1.     Việc thành lập và tình trạng hiện tại của cơ sở. 7

2.     Căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 8

2.1      Căn cứ về pháp lý. 8

2.2      Căn cứ về thông tin. 10

3.     Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 10

Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 2

1.1      Tên của cơ sở. 2

1.2      Chủ cơ sở. 2

1.3      Vị trí địa lý của cơ sở. 2

1.4      Các hạng mục xây dựng của cơ sở. 8

1.5      Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 9

1.5.1.     Quy mô công suất của nhà máy. 9

1.5.2.     Thời điểm nhà máy đi vào hoạt động. 9

1.6      Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 9

1.6.1      Quy trình sản xuất nhang trừ muỗi 9

1.6.2      Qui trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa gốc acid HCl và chuyền Liquid sản xuất các sản phẩm không chứa acid  13

1.6.3      Quy trình sản xuất RAID AEROSOL và sản phẩm làm thơm phòng. 15

1.7      Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở  18

1.7.1      Máy móc, thiết bị 18

1.7.2      Nguyên liệu, nhiên liệu. 22

1.7.3      Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác. 31

1.8      Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho việc xử lý môi trường của cơ sở  32

1.8.1      Máy móc, thiết bị 32

1.8.2      Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 32

1.8.3      Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác. 33

1.9      Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua. 33

Chương 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ.. 36

2.1.     Nguồn chất thải rắn thông thường. 36

2.2.1      Nguồn phát sinh chất thải rắn. 36

2.1.1.1.     Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 36

2.1.1.2.     Chất thải rắn sinh hoạt 37

2.2.2      Biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn. 37

2.2.     Nguồn chất thải lỏng. 38

2.2.1      Nguồn phát sinh chất thải lỏng. 38

2.2.1.1   Nước thải sản xuất 38

2.2.1.2   Nước thải sinh hoạt 39

2.2.1.3   Nước mưa chảy tràn. 39

2.2.1.4   Nước thải từ tưới cây, rửa đường. 40

2.2.2      Biện pháp quản lý, xử lý nước thải 40

2.2.2.1   Nước thải sản xuất 40

2.2.2.2   Nước thải sinh hoạt 42

2.2.2.3   Nước mưa chảy tràn và nước tưới cây. 44

2.3.     Nguồn chất thải khí 44

2.3.1      Nguồn phát sinh chất thải khí 44

2.3.1.1   Hơi axit và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất các nhóm sản phẩm Duck gốc axit (HCl), Liquid và Raid Aerosol 45

2.3.1.2   Bụi, hơi hóa chất, dung môi từ quá trình sản xuất nhang muỗi 45

2.3.1.3   Bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi, lò sấy. 46

2.3.1.4   Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng. 47

2.3.1.5   Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.. 48

2.3.2      Biện pháp quản lý, xử lý khí thải 50

2.3.2.1   Đối với hơi axit phát sinh từ quá trình sản xuất các nhóm sản phẩm Duck gốc axit (HCl), 50

2.3.2.2   Hơi hóa chất, hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất các nhóm sản phẩm Duck gốc axit (HCl), Liquid, Raid Aerosol và nhang muỗi 52

2.3.2.3   Kiểm soát khí thải từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm bình xịt có chứa hoá chất là dung môi hữu cơ. 53

2.3.2.4   Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất nhang muỗi 55

2.3.2.5   Bụi, khí thải từ quá trình vận hành,lò hơi, lò sấy. 58

2.3.2.6   Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng. 58

2.3.2.7   Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.. 59

2.4.     Nguồn chất thải nguy hại 59

2.4.1      Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 59

2.4.2      Biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại 61

2.5.     Nguồn tiếng ồn, độ rung. 61

2.5.1      Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung. 61

2.5.2      Biện pháp quản lý, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 62

2.6.     Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 63

2.6.1      Nguồn phát sinh các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 63

2.6.1.1.     Sự cố về điện, cháy, nổ. 63

2.6.1.2.     Sự cố từ kho chứa hóa chất, nguyên liệu cho sản xuất 64

2.6.1.3.     Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 64

2.6.1.4.     Ngộ độc thức ăn ở bếp ăn tập thể công nhân. 65

2.6.2      Biện pháp giảm thiểu các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 66

2.6.2.1.     Sự cố về điện, cháy, nổ. 66

2.6.2.2.     Sự cố từ kho chứa hóa chất, nguyên liệu cho sản xuất 67

2.6.2.3.     Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 67

Chương 3. 68

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI  68

Chương 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM... 70

4.1      Kế hoạch quản lý chất thải 70

4.2      Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 72

4.3      Kế hoạch ứng phó sự cố. 73

4.4      Kế hoạch quan trắc môi trường. 74

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 77

1.     Kết luận. 77

2.     Kiến nghị 77

3.     Cam kết 77

 

 

3. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Để tiến hành công tác làm báo cáo đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Công ty TNHH S.C.JOHNSON & SON. Công ty TNHH S.C.JOHNSON & SON đã ký hợp đồng với Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương về việc tư vấn, lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho nhà máy này. Công ty TNHH S.C.JOHNSON & SON có trách nhiệm cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết về dự án trên cho đơn vị tư vấn để tiến hành lập đề án chi tiết.
a)  Đơn vị chủ dự án
+ Tên công ty: CÔNG TY TNHH S.C JONHSON & SON VIỆT NAM
+ Địa chỉ: Lô 1, Đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
+ Điện thoại: 0650-3742230 Fax: 0650-3790044.
b) Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh  Chức vụ: Giám đốc   
c) Đơn vị tư vấn
+ Tên cơ quan tư vấn: Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.
+ Đại diện: Ông Hoàng Văn Đức               Chức vụ: Giám Đốc.
+ Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q1, TP. HCM.
+  Điện thoại: 08.22142126;              Fax: 08.39118579.
• Danh sách các thành viên tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

Liên hệ tư vấn:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.comwww.lapduan.info ; www.khoanngam.com     

Email: nguyenthanhmp156@gmail.comthanhnv93@yahoo.com.vn

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha